Bài Giảng Lịch Sử 12

  -  
*
ppt

Bài giảng Lịch sử 12 bài bác 23: Khôi phục với phát triển tài chính - buôn bản hội sống miền Bắc, giải pđợi hoàn toàn miền Nam (1973 -...
Bạn đang xem: Bài giảng lịch sử 12

*
ppt

Bài giảng Lịch sử 12 bài bác 16: Phong trào giải pngóng dân tộc với Tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 -1945). Nước toàn quốc Dân...


*
ppt

Bài giảng Lịch sử 12 bài 14: Phong trào biện pháp mạng 1930 - 1935


*
ppt

Bài giảng Lịch sử 12 bài bác 11: Tổng kết lịch sử vẻ vang trái đất hiện đại từ năm 1945 mang lại năm 2000
Xem thêm: Những Kẻ Tiểu Nhân Cổ Nhân Dạy Nên Tránh Xa, 8 Biểu Hiện Của Kẻ Tiểu Nhân Nên Tránh Xa

*
ppt

Bài giảng Lịch sử 12 bài 18: Những năm đầu của cuộc binh đao toàn quốc phòng thực dân Pháp (1956 - 1950)


*
ppt

Bài giảng Lịch sử 12 bài bác 24: VN trong số những năm đầu sau chiến thắng của cuộc loạn lạc phòng Mỹ, cứu vớt nước năm 1975


*
ppt

Bài giảng Lịch sử 12 bài 1: Sự xuất hiện đơn chiếc tự nhân loại bắt đầu sau chiến tranh nhân loại vật dụng nhị (1945 - 1949)
Xem thêm: Hướng Dẫn Các Bước Mua Bán Neteller Uy Tín Buy Sell Nhanh, Mua Bán Neteller Uy Tín

*
ppt

Bài giảng Lịch sử 12 bài bác 22: Nhân dân nhì miền thẳng pk phòng đế quốc Mỹ xâm lăng Nhân dân miền Bắc vừa chiến...


*