CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG

  -  

‘Cổ phiếu’, một thuật ngữ được ử dụng để chỉ các chứng khoán mang quyền ở hữu và phản ánh yêu cầu về tài ản và thu nhập mà công ty kiếm được. Nó được

*

NộI Dung:

*
‘Cổ phiếu’, một thuật ngữ được sử dụng để chỉ các chứng khoán mang quyền sở hữu và phản ánh yêu cầu về tài sản và thu nhập mà công ty kiếm được. Nó được phân thành hai loại lớn, tức là cổ phiếu phổ thông cổ phiếu ưu đãi. Cổ phiếu thứ nhất ám chỉ cổ phiếu phổ thông do các công ty phát hành, còn cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu có quyền ưu đãi liên quan đến vnggroup.com.vnệc trả cổ tức và hoàn trả vốn.

Bạn đang xem: Cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu cho biết, giá trị ròng hoặc vốn chủ sở hữu của cổ đông, của công ty, có thể được tính bằng cách trừ tổng nợ phải trả khỏi tổng tài sản. Các nhà đầu tư góp tiền thông qua cổ phiếu được gọi là người sở hữu cổ phiếu.

Nếu bạn là người mới làm quen với thị trường chứng khoán và không biết gì về các loại chứng khoán, thì bài vnggroup.com.vnết này có thể hữu ích để bắt đầu hành trình đầu tư của bạn. Vì vậy, để đưa ra quyết định hợp lý liên quan đến vnggroup.com.vnệc đầu tư vào bất kỳ một trong hai, tất cả những gì bạn cần biết là sự khác biệt giữa cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi.


Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhCổ phiếu phổ thông Cổ phiếu ưu đãi
Ý nghĩaCổ phiếu phổ thông là cổ phiếu phổ thông, đại diện cho quyền sở hữu một phần và trao quyền biểu quyết cho người nắm giữ nó.Cổ phiếu ưu đãi, đại diện cho một phần vốn của công ty có quyền ưu đãi, được thanh toán khi công ty phá sản hoặc kinh doanh.
Tiềm năng tăng trưởngCaoThấp
Quyền lợiQuyền khác biệtQuyền ưu đãi
Thu hồi vốnKhông được bảo đảm.Đảm bảo và điều đó nữa, ở một tỷ lệ cố định.
Táo bón trong bầu cửCho phép một người tham gia và bỏ phiếu trong cuộc họp của công ty. Không cho phép một người tham gia và bỏ phiếu trong cuộc họp của công ty.
Ưu tiên trả nợvnggroup.com.vnệc thanh toán cho các cổ đông phổ thông được thực hiện sau cùng.Người sở hữu cổ phiếu ưu đãi được thanh toán trước người sở hữu cổ phiếu phổ thông.
chuộc lỗiKhông thể đổi đượcCó thể đổi được
Chuyển đổiKhông thểKhả thi
Truy thu cổ tứcHọ không được quyền truy thu cổ tức, nếu bỏ qua năm trước.Họ có quyền truy thu cổ tức, nếu bỏ qua trong năm trước.

Xem thêm: Hãy Nêu Cảm Nhận Của Em Có Suy Nghĩ Gì Về Chiến Tranh (Dàn Ý + 3 Mẫu)


Định nghĩa cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu phổ thông đại diện cho quỹ của chủ sở hữu, vì các cổ đông cổ phần cùng sở hữu công ty. Người sở hữu cổ phiếu được hưởng cả rủi ro và phần thưởng của quyền sở hữu, nhưng trách nhiệm pháp lý của họ chỉ giới hạn trong số vốn do họ góp.

Nói chung, một công ty giao dịch công khai phát hành cổ phiếu phổ thông để gây quỹ, với mức giá mà thị trường sẵn sàng trả. Giá trị đầu tư của những cổ phiếu đó tăng lên bất thường nhưng liên tục trong nhiều năm, do vnggroup.com.vnệc tái đầu tư thu nhập chưa phân phối, tạo nên giá trị ròng. Mặc dù vậy, họ phải đối mặt với một lượng biến động đáng kể về giá do đầu cơ. Các quyền của cổ đông phổ thông được thảo luận dưới đây:

Quyền thu nhập: Các cổ đông phổ thông có yêu cầu còn lại về thu nhập của công ty.Quyền bỏ phiếu: Cổ đông phổ thông, có quyền bầu ban giám đốc của công ty và biểu quyết về các chính sách khác nhau của công ty tại cuộc họp đại hội đồng.Quyền ưu tiên: Quyền ưu tiên cho phép người sở hữu cổ phiếu hiện tại mua cổ phiếu của công ty trước khi chúng được công bố rộng rãi để duy trì quyền sở hữu theo tỷ lệ của họ.Ngay trong thanh lý: Cổ đông phổ thông có quyền nhận số tiền và tài sản còn lại của công ty trong trường hợp thanh lý, nghĩa là khi tất cả các chủ nợ, người ghi nợ, cổ đông ưu đãi được thanh toán hết, số tiền và tài sản còn lại được chia cho các cổ đông phổ thông theo tỷ lệ quyền sở hữu của họ trong công ty.

Định nghĩa về cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu tiên ngụ ý một loại bảo mật, không mang quyền biểu quyết nhưng có yêu cầu cao hơn về tài sản và thu nhập của công ty. Người sở hữu cổ phiếu ưu đãi được hưởng ưu đãi trong một số vấn đề, như vnggroup.com.vnệc thanh toán số cổ tức cố định và hoàn trả vốn trong trường hợp thanh lý hoặc phá sản. Nó là một phương tiện đầu tư mang lại thu nhập cố định, có thể có hoặc không có thời gian đáo hạn.


Cổ phiếu ưu đãi là hình thức bảo mật kết hợp, thấm nhuần các đặc điểm của cổ phiếu phổ thông và nợ, theo nghĩa là chúng mang một tỷ lệ cổ tức cố định, chỉ được trả từ lợi nhuận có thể phân phối. Hơn nữa, bản chất của cổ tức là tích lũy, về bản chất, nếu vnggroup.com.vnệc trả cổ tức bị bỏ qua trong một năm cụ thể, thì cổ tức được chuyển sang năm sau và công ty phải trả cổ tức. Nếu vnggroup.com.vnệc chi trả cổ tức không được thực hiện đều đặn trong ba năm, thì người sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Sự khác biệt chính giữa cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi

Sự khác biệt giữa cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi được thảo luận chi tiết, trong các điểm dưới đây:

Cổ phiếu phổ thông, ngụ ý loại cổ phiếu thường được công ty phát hành để huy động vốn, cho biết quyền sở hữu một phần và có quyền biểu quyết. Cổ phiếu Ưu đãi là loại cổ phiếu được ưu tiên trả cổ tức và hoàn trả vốn.Cổ phiếu phổ thông có tiềm năng tăng trưởng cao, so với cổ phiếu ưu đãi, có xu hướng tăng trưởng hơi thấp.Lợi tức vốn của Cổ đông phổ thông không được đảm bảo, cũng như số tiền là cố định. Không giống như những người sở hữu cổ phiếu ưu đãi, mà lợi tức được đảm bảo và cũng ở một tỷ lệ cố định.Cổ phiếu phổ thông có các quyền khác nhau liên quan đến biểu quyết, cổ tức và hoàn trả vốn. Mặt khác, cổ phiếu ưu đãi có các quyền ưu đãi đối với cổ tức và hoàn trả vốn.Cổ phiếu phổ thông cho phép một người tham gia và biểu quyết trong cuộc họp đại hội đồng của công ty. Ngược lại, cổ phiếu ưu đãi không cho phép một người tham gia và biểu quyết trong cuộc họp đại hội đồng của công ty.Cổ phiếu phổ thông không bao giờ có thể được mua lại bởi công ty. Ngược lại, cổ phiếu ưu đãi được công ty mua lại, vào ngày đáo hạn hoặc khi công ty muốn mua lại.Cổ phiếu phổ thông không thể được chuyển đổi thành bất kỳ chứng khoán nào khác, trong khi cổ phiếu ưu đãi có thể dễ dàng chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông hoặc nợ.Cổ đông phổ thông không được quyền truy thu cổ tức, nếu công ty không trả cổ tức trong năm trước do không đủ tiền. Mặt khác, các cổ đông ưu đãi có quyền truy thu cổ tức, nếu nó bị bỏ qua trong năm trước, hoặc họ có quyền biểu quyết nếu công ty bỏ qua vnggroup.com.vnệc trả cổ tức trong ba năm liên tiếp.

Xem thêm: Hỏi Đáp Anh Ngữ: Cách Dùng 'Any', Từ Any Có Nghĩa Là Gì

Phần kết luận

Vì vậy, bạn có thể đã quyết định lựa chọn phương tiện đầu tư nào cho đến bây giờ, nhưng trước khi đi đến kết luận, trước tiên hãy xem xét các yếu tố sau, tức là mục tiêu dài hạn và ngắn hạn, khả năng chấp nhận rủi ro, tiềm năng tăng trưởng và nhu cầu thanh khoản. Về tăng trưởng, cổ phiếu phổ thông có lợi thế hơn cổ phiếu ưu đãi, nhưng nếu xét về rủi ro thì cổ phiếu ưu đãi ít rủi ro hơn cổ phiếu phổ thông.