Các Loại Chứng Khoán Phái Sinh

  -  

Chứng khoán phái sinh là một hình thức đầu tư chứng khoán với khả năng rủi ro được phân tán giúp người đầu tư bảo vệ lợi nhuận và đầu tư lợi nhuận. Tương tự như chứng khoán, chứng khoán phái sinh cũng được chia ra thành nhiều loại với mỗi loại có những đặc điểm khác nhau. Cùng Chứng khoán online tìm hiểu có mấy loại chứng khoán phái sinh hiện nay để hiểu hơn về lĩnh vực đầu tư tài chính này.

Bạn đang xem: Các loại chứng khoán phái sinh

*
Các loại chứng khoán phái sinh trên thế giới

Thị trường chứng khoán phái sinh quốc tế hiện niêm yết và giao dịch 4 loại chứng khoán sau đây:

Loại chứng khoán phái sinh 1: Hợp đồng kỳ hạn (forwards contract)

Là dạng hợp đồng thỏa thuận pháp lý giữa hai bên tham gia về việc mua và bán một loại tài sản tại một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá được xác định trước tại ngày thực hiện giao dịch.

Loại chứng khoán phái sinh này có có giá trị pháp lý ràng buộc giữa hai bên mua và bán. Đến kỳ hạn thực hiện (ngày đáo hạn hợp đồng), người có hợp đồng mua có quyền và nghĩa vụ phải mua, người có hợp đồng bán có quyền và nghĩa vụ bán.

Loại chứng khoán phái sinh 2: Hợp đồng tương lai (Futures Contract)

Là dạng hợp đồng kỳ hạn đã được chuẩn hóa, niêm yết và giao dịch tại thị trường tập trung (Sở Giao dịch chứng khoán). Hợp đồng mẫu sẽ do Sở Giao dịch chứng khoán xây dựng, niêm yết, giao dịch tập trung tại Sở và được thỏa thuận mua bán thông qua người môi giới (thành viên giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh).

Khi giao dịch hợp đồng tương lai, nhà đầu tư phải nộp ký quỹ vào tài khoản ký quỹ theo mức quy định của Trung tâm bù trừ thanh toán chứng khoán phái sinh. Nếu hạn mức ký quỹ xuống thấp hơn mức ký quỹ duy trì, nhà đầu tư buộc phải bổ sung để tăng giá trị ký quỹ về mức tối thiểu ký quỹ ban đầu. Nếu mức ký quỹ cao hơn mức ký quỹ duy trì, nhà đầu tư có thể rút về phần tài sản dư.

Khi giao dịch, giá của hợp đồng tương lai sẽ thay đổi liên tục, tăng/giảm trong ngày.

Xem thêm: Các Định Chế Tài Chính Trung Gian (Financial Intermediaries) Là Gì?

*
Có mấy loại chứng khoán phái sinh?

Loại chứng khoán phái sinh 3: Hợp đồng quyền chọn (Option Contract)

Là công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng cho phép người mua có quyền nhưng không bắt buộc, được mua hay bán một tài sản cơ sở với mức giá đã được ấn định vào trước hoặc đúng ngày đã được xác định trong tương lai.

Loại hợp đồng này được cấu thành bởi: người mua quyền, người bán quyền, tài sản cơ sở, giá thực hiện, ngày đáo hạn và phí mua quyền.

Hợp đồng quyền chọn có thể thực hiện theo 2 kiểu:

Hợp đồng kiểu Mỹ: Người mua hợp đồng quyền chọn có quyền thực hiện hợp đồng vào bất kỳ thời điểm nào trước khi hợp đồng hết hạn.Hợp đồng kiểu Châu Âu: Người mua hợp đồng quyền chọn chỉ được thực hiện hợp đồng vào thời điểm hợp đồng hết hạn.

Loại chứng khoán phái sinh 4: Hợp đồng hoán đổi (Swap Contract)

Hợp đồng hoán đổi trong chứng khoán phái sinh là một thỏa thuận pháp lý, trong đó các bên đồng ý thực hiện các khoản thanh toán định kỳ cho nhau hay là đồng ý trao đổi các luồng tiền trong tương lai theo một phương thức đã định sẵn và trong một khoản thời gian xác định trước.

Hợp đồng hoán đổi có hiệu lực từ ngày khởi đầu (còn được gọi là ngày định giá) và chấm dứt vào ngày kết thúc (hay còn gọi là ngày đáo hạn) của hợp đồng.

Xem thêm: Thông Tin Về Công Ty Mesa Group Là Công Ty Gì, Công Ty Tnhh Dv & Tm Mesa (Mesa Group) Tuyển Dụng

Mỗi loại chứng khoán phái sinh đều có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Vậy nên, khi đầu tư loại chứng khoán này bạn cần nắm rõ có mấy loại chứng khoán phái sinh. Nếu bạn còn vấn đề thắc mắc liên quan đến chứng khoán phái sinh, liên hệ ngay (+84) 985 000 888 nếu bạn đang có vấn đề thắc mắc trực tiếp.