Defiant Là Gì

  -  
When Romanos discovered what had happened, he tried lớn recover the situation by making a defiant stvà.

Bạn đang xem: Defiant là gì


lúc Romanos vạc hiển thị vụ vnggroup.com.vnệc, ông nỗ lực khôi phục lại chứng trạng này bằng cách cầm lại chuần ngang ngạnh.
Truy cập ngày 27 mon 10 năm 2011. ^ “Syria"s defiant women risk all to lớn prochạy thử against President Bashar al-Assad”.
Because of this, he thinks that the skills of many defiant new wave and punk guitarists were largely overlooked.
chính do vấn đề này, anh cho rằng kĩ thuật của rất nhiều tay đùa new wave và punk ko được thừa nhận rộng rãi.
The defiant lion, 73 feet (22 m) long & half that in height, displays an emotional unique characteristic of Romanticism, which Bartholdi would later bring khổng lồ the Statue of Liberty.
Con sư tử bất khuất này còn có chiều nhiều năm 22 mét (73 ft) và cao hơn nữa 10 mét, biểu lộ thật hùng hồn mặt đường đường nét hữu tình cơ mà trong tương lai Bartholdi cũng đã lồng vào Tượng Nữ thần Tự vì chưng.
The Bible correctly states: “Happy is the able-bodied man that has put Jehovah as his trust và that has not turned his face to defiant people, nor khổng lồ those falling away to lies.”
Kinh-thánh nói vô cùng đúng: “Phước cho những người như thế nào nhằm lòng tin-cậy chỗ Đức Giê-hô-va, chẳng nể-bởi vì kẻ kiêu-ngạo, hoặc kẻ xây theo sự dối-trá!”
By a defiant act of direct disobedience—their eating from “the tree of the knowledge of good và bad”—the first couple asserted independence from God’s rule.
Do một hành vnggroup.com.vn ngang ngược, công khai minh bạch bất tuân—nạp năng lượng trái “cây biết điều thiện tại và điều ác”—cặp loài tín đồ thứ nhất đang khẳng định chủ quyền đối với sự giai cấp của Đức Chúa Ttách.
She has been described as "a feminist before the movement had begun, and according khổng lồ many, a vnggroup.com.vnsionary who influenced the course of Peru"s recent history through the brave và defiant reporting of the magazine she created".
Cô đang được không ít tín đồ biểu lộ là "một đơn vị nữ giới quyền trước khi phong trào bước đầu, một người có khoảng chú ý tác động đến tiến trình lịch sử vừa mới đây của Peru thông qua report anh dũng cùng thách thức của tập san nhưng mà cô sản xuất ra".

Xem thêm: Nghị Định Hợp Nhất Quy Định Về Chính Sách Tinh Giảm Biên Chế Là Gì ?


Trong một vài ba trường hợp thì hành vnggroup.com.vn doạ của trẻ một trong những phần là do hình dạng hành vnggroup.com.vn ngang ngạnh hoặc thái độ hung hăng .
She was experiencing the same storm & challenges as Nephi, but her eyes were defiant & her svào arms were protectively wrapped around his shoulders.
Bà cũng trải qua thuộc cơn sốt và rất nhiều thử thách nlỗi Nê Phi, dẫu vậy đôi mắt của bà đầy nghị lực và cánh tay trẻ trung và tràn đầy năng lượng của bà quàng qua vai ông một cách che chắn.
The fortress of Eger remained defiant of Ottoman attacks until 1596 when 7,000 defenders, mostly foreign mercenaries, capitulated to Ottoman forces personally commanded by the Sultung, Mehmed III.
Pháo đài Eger liên tiếp hiên ngang tại vị trước những cuộc tấn công của quân Ottoman cho đến năm 1596 lúc 7.000 quân phòng thủ, hầu hết bao gồm quân nhân tấn công mướn, đầu hàng lực lượng Ottoman vày chủ yếu Sultan, Mehmed III lãnh đạo.
In the Italian Peninsula, the defiant attitude of Popes Gregory II và Gregory III on behalf of image-veneration led to a fierce quarrel with the Emperor.
Tại bán đảo Ý, thái độ thách thức của Giáo hoàng Gregory II và Gregory III đại diện thay mặt phái tôn thờ thánh tượng dẫn mang đến một cuộc tranh cãi nóng bức cùng với Hoàng đế.
Each time that Moses appeared before Pharaoh to offer him an opportunity to lớn avert the next plague, Pharaoh proved defiant, holding Moses và his God, Jehovah, in contempt.
Mỗi lần, Môi-se giới thiệu Pha-ra-ôn khiến cho ông thời cơ tránh tai vạ tiếp đến, tuy thế ông vẫn tỏ ra ngang ngạnh, khinh rẻ Môi-se và cả Đấng nhưng Môi-se thờ là Đức Giê-hô-va.
Therefore, Moses and Aaron were not surprised at his defiant reply: “Who is Jehovah, so that I should obey his voice to lớn sover Israel away?
Do kia, Môi-se và A-rôn dường như không không thể tinh được lúc ông vấn đáp một bí quyết ngang ngạnh: “Giê-hô-va là ai mà trẫm cần vâng lời tín đồ, để cho dân Y-sơ-ra-ên đi?
Buchler subsequently questioned whether Gramê mẩn had the interests of the club at heart và described his conduct in the meeting as "aggressive sầu & defiant".

Xem thêm: Sn 87 Mệnh Gì ? Tuổi Đinh Mão Sinh Năm 1987 Mệnh Gì


Buchler sau đó đặt câu hỏi liệu Gramê man vẫn gồm có tiện ích của câu lạc bộ làm vnggroup.com.vnệc tim và biểu lộ hành vnggroup.com.vn của chính bản thân mình vào buổi họp là "tích cực và thách thức".
Danh sách truy nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M