Chính Sách Nhân Sự Là Gì

  -  

Nếu bạn chưa là hội viên hãy trở thành hội viên của vnggroup.com.vn để được hỗ trợ và chia sẽ thông tin nhiều hơn. Click Like button để trở thành hội viên của vnggroup.com.vn trên facebook.

Bạn đang xem: Chính sách nhân sự là gì


*

Lý thuyết Quản Trị là hệ thống mà vnggroup.com.vn đã số hoá toàn bộ Sách giáo khoa của chương trình 4 năm đại học và 2 năm sau đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.Với hệ thống này, bạn có thể truy xuất tất cả hệ thống lý thuyết chuyên ngành Quản trị Kinh doanh trong quá trình nghe giảng, làm bài tập hoặc thi cử.Hệ thống Lý Thuyết Quản Trị được phát triển bởi Viện MBA, thành viên của MBA Institute Global

Nếu còn thắc mắc hoặc tìm hiểu chuyên sâu hơn về Quản trị Ứng dụng, bạn có thể đặt câu hỏi với Chuyên Gia vnggroup.com.vn


Kết quả

Chính sách nhân sự:

Chính sách nhân sự được quan niệm là những nguyên tắc chỉ đạo, quy tắc, phương pháp,thủ tục được thiết lập gắn với hoạt động tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cũng như sử dụng lực lượng lao động nhằm hỗ trợ và thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu đã xác định.

Trong quá trình thực hiện chiến lược, chính sách đối với người lao động có vai trò rất quantrọng bởi lẽ con người là yếu tố năng động nhất, có tính quyết định nhất. Hệ thống quản trị chiến lược được thiết kế tốt có thể thất bại nếu vấn đề về nhân sự không được quan tâm đầy đủ. Chính sách nhân sự tốt sẽ giúp phát triển kĩ năng quản trị và trình độ người lao động; tạo ra hệ thống luật lệ và thưởng phạt khuyến khích cao; sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực nhằm đạt được mục tiêu chiến lược cũng như sự phát triển và hài lòng của những người lao động.

- Cơ sở của chính sách nhân sự trong thực hiện chiến lược

Khi thực hiện chiến lược, một số vướng mắc trong đội ngũ nhân viên thường phát sinh làmgiảm hiệu quả của tổ chức thường do một trong các nguyên nhân sau:

+ Không gắn năng lực, trình độ cá nhân với trách nhiệm thực thi các nhiệm vụ.

+ Các nhà quản trị cao cấp không hoặc hỗ trợ không đầy đủ quá trình thực thi chiến lược.

+ Kết hợp không hợp lí các loại lợi ích.

+ Phá vỡ các cấu trúc chính trị - xã hội...

Gắn thành tích làm việc với các chế độ khuyến khích lợi ích và trách nhiệm vật chất luôn làhướng quan trọng trong tạo lập chính sách đối với người lao động. Một chương trình như vậytrong quá trình thực hiện chiến lược cần trả lời tốt các câu hỏi sau:

+ Chương trình có gây được sự chú ý không?

+ Các nhân viên có hiểu chương trình không?

+ Chương trình có cải thiện sự truyền thông hay không?

+ Chương trình chi tiêu có cần thiết hay không?

+ Doanh nghiệp có hoạt động tốt hơn (thể hiện qua thực hiện các chỉ tiêu) không?¼

Để xây dựng được một chương trình gắn thành tích với chế độ khuyến khích cần tham khảocác hướng dẫn sau:

+ Khởi thảo chiến lược rõ ràng.

+ Nhấn mạnh công việc có thể đo lường được.

Xem thêm: 3X Là Gì - Nguyên Nhân Bệnh Hội Chứng Siêu Nữ (Hội Chứng 3X)

+ Phân tán các động cơ thúc đẩy để tạo ra động lực.

+Tách rời động cơ thúc đẩy với lương cơ bản.

+ Đề ra một điều khoản dự trữ (các điều kiện theo đó chương trình sẽ được bổ sung sửa đổihay kết thúc).

- Các nội dung chính của chính sách nhân sự

Thứ nhất, chính sách tuyển dụng, lựa chọn và định hướng phát triển bao gồm:

+ Tuyển dụng nhân lực (cách thức tổ chức, chu trình lựa chọn...) như thế nào?

+ Tuyển nhân lực (tiêu chuẩn bằng cấp, kinh nghiệm...) loại gì?

+ Những nhân viên mới sẽ tiếp cận với tổ chức như thế nào?

Thứ hai, chính sách đào tạo và phát triển kĩ năng thường gắn với các giải pháp về.

+ Khả năng phát triển sự nghiệp, thăng tiến.

+ Đào tạo, nâng cao tay nghề.

Thứ ba, chính sách bồi dưỡng đãi ngộ thường đề cập đến các giải pháp định hướng gắn vớicác vấn đề về.

+ Tiền lương, thưởng: cách thức trả, thời gian tăng và cấp bậc tăng, thưởng theo cá nhânhay theo nhóm...

+ Chế độ bồi dưỡng nhân viên như chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ.

Xem thêm: Separation Là Gì - Nghĩa Của Từ Separation Trong Tiếng Việt

Thứ tư, chính sách đánh giá, biện pháp kiểm soát và kỉ luật thường bao gồm các vấn đề.

+ Đánh giá theo hình thức chính thức hay không chính thức, tính chất thường xuyên.