Chất Tan Là Gì

  -  

Chất tan và dung môi là gì:

Trong hóa học, chất tan và dung môi là hai trong số các thành phần của dung dịch . Chất tan là chất (rắn, lỏng hoặc khí) hòa tan trong dung môi để tạo ra hỗn hợp đồng nhất được gọi là dung dịch.

Bạn đang xem: Chất tan là gì

*

Giải quyết

Chất tan là chất hòa tan trong dung dịch . Chất tan thường là chất rắn (nhưng cũng có thể là chất khí hoặc chất lỏng khác) hòa tan thành chất lỏng, dẫn đến dung dịch lỏng.

Trong dung dịch, chất tan thường được tìm thấy với tỷ lệ nhỏ hơn dung môi. Một đặc tính quan trọng của chất tan là độ hòa tan của nó, nghĩa là khả năng hòa tan trong chất khác.

Ví dụ về các chất hòa tan

Các ví dụ phổ biến của các chất rắn là đường hoặc muối, khi trộn với nước, tạo thành dung dịch đường hoặc nước muối tương ứng.

Ngoài ra còn có các chất hòa tan dạng khí, như carbon dioxide, khi kết hợp với nước sẽ tạo thành dung dịch nước có ga.

Ngoài ra còn có các chất tan, như axit axetic, trộn với nước, tạo ra giấm.

Dung môi

Dung môi, còn được gọi là dung môi, là chất mà chất tan hòa tan , dẫn đến dung dịch hóa học. Nói chung, dung môi là thành phần được tìm thấy với tỷ lệ cao nhất trong dung dịch.

Ví dụ về dung môi

Dung môi phổ biến nhất là nước, vì nó hoạt động như một dung môi trong nhiều chất.

Xem thêm: Định Nghĩa Convertible Bond Là Gì, ( Convertible Bond

Vì vậy, trong dung dịch nước đường, nước là chất hòa tan đường.

Một ví dụ về dung môi không phải là nước sẽ là gang, khi trộn với carbon, dẫn đến sự hóa rắn được gọi là thép.

Mặt khác, một trường hợp dung dịch khí sẽ là không khí, trong đó nitơ dung môi chiếm ưu thế, và trong đó các chất khác như oxy và, ở mức độ thấp hơn, argon được tìm thấy.

Dung dịch hóa chất Hỗn hợp hòa tan.

Ý nghĩa của sự tận tâm (nó là gì, khái niệm và định nghĩa)

Tận tâm là gì. Khái niệm và ý nghĩa của sự tận tâm: Tận tâm là tình yêu hoặc sở thích mà một người cảm thấy đối với ai đó hoặc một cái gì đó. Từ này, như vậy, ...

Ý nghĩa của năm mới, cuộc sống mới (nó là gì, khái niệm và định nghĩa)

Năm mới là gì, cuộc sống mới. Khái niệm và ý nghĩa của năm mới, cuộc sống mới: "Năm mới, cuộc sống mới" là một câu nói phổ biến có nghĩa là với tất cả mọi thứ ...

Xem thêm: Gcn Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Gcn Ý Nghĩa Của Từ Gcn

Ý nghĩa của chủ nghĩa tân cổ điển (nó là gì, khái niệm và định nghĩa)

*

Tân cổ điển là gì. Khái niệm và ý nghĩa của chủ nghĩa tân cổ điển: Vì chủ nghĩa tân cổ điển được biết đến là một xu hướng văn học và nghệ thuật được sinh ra ở châu Âu trong ...