CALL FOR NGHĨA LÀ GÌ

  -  
He told you that you were an idiot? Well, I don"t think that was called for (= I think it was rude and not deserved)!


Bạn đang xem: Call for nghĩa là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú vnggroup.com.vn.Học các tự bạn phải giao tiếp một phương pháp tự tín.


Hotline for a ban/inquiry/investigation, etc. They called for an investigation inlớn how the investments were made và who is responsible.
*

a type of nhảy where two people use special steps và movements to lớn do dances such as the waltz or tango together

Về việc này
*

Trang nhật ký cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Post Nghĩa Là Gì ? Ý Nghĩa Của Post Trong Facebook Và Tiếng Anh

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vnggroup.com.vn English vnggroup.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Máy Pos Là Gì - Điểm Mặt Sự Khác Biệt Giữa Máy Pos Và Mpos

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語