Country House Là Gì

  -  
The offices of Thorpe and other MPs were created at Bulstrode Park, a vacant country house in Buckinghamshire.

Bạn đang xem: Country house là gì


Văn phòng của Thorpe và các nghị viên khác được tạo ra tại Công viên Bulstrode, một khu nhà ở nông thôn vứt trống nghỉ ngơi Buckinghamshire.
As well as palaces in Turin itself, country houses và hunting lodges were built in the surrounding countryside.
Cũng như các hoàng cung bao gồm làm việc Torino, những dinc thự nông thônnhà nghỉ săn bắn được xuất bản cũng khôn cùng hầm hố trên các vùng nông làng bao quanh đó.
Princess Alexandra spent most of her childhood at her family"s country house, Coppins, in Buckinghamshire.
Công chúa Alexandra đã chiếm lĩnh phần lớn thời thơ dại của bản thân mình trên nhà của gia đình bà, Coppins, ngơi nghỉ Buckinghamshire.
Between the 17th and early 19th centuries, society events in London and at country houses were the focus of socialite activity.
Đầu cụ kỷ 17 và thời điểm giữa thế kỷ 19, các sự khiếu nại xã hội sinh sống London và trên hoàng gia là trung tâm của những vận động trong làng mạc hội.
Every year , I experience an odd moment shortly after my family & I arrive at the country house we rent in Montamãng cầu .
Năm như thế nào tôi cũng trải sang 1 khohình ảnh khắc kỳ quái ngay lập tức sau thời điểm gia đình tôi cùng tôi cho nơi ở miền quê công ty chúng tôi mướn nghỉ ngơi Montana .
Scene 1: Violetta"s country house outside Paris Three months later, Alfrevày và Violetta are living together in a peaceful country house outside Paris.
Chình họa 1: Nhà Violetta ngơi nghỉ quanh đó Paris Ba tháng sau, Alfrebởi vì với Violetta đang sống bên nhau tại 1 nơi ở nông thôn ngay sát Paris.
Gardening was initially practiced by monasteries, but castles and country houses began also to develop gardens with herbs & vegetables and hunting grounds.
Làm sân vườn ban sơ được tiến hành do những tu viện, nhưng những lâu đài với số đông ngôi nhà trong quốc gia này cũng bước đầu cách tân và phát triển sân vườn với rau củ với rau thơm.
Many tracks were recorded between 1969 & 1971 at Olympic Studgame ios & Jagger"s Stargroves country house in Engl& during sessions for Sticky Fingers.
Rất các ca khúc đã được thu tự trước vào quá trình 1968-1971 tại Olympic Studios với ngơi nghỉ ngôi nhà Stargroves của Miông chồng tự thời kỳ Sticky Fingers.
Similar, if smaller, vehicles were often maintained at country houses (and by some hotels and railway companies) to lớn convey servants & luggage to & from the railway station.
Xe buýt ngựa kéo giả dụ bé dại hơn, được duy trì hay hơn trên đa số ngôi nhà mập ở miền quê (với do một vài hotel và những chủ thể con đường sắt) để chăm chở nhân viên cấp dưới với tư trang đến và đi tự các ga đường tàu.

Xem thêm: Ssrs Là Gì - Giới Thiệu Về Sql Server Reporting Services


There"s a real problem with snobbery, because sometimes people from outside the U. K. imagine that snobbery is a distinctively U. K. phenomenon, fixated on country houses và titles.
Cómột sự việc khổng lồ bự với tính giải pháp trưởng đưa. Bởi vày đôi lúc những người dân không hẳn ở nước Anh vẫn tưởng tượng rằng bạn dạng tính trưởng trả là một hiện tượng đặc trưng của nước Anh được cố định và thắt chặt bên trên hồ hết nóc bên cùng trên đầy đủ tước đoạt danh.
In 1830, the Duchess of Kent and Conroy took Victoria across the centre of England lớn visit the Malvern Hills, stopping at towns và great country houses along the way.
Vào năm 1830, Công nương xứ Kent và Conroy dẫn Victoria mang đến trung trung khu Anh nhằm thăm Đồi Malvern, dừng tại các thị trấn cùng dinc thự Khủng trê tuyến phố đi.
Her birth was registered at Hitchin, Hertfordshire, near the Strathmores" English country house, St Paul"s Walden Bury, which was also given as her birthplace in the census the following year.
Bà được đăng ký knhì sinc tại Hitchin, Hertfordshire , ngay sát nhà của Strathmores Anh, Walden Bury của St Paul, cũng khá được chỉ ra rằng quê nhà bà .
VOC captain & governor Adriaen Maertensz Bloông chồng lived there in his retirement years in the 17th century in the country house (now known as Castle Keukenhof) which he had let built in 1641.
Thống đốc của team tàu đơn vị Đông Ấn là Adriaen Maertensz Bloông xã vẫn từng sinh sống sinh sống kia Một trong những năm ông về hưu vào cố gắng kỷ 17 trong thành tháp Keukenhof thời nay cơ mà ông sẽ để cho kiến tạo năm 1641.
Palladio found inspiration in large antique complexes which either resembled country houses surrounded by their outbuildings or which he actually considered residential layouts - an example is the temple of Hercules Victor at Tivoli, which he had surveyed.
Palladio tìm thấy mối cung cấp cảm xúc trong số khu tinh vi cổ truyền y hệt như phần đa ngôi nhà nông thôn được phủ bọc, hoặc có lẽ rằng ông sẽ thực thụ tin lên trên khu người dân đẳng cấp chủng loại như là Thánh địa Hercules Victor tại Tivoli.
Jane Perceval became ill after the birth và the family moved out of the damp và draughty Belkích thước House, spending a few months in Lord Teignmouth"s house in Clapham before finding a suitable country house in Ealing.
Jane Perceval bệnh tật sau khoản thời gian sinh và mái ấm gia đình gửi thoát ra khỏi không khô thoáng và gió lùa Belsize House, đầu tư một vài ba tháng vào bên Chúa Teignmouth sống Clapsi trước lúc kiếm tìm thấy một đơn vị nước phù hợp trong Ealing.
IN A developed country, a house equipped with all the luxuries of life may give sầu the appearance of comfort and prosperity.
TRONG một nước cải cách và phát triển, một căn uống nhà được lắp thêm đầy đủ đều tiên tiến của đời sống rất có thể cho biết sự giàu có của gia chủ.
Prior lớn his birth, in 1964 the family purchased Ston Easton Park, a country house located near the village of Ston Easton in Somerset, where Rees-Mogg grew up attending weekly mass and occasionally Sunday school at the Church of the Holy Ghost, Midsomer Norton.
Trước khi ông sinh ra, gia đình ông sẽ download Ston Easton Park, một ngôi nhà ở ngay gần ngôi làng Ston Easton, Somerset, khu vực Rees-Mogg mập lên cùng đi lễ sản phẩm tuần và nhiều khi theo học tập ngôi trường Chúa nhật trên Church of the Holy Ghost, Midsomer Norton .
In 2004 a project to assess the numbers & unique of the remaining stoông xã in the farms và country houses of the island was completed at the Centre de Capacitació i Experiències Agràries de Mao,:663 the agricultural college of Mahón, & the results published in 2006.

Xem thêm: Nghe Và Kể Lại Câu Chuyện Dại Gì Mà Đổi Lớp 3, Kể Lại Câu Chuyện Dại Gì Mà Đổi Tiếng Việt Lớp 3


Năm 2004, một dự án công trình nhận xét số lượng và chất lượng của số lượng còn sót lại trong các nông trại cùng nhà nước của quần đảo được hoàn thành trên Trung chổ chính giữa de Capacitació i Experiències Agràries de Mao thuộc trường cao đẳng nông nghiệp trồng trọt Mahón và kết quả xuất bản năm 2006.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M