C CORPORATION LÀ GÌ

  -  

Các tập đoàn được thành lập sau khi chuẩn bị các điều khoản hợp nhất và nộp tất cả các tài liệu đăng ký. Cổ đông sở hữu tập đoàn. Tỷ lệ phần trăm cổ phần mà họ sở hữu xác định vị trí và quyền hạn của cổ đông trong một công ty. Các cổ đông sử dụng giám đốc để quản lý các hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận còn được gọi là cổ tức sau đó được chia cho các cổ đông dựa trên cổ phiếu của mỗi người.

Bạn đang xem: C corporation là gì

Một khi tập đoàn được thành lập, trách nhiệm cá nhân hạn chế được phát hành cho các cổ đông. Tập đoàn được công nhận là một thực thể riêng biệt độc lập với các chủ sở hữu. Trong tình trạng thực thể riêng biệt này, chỉ có tài sản của công ty phải chịu tất cả các khoản nợ liên quan đến công ty. Tuy nhiên, một vài trường hợp ngoại lệ khiến các cổ đông phải chịu trách nhiệm cá nhân và tài sản của họ có thể không được bảo vệ khỏi các chủ nợ.

Đối với các tập đoàn để tổ chức cuộc họp cổ đông thường niên hợp pháp nên được tổ chức, biên bản cuộc họp ghi lại và ban hành các nghị quyết bằng văn bản với các quyết định liên quan cho bên thích hợp. Các báo cáo cần thiết phải được thực hiện theo các quy định của khu vực tài phán đó, và các khoản phí hàng năm bắt buộc phải trả. Một khi họ không tuân thủ các điều trên, tập đoàn có nguy cơ giải thể và mất quyền bảo vệ trách nhiệm pháp lý.

*

S Corp là gì?

Một S Corp là một cấu trúc kinh doanh trong đó tránh đánh thuế hai lần vì doanh nghiệp không phải nộp thuế liên quan đến lợi nhuận của một công ty. Các khoản lãi và lỗ được chia sẻ trực tiếp với các cổ đông sau đó nộp thuế thu nhập đối với cổ tức đã phát hành. Các công ty có hai cổ đông trở lên được yêu cầu khai thuế thông tin bao gồm các chi tiết của cổ đông cụ thể.

Các tập đoàn bầu một cấu trúc S chỉ bị đánh thuế một lần. Với cấu trúc này, họ có thể hưởng lợi từ những lợi thế của vnggroup.com.vnệc có cấu trúc doanh nghiệp và lợi ích thuế của các doanh nghiệp hợp tác. Lý do chính tại sao điều khoản này được đưa ra là để giảm bớt các doanh nghiệp nhỏ khỏi gánh nặng thuế kép. Bất kỳ công ty nào muốn trở thành một tập đoàn S trước tiên nên thực hiện một cuộc bầu cử, để được coi là một.

Tại Hoa Kỳ, quy trình bầu cử liên quan đến vnggroup.com.vnệc điền và nộp Mẫu 2553 cho IRS. Biểu mẫu cũng phải được ký bởi tất cả các cổ đông và nộp vào ngày 15 tháng 3 của năm tài chính mà công ty muốn thay đổi trạng thái cấu trúc. Có những tiêu chí bổ sung khác mà công ty nên tuân thủ trước khi được cấp trạng thái. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải tuân thủ các tiêu chí được đặt cụ thể trước khi có thể thay đổi thành trạng thái công ty S.

Công ty nên có ít hơn 100 cổ đông có quốc tịch hoặc cư trú Hoa Kỳ. Doanh nghiệp nên hoạt động trong nước và trong bất kỳ tiểu bang nào của Hoa Kỳ. Doanh nghiệp chỉ nên có một loại cổ phiếu có nghĩa là tất cả các cổ phiếu phải bằng nhau và có quyền giống hệt nhau cho các cổ đông về thanh lý và phân phối lợi nhuận.

*

C Corp là gì?

Một C Corp là một doanh nghiệp được phân biệt với những người khác vì lợi nhuận bị đánh thuế khác với các chủ sở hữu. Các chủ sở hữu của một Tổng công ty C được gọi là cổ đông. Một công ty C được yêu cầu lập báo cáo tài chính hàng năm cho Tổng chưởng lý.

Các công ty như vậy không ngừng tồn tại một khi các cổ đông bị thay đổi hoặc bị bệnh vì nó được công nhận là một thực thể độc lập duy nhất. Chủ sở hữu của tập đoàn C có trách nhiệm hữu hạn. Tài sản của họ không được sử dụng khi giải quyết các khoản nợ của công ty. Các cá nhân cũng không thể bị kiện riêng vì những sai lầm của công ty.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Bazaar Là Gì ? (Từ Điển Anh Bazaar Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Quá trình thiết lập C Corp bao gồm bốn bước. Đầu tiên, chọn tên ưa thích cho doanh nghiệp. Tiêu đề không nên được sử dụng hoặc có liên quan đến bất kỳ doanh nghiệp khác. Bước thứ hai liên quan đến vnggroup.com.vnệc nộp các bài báo liên kết với văn phòng chính thức của nhà nước. Sau khi thành lập công ty, hội đồng quản trị nên tổ chức một cuộc họp và ghi lại tất cả các biên bản. Bước cuối cùng liên quan đến vnggroup.com.vnệc có được giấy phép nhà nước yêu cầu.

Sự khác biệt giữa S Corp và C Corp

1) Số lượng cổ đông

Quân đoàn S chỉ có thể có a100 cổ đông, không giống như quân đoàn C có thể có số lượng không giới hạn.

2) Quốc tịch của cổ đông

Các cổ đông của S Corp có thể là công dân hoặc cư dân Hoa Kỳ. Bất kỳ cá nhân nào có năng lực pháp lý đều có thể trở thành cổ đông của C Corp.

3) Địa phương hoạt động

Quân đoàn S chỉ có thể hoạt động tại địa phương và trong các quốc gia trong nước. Quân đoàn C có thể có các công ty con ở các quốc gia khác nhau.

4) Lớp học chia sẻ

Quân đoàn S chỉ có thể có một loại chứng khoán. Quân đoàn C có thể có càng nhiều loại chứng khoán càng tốt. Họ được phép phát hành các quyền tài chính khác nhau như ưu tiên phân phối cho các cổ đông cụ thể.

5) Thủ tục

Tập đoàn S có nhiều thủ tục nội bộ hơn Tập đoàn C.

6) Khả năng chuyển nhượng quyền sở hữu

Cổ phiếu trong một tập đoàn S có thể dễ dàng chuyển nhượng. Trong Tập đoàn C, cần có sự chấp thuận của các thành vnggroup.com.vnên trước khi chuyển khoản có thể được thực hiện.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Xá Xị Là Gì - Cây Xá Xị (Vù Hương) Và Những Giá Trị Đáng Chú Ý

7) Nộp thuế

Quân đoàn S không được miễn nộp thuế từ lợi nhuận. Lợi nhuận thu được trong một năm tài chính thường không được chạm đến khi phát hành dưới dạng cổ tức cho các cổ đông một cách thích hợp. Các cổ đông sau đó trả thuế cho thu nhập nhận được. Đối với thuế của Tập đoàn C phải chịu cho lợi nhuận kiếm được.

S Corp so với C Corp; Bảng so sánh

*

Tóm tắt về S Corp Vs. C Corp

Tổng công ty là các cấu trúc kinh doanh được hình thành sau khi nộp các bài báo của hiệp hội và các tài liệu liên quan cần thiết. Tập đoàn S là những công ty không trả thuế cho lợi nhuận kiếm được. Tổng công ty C nộp thuế cho lợi nhuận. Đối với một công ty để chuyển đổi thành S Corporation phải có các công dân hoặc công dân Hoa Kỳ làm cổ đông. Các cổ đông cũng phải dưới 100. Tập đoàn C có thể hoạt động ở bất cứ đâu với nhiều công ty con. Tập đoàn S chỉ có thể hoạt động trong nước.