BÁC SĨ TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  
Theo người đứng đầu của Chương trình phòng chống HIV/AIDS, Ethiopia chỉ có 1 bác sĩ y khoa trên 100.000 người.

Bạn đang xem: Bác sĩ tiếng anh là gì


According to the head of the World Bank"s Global HIV/AIDS Program, in 2007 Ethiopia had only 1 medical doctor per 100,000 people.
A Doctor of Medicine and Surgery by education, Taipale has worked as a physician at several hospitals.
Uganda has at least 8 public and private medical schools, graduating close to 500 medical doctors annually.
Diana Kanzira Atwine MBChB, MMed, thường được gọi là Atwiine, là một bác sĩ y khoa và công chức người Ugandan.
Sau chiến tranh, vào mùa xuân năm 1919, Nielsen kết hôn với Carola von Pieverling, một bác sĩ y khoa người Đức.
After the war, in the spring of 1919, Nielsen married Carola von Pieverling, a German medical doctor.
Bước thứ 1, bác sĩ y khoa đi khảo sát trong 6 tháng những nguyên do của 9 mục tiêu chúng tôi nhắm đến.
First step, the medical doctor went away for about six months. And he worked on what were to become these nine health goals -- what were we aiming at?
William Byrd Powell (1799–1867), một bác sĩ y khoa và nhà sinh lý học, coi Atakapan là những kẻ ăn thịt người.
William Byrd Powell (1799–1867), a medical doctor and physiologist, regarded the Atakapan as cannibals.

Xem thêm: Có Nên Chơi Forex - Các Mẹ Cho Em Hỏi Có Nên Đầu Tư Forex Không Ạ


Trong phần tiếp vào năm 2007, Doctor đón bác sĩ y khoa Martha Jones (Freema Agyeman) làm bạn đồng hành mới của anh.
Nicolle học khoa sinh học rất sớm từ người cha Eugène Nicolle, một bác sĩ y khoa làm vnggroup.com.vnệc ở bệnh vnggroup.com.vnện Rouen.
Edna Andan sinh ra ở Hargeisa, British Somaliland ngày 8 tháng 9 năm 1937, là con gái của một bác sĩ y khoa người Somalia nổi tiếng.
Edna Adan was born in Hargeisa, British Somaliland on September 8, 1937, the daughter of a prominent Somali medical doctor.
Anh trai Joseph của tôi là một bác sĩ y khoa và hành nghề này trong nhiều năm ở khu vực Vịnh San Francisco.
My older brother, Joseph, is a medical doctor and practiced for many years in the San Francisco Bay area.
Lồng tiếng bởi: Kaida Yuko (tiếng Nhật), Abby Craden (tiếng Anh) Julia Silverstein là một bác sĩ y khoa làm vnggroup.com.vnệc cho Red Shield.
Voiced by: Yuko Kaida (Japanese); Abby Craden (English) Julia Silverstein is a medical doctor working for the Red Shield.

Xem thêm: Khớp Lệnh Là Gì ? Phương Thức Khớp Lệnh


Và với tư cách là một bác sĩ y khoa, tôi đã chăm sóc sức khỏe cho Chủ Tịch và Chị Kimball trong nhiều năm.