Chi phí quản lý doanh nghiệp là gì

  -  

Chúng ta đã từng tìm hiểu đưa ra phí bán sản phẩm gồm những gì. Khác hơn với chi phí quản lý doanh nghiệp là tất cả các đưa ra phí tương quan đến nghiệp vụ quản lý, phục vụ, điều hành hoạt động sản xuất sale của toàn doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Chi phí quản lý doanh nghiệp là gì

*

Mẫu hòa hợp đồng mướn nhà marketing chuyên nghiệp hóa nhất

Các khóa học thực hành kế toán chuyên sâu tại Kế toán Việt Hưng


1. Các khoản đưa ra phí quản lý doanh nghiệp:

– Tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo tiền lương phải trả đến cán bộ nhân viên làm việc ở các phòng ban trong doanh nghiệp.

– Văn uống phòng phẩm, vật liêu, công cụ dùng cho công tác quản lý phục vụ và sửa chữa dùng thông thường mang lại toàn doanh nghiệp

– Dụng cụ đo lường, thí nghiệm các loại máy văn uống phòng (không đủ tiêu chuẩn làm tài sản cố định).

Xem thêm: P/E Ratio Là Gì ? Cách Tính P/E? Bài Về Pe Chi Tiết Nhất Chỉ Số P/E Như Thế Nào Là Tốt

– Chi phí mướn văn phòng, khấu hao nhà làm việc, và Tài sản cố định dùng mang đến bộ phận quản lý trích vào đưa ra phí

– Các dịch vụ download ngoài dùng đến công tác quản lý như: Tiền điện ncầu, sữa chữa tài sản cố định

– Các khoản thuế, lệ phí phải nộp nhà nước như: Thuế đất, thuế môn bài, lệ phí giao thông vận tải.

– Các khoản chi phí khác bằng tiền: Khánh tiết, hội nghị, công tác phí.

Xem thêm: Zip Code Ho Chi Minh City Vietnam, Elusive Search For A Vietnam Postcode

– Các khoản dự phòng như: Dự phòng nợ phải thu khó đòi

– Chi phí phân bố công cụ dụng cụ.

– Các khoản bỏ ra phí trên sẽ được theo dõi, quản lý chặt chẽ tiết kiệm và nó là đưa ra phí được tính là hợp lý Lúc hạch toán xác định kết quả tởm doanh

*

– Theo khoản 2, điều 6 của thông tư 78/2014/TT-BTC quy định Chi phí trang phục một năm mỗi nhân viên ko vượt quá 5.000.000đ/1 người/ 1 năm

+ Nếu bỏ ra bằng tiền mặt thì phải có hoá đơn

+ Chi bằng hiện vật thì phải có hoá đơn

– Chi bồi dưỡng sinc nhỏ mang đến lao động nữ kmất mát nhỏ thứ nhất và thứ hai

– Các khoản bỏ ra trả bảo hiểm tnhị sản theo quy định của luật bảo hiểm

– Các khoản đưa ra khám sức khoẻ theo quy chế của doanh nghiệp

– Các khoản đưa ra trợ cấp mất việc làm mang lại người lao động theo quy định

 2. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến chi phí quản lý doanh nghiệp

*