Nghĩa của từ adult

  -  
But the elderly are adults with a lifetime of accumulated wisdom and experience, a lifetime of caring for themselves & making their own decisions.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ adult


Nhưng người lớn tuổi là người trưởng thành có nhiều khôn ngoan cùng kinh nghiệm, cả đời chăm sóc chính mình với tự ra quyết định lấy hầu như việc.
I invite the young adult women of the Church, wherever you are, to look at Relief Society và know that you are needed there, that we love you, that together we can have a grand time.
Tôi mời điện thoại tư vấn các thiếu phụ trưởng thành của Giáo Hội, bất luận các chị em đang ở chỗ đâu, hãy nghĩ đến Hội đàn bà và biết rằng các thiếu nữ đang được yêu cầu đến sống đó, chúng tôi yêu mến các cô gái và thuộc nhau, chúng ta cũng có thể có những khoảng thời gian rất ngắn vui vẻ.
But on a big scale, we need more adult men with power khổng lồ start prioritizing these issues, and we haven"t seen that yet, have we?
Nhưng trong bài bản lớn, bọn họ cần thêm hồ hết người bầy ông trưởng thành có sức khỏe để ban đầu xem trọng những sự việc này, và họ chưa được thấy điều đó, đề nghị không?
He invited a less-active brother in the ward, Ernest Skinner, to assist in activating the 29 adult brethren in the ward who held the office of teacher in the Aaronic Priesthood và to help these men và their families get lớn the temple.
Anh mời một nam giới tín hữu kém lành mạnh và tích cực trong tiểu cương vực tên là Ernest Skinner, để phụ giúp trong việc mang 29 đồng đội thành niên vào tiểu phạm vi hoạt động mà sở hữu chức phẩm thầy giảng trong Chức tư Tế A Rôn trở lại hoạt động tích rất và sẽ giúp các đồng đội này và mái ấm gia đình của họ được đi thường thờ.
Nhiều bạn trong thay hệ người lớn sau này đã chạm chán phải những vấn đề như tội ác, đảo chính và lạm dụng quá ma túy.
Ngay sau đó, Tim vô tình hiểu rằng đứa nhỏ xíu có thể thủ thỉ như một người lớn cùng nó tự trình làng mình là "Sếp" (the Boss).
Both Barnes và Noble & Waterstone"s reported the book has broken all previous records for adult fiction in the United Kingdom.
Cả Barnes & Noble với Waterstone"s cũng thông tin cuốn sách phá vỡ hầu hết kỷ lục trước đó về tiểu thuyết người lớn tại Anh.

Xem thêm: Mã Cvc Thẻ Visa Là Gì ? Sử Dụng Số Cvv Như Thế Nào? Tại Sao Phải Bảo Mật


Sometimes young adult members travel long distances khổng lồ go on a date with a person they met at a young single adult dance.
Đôi khi các tín hữu thành niên con trẻ tuổi ra đi để gặp gỡ và hẹn hò với một người mà người ta đã gặp gỡ tại một trong những buổi khiêu vũ dành cho người thành niên trẻ con tuổi độc thân.
This is because the celestial organization of heaven is based on families.14 The First Presidency has encouraged members, especially youth và young single adults, lớn emphasize family history work và ordinances for their own family names or the names of ancestors of their ward and stake members.15 We need to lớn be connected lớn both our roots and branches.
Điều này là vì tổ chức thượng thiên giới phụ thuộc vào gia đình.14 Đệ Nhất quản trị Đoàn đã khuyến khích các tín hữu, nhất là giới trẻ và phần đa người thành niên trẻ tuổi độc thân, buộc phải chú trọng đến các bước lịch sử gia đình và những giáo lễ giành cho các tên của gia đình họ hoặc tên của những tổ tiên của các tín hữu trong tiểu bờ cõi và phạm vi hoạt động của họ.15 họ cần nên được kết nối đối với tất cả tổ tiên lẫn nhỏ cháu của bọn chúng ta.
Many young adults in the world are going into debt khổng lồ get an education, only lớn find the cost of school is greater than they can repay.
Nhiều người thành niên trẻ tuổi trên quả đât đang mắc nợ để sở hữu được một học tập vấn, rồi thấy rằng ngân sách học phí nhiều hơn khả năng họ có thể trả lại.
We need vibrant, thinking, passionate young adults who know how to listen và respond to lớn the whisperings of the Holy Spirit as you make your way through the daily trials and temptations of being a young, contemporary Latter-day Saint.
Chúng tôi cần những người thành niên trẻ con tuổi đầy sức sống và nghị lực, biết suy nghĩ, thiết tha, là những người dân biết biện pháp lắng nghe và đáp ứng nhu cầu những lời méc bảo của Đức Thánh Linh trong khi các em sống qua những thử thách và cám dỗ mỗi ngày của câu hỏi làm một Thánh Hữu ngày sau trẻ tuổi đương thời.
Feinstein acknowledged it would be a tough sell, despite đôi mươi children and six adults being killed in the December mass shooting at a school in Newtown, Conn.

Xem thêm: Tỷ Giá Yên Nhật Hôm Nay Bao Nhiêu Tiền Việt Nam? Tỷ Giá Yên Nhật Hôm Nay


Feinstein bằng lòng nó sẽ cực nhọc khăn, tuy nhiên 20 trẻ nhỏ và 6 người lớn đã trở nên giết vào cuộc xả súng hàng loạt trong thời điểm tháng 12 vừa rồi tại một trường học ở Newton, Conn.
“Within six months you can go back & do it again or have an adult who has done the badge chạy thử you on it.”
Trong vòng sáu tháng, ta hoàn toàn có thể trở lại và làm cho lại hoặc tất cả một người lớn đã nhận được được huy hiệu trắc nghiệm ta.”
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M