Cách Tính Số Lượng Cổ Phiếu Đang Lưu Hành

  -  

Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành sẽ phản ánh được số vốn thực sự mà công ty đang có. Vậy làm sao để xác định chính xác khối lượng cổ phiếu này? Hãy cùng tham khảo bài viết hôm nay của vnggroup.com.vn về Cách tính số lượng cổ phiếu đang lưu hành chuẩn xác nhất nhé!


Nội dung chính

4. Cổ phiếu đang lưu hành6. Một số trường hợp phổ biến khi so sánh số lượng cổ phiếu niêm yết và số lượng cổ phiếu lưu hành

1. Mệnh giá cổ phiếu

Mệnh giá của cổ phiếu còn được gọi là mệnh giá của cổ phiếu. Đây là một thuật ngữ chỉ giá trị danh nghĩa của một cổ phiếu. Nó được xác định bằng cách chia tổng số vốn góp của một công ty cho tổng số cổ phần của nó.

Bạn đang xem: Cách tính số lượng cổ phiếu đang lưu hànhAlex sở hữu 2000 phiếu bầu tương đương 20% ​​vốn góp Bella sở hữu 3000 phiếu bầu tương đương 30% vốn góp Chris sở hữu 2000 phiếu bầu tương đương 20% ​​vốn góp Dalton sở hữu 1000 phiếu bầu tương đương 10% vốn góp Quang Hải sở hữu 2000 phiếu bầu tương đương đến 20% vốn.

Theo ví dụ trên, mỗi phiếu biểu quyết có thể được coi là 1 cổ phiếu có mệnh giá gốc là 1.000.000 đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, mỗi công ty chưa niêm yết trên sàn lại quy định mệnh giá theo một cách khác nhau. Có thể là 10.000 đồng/cổ phiếu, có thể là 100.000 đồng hoặc 1.000.000 đồng, v.v.

Sự không nhất quán này sẽ gây khó khăn cho việc truyền tải thông tin. Nếu ai đó tuyên bố đang nắm giữ 3000 cổ phiếu của công ty X, chúng ta không thể biết giá trị cổ phần của người đó trong công ty X. Vì giá trị vốn góp = số cổ phần x mệnh giá.

Để tạo sự thống nhất trong hệ thống định giá, Luật Chứng khoán Việt Nam quy định công ty cổ phần phải đổi toàn bộ cổ phiếu về mệnh giá gốc là 10.000 đồng / cổ phiếu trước khi IPO trên sàn chứng khoán. Đối với trái phiếu, mệnh giá gốc là 100.000 đồng / trái phiếu hoặc bội số của 100.000 (ví dụ: 200.000; 300.000; 500.000;…)

2. Vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu đang niêm yết

Vốn điều lệ (tiếng Anh: Authorised capital) là thuật ngữ để chỉ số vốn góp hoặc cam kết góp của các thành viên hoặc cổ đông trong một thời hạn xác định và được ghi vào điều lệ công ty. Có thể thay đổi vốn điều lệ với điều kiện phải được sự đồng ý của các cổ đông.

Vốn Điều lệ của Công ty sẽ được ghi rõ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với công ty niêm yết là vốn điều lệ thực góp, đối với các công ty khác chỉ có thể là vốn điều lệ đã đăng ký.

Số lượng cổ phiếu niêm yết được tính bằng số lượng cổ phiếu của công ty niêm yết được Sở giao dịch chứng nhận đang lưu hành hợp pháp.

*
Sở Giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức công bố số lượng cổ phiếu MWG đang lưu hành

Theo hình trên, Sở Giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức công bố số lượng cổ phiếu MWG đang lưu hành có quyền biểu quyết. Với mệnh giá 10.000 đồng, MWG có 453.209.987 cổ phiếu niêm yết. vnggroup.com.vn thấy, để xác định được số lượng cổ phiếu niêm yết cần có một số cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, thực hiện thì mới công bố thông tin.

3. Cổ phiếu quỹ

Đây là những cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường do chính doanh nghiệp niêm yết mua lại. Về bản chất, cổ phiếu quỹ là một hình thức giảm vốn điều lệ. Cổ phiếu quỹ đặc biệt quan trọng đối với một công ty niêm yết và có những quy định nghiêm ngặt về vấn đề này.

Các quy định liên quan đến giao dịch cổ phiếu quỹ:

Công ty phát hành cổ phiếu quỹ phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi phát hành và sau khi giao dịch thành công. Thời hạn thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ là 15 ngày kể từ ngày UBCKNN chấp thuận. . Thời gian thực hiện giao dịch tối thiểu là 10 ngày và tối đa là 30 ngày, trừ trường hợp sử dụng phương thức thỏa thuận để giao dịch.

Đối với các công ty niêm yết: Nghiêm cấm việc đăng ký nhưng không thực hiện. công bố giá giao dịch cổ phiếu (có thể công bố nguyên tắc mua). Trường hợp giao dịch cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh thì khối lượng giao dịch trong ngày tối thiểu là 3% và tối đa là 10%. Các quy tắc này nhằm tránh việc thao túng giá trên thị trường. Nguyên tắc đặt hàng: Giá dự thầu ≤ Giá tham chiếu * (Biên độ 1 + 50%) Giá chào bán ≥ Giá tham chiếu * (1 – 50)% Biên độ dao động)

Trên thị trường chứng khoán hiện nay, việc mua bán cổ phiếu quỹ thường được thực hiện trong hai trường hợp:

Công ty mua lại cổ phiếu quỹ đang lưu hành trên thị trường khi giá giảm sâu do thị trường đang có xu hướng đi xuống. Công ty mua lại cổ phiếu quỹ do người lao động thôi việc. (Do nhân viên đó đang nắm giữ cổ phiếu ưu đãi và bị hạn chế chuyển nhượng)

Theo quy định, phải sau ít nhất 6 tháng kể từ lần mua cổ phiếu quỹ gần nhất mới được thực hiện bán cổ phiếu quỹ.

4. Cổ phiếu đang lưu hành

Cổ phiếu đang lưu hành, tiếng Anh gọi là shares outstanding.

Cổ phiếu đang lưu hành là cổ phiếu được nắm giữ bởi tất cả các cổ đông của công ty, bao gồm cổ phiếu do các nhà đầu tư tổ chức nắm giữ và cổ phiếu hạn chế của hội đồng quản trị. quản trị doanh nghiệp và quảng bá nội bộ.

Số cổ phiếu lưu hành được thể hiện trên bảng cân đối kế toán của công ty với tiêu đề “vốn chủ sở hữu”. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành được sử dụng để tính toán các số liệu chính như vốn hóa thị trường của một công ty, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và dòng tiền trên mỗi cổ phiếu (CFPS).

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty không cố định, nó có thể biến động mạnh theo thời gian.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Lập Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank, Làm, Cách Mở Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank, Làm

Bất kì cổ phiếu đã phát hành (authorized stock) nào được nắm giữ bởi cổ đông của công ty, ngoài cổ phiếu quĩ được nắm giữ bởi chính công ty thì đều được coi là cổ phiếu đang lưu hành.

Nói cách khác, số lượng cổ phiếu đang lưu hành đại diện cho số lượng cổ phiếu trên thị trường mở, bao gồm cổ phiếu do các nhà đầu tư tổ chức nắm giữ và cổ phiếu bị hạn chế bởi ban quản lý. và các cổ đông nội bộ.

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trong một công ty có thể dao động vì nhiều lý do. Con số này sẽ tăng lên nếu công ty phát hành thêm cổ phiếu. Các công ty thường phát hành cổ phiếu khi họ huy động vốn từ cổ phiếu, khi quyền chọn mua cổ phiếu của nhân viên (ESO) được thực hiện hoặc bằng các công cụ tài chính khác.

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của một công ty sẽ giảm nếu công ty mua lại cổ phiếu của chính mình thông qua chương trình mua lại cổ phiếu.

Tách và gộp cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành sẽ tăng lên nếu công ty thực hiện chia tách cổ phiếu và sẽ giảm nếu công ty thực hiện sáp nhập cổ phiếu.

Việc chia tách cổ phiếu thường được thực hiện để đưa giá cổ phiếu của công ty về mức giá mà các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể mua được, ngoài ra, việc tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành cũng giúp cải thiện tính thanh khoản.

Ngược lại, công ty thường thực hiện hợp nhất cổ phiếu để đưa giá cổ phiếu về vùng giá tối thiểu cần thiết để thỏa mãn yêu cầu niêm yết của sở giao dịch.

5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành là số lượng cổ phiếu thực tế đang tồn tại và lưu hành trên thị trường. Nó được xác định theo công thức sau:

*
Công thức tính số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Dễ dàng nhận thấy, số lượng cổ phiếu đang lưu hành sẽ bằng số lượng cổ phiếu niêm yết cộng với số lượng cổ phiếu chưa niêm yết và trừ đi số lượng cổ phiếu quỹ.

Ý nghĩa của khối lượng cổ phiếu đang lưu hành là phản ánh số vốn thực tế mà công ty có. Nếu nhân số lượng cổ phiếu đang lưu hành với mệnh giá gốc là 10.000 đồng, ta được chỉ số Vốn điều lệ đã điều chỉnh (tạm gọi là). Đây là một chỉ tiêu rất quan trọng để chúng ta có thể xác định được một cổ phiếu là đắt hay rẻ nhờ tỷ lệ LNST / Vốn điều lệ điều chỉnh.

6. Một số trường hợp phổ biến khi so sánh số lượng cổ phiếu niêm yết và số lượng cổ phiếu lưu hành

Trường hợp 1: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành > Khối lượng cổ phiếu đang niêm yết

Một phần cổ phiếu đang lưu hành của công ty vì một lý do nào đó đã không được niêm yết trên sàn giao dịch.

Ví dụ: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung với mã chứng khoán CHP, chúng ta tra cứu trên Cafef thì thấy số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 155.228.578, lớn hơn số lượng đang niêm yết là 138.598.505.

*
Xem số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Tiếp tục kéo xuống phần tin tức chúng ta thấy hàng loạt tin trả cổ tức bằng cổ phiếu. Như vậy, phần chênh lệch giữa số cổ phiếu đang lưu hành và số cổ phiếu khác đang niêm yết là cổ phiếu dùng để trả cổ tức nhưng chưa được niêm yết. Nguyên nhân có thể do chưa hoàn thành thủ tục.

*
Tin tức CHP trả cổ tức cổ phiếu

Trường hợp 2: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành nhỏ hơn khối lượng cổ phiếu đang niêm yết

Ví dụ: Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, mã chứng khoán PNJ. Như chúng ta thấy, khối lượng cổ phiếu đang lưu hành là 225.124.026 cổ phiếu. Trong khi số lượng cổ phiếu niêm yết lớn hơn với 225.293.585 cổ phiếu. Mức bù đắp là 169.559 cổ phiếu.

*
Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành của PNJ

Số lượng tương đối ít nên có thể đoán số cổ phiếu này được công ty mua lại hoặc thu hồi từ những nhân viên nghỉ việc và vi phạm quy chế thưởng cổ phiếu. Để tra cứu điều này chúng ta có thể tra cứu thông tin trong báo cáo tài chính của công ty. Vào thời điểm vnggroup.com.vn đang xem, có một báo cáo tài chính quý 2 đã được sửa đổi. Trong phần Vốn chủ sở hữu:

*
Báo cáo tài chính quý 2 của PNJ

Nhìn vào hình trên, chúng ta có thể thấy rằng phần chênh lệch giữa số lượng cổ phiếu đã phát hành (niêm yết) và số lượng cổ phiếu đang lưu hành chính là số lượng cổ phiếu quỹ. Dấu ngoặc đơn thể hiện số âm nên có thể hiểu công ty mua lại cổ phần và giảm vốn điều lệ.

Xem thêm: Sinh Năm 1983 Cung Gì - Hợp Màu Sắc Gì Và Hướng Nào

Tiếp theo, chúng ta tiếp tục tra cứu chi phí mua lại cổ phiếu quỹ tại mục Nguồn vốn, như hình dưới đây:

*
Tra cứu chi phí mua lại phần cổ phiếu quỹ ở phần Nguồn vốn

Trong trường hợp vốn điều lệ tăng mà giá trị cổ phiếu quỹ không đổi thì có thể biết công ty đã phát hành cổ phiếu cho người lao động dưới hình thức quỹ thưởng, người lao động không phải trả bất kỳ khoản chi phí nào. Làm gì khi bạn nhận được cổ phiếu. Do đó, khi thu hồi công ty không mất chi phí mua lại.