Độ Lớn Đòn Bẩy Kinh Doanh

  -  

Đòn bẩy kinh doanh trong kế toán quản trị là công cụ để những người lãnh đạo doanh nghiệp tính toán và xác định các chiến lược kinh doanh. Các yếu tố như biến phí, định phí được sử dụng hợp lý sẽ mang lại hiệu quả kinh doanh không ngờ. Cùng xem những thông tin bên dưới để hiểu hơn về đòn bẩy kinh doanh nhé.

Bạn đang xem: độ lớn đòn bẩy kinh doanh


1. Những điều cần biết về đòn bẩy kinh doanh

1.1. Đòn bẩy kinh doanh và công thức tính

1.1.1. Bạn biết gì về đòn bẩy kinh doanh?

Để xác đinh mức độ ảnh hưởng của chi phí cố định và chi phí biến đổi đến hiệu quả kinh doanh, nhà quản trị sử dụng đồn bẩy kinh doanh làm yếu tố xác định. Khi doanh thu thay đổi, đòn bẩy kinh doanh trong kế toán quản trịsẽ giữ vai trò xác định mức độ ảnh hưởng của chi phí kinh doanh đếnlợi nhuận trước thuế và lãi vay của doanh nghiệp.


*
Tìm hiểu về đòn bẩy kinh doanh

Đòn bẩy kinh doanh được viết tắt là OL. Độ lớn của đòn bẩy kinh doanh chính là sự thay đổi của lãi vay và lợi nhuận trước thuế khi doanh thu thay đổi 1%. Độ lớn của đòn bẩy kinh doanh được viết tắt là DOL.

Khi tất cả những yếu tố khác không thay đổi mà mức độ hoạt động của đòn cân nợ cao hơn thì biên độ dao động của lãi vay và lợi nhuận trước thuế rộng hơn. Chỉ số DOL phù hợp sẽ thúc đẩy hoạt độngcủa doanh nghiệp, tăng cao doanh thu mà không cần mất thêm bất kỳ chi phí nào.

Doanh nghiệp không cần mất thêm chi phí bởi các chi phí tạo nên DOL hầu hết là chi phí cố định. Lúc này doanh số của doanh nghiệp có khả năng tăng thêm sẽ mang đến sự thay đổi tích cực cho lợi nhuận.

1.1.2. Công thức để tính đòn bẩy kinh doanh

Khi có sự thay đổi về lượng hàng hóa bán ra hoặc doanh thu, doanh nghiệp đo lường sự thay đổi về lợi nhuận và lãi vay với công thức:


*
Công thức để tính đòn bẩy kinh doanh

DOL = Tỷ lệ thay đổi của lợi của lợi nhuận trước lãi vay và thuế / Tỷ lệ thay đổi của doanh thu hàng hóa

Cụ thể tại một mức doanh thu cố định DOL được tính như sau:

DOL = (ΔEBIT : EBIT0) / (ΔQ / Qo) = /

Trong đó:

ΔEBIT = EBIT1 - EBIT0 thể hiện sự thay đổi của lợi nhuận trước lãi vay và thuế.

ΔQ = Q1 - Q0 cho thấy sự thay đổi của sản lượng bán ra.

P là giá bán tính trên một đơn vị sản phẩm

v đại diện cho chi phí biến đổi của một sản phẩm

F là chi phí kinh doanh cố định (chưa tính lãi vay)

1.2. Lợi ích đòn bẩy kinh doanh mang lại

Tỷ lệ định phí mà doanh nghiệp sử dụng được xác định bằng DOL. Một doanh nghiệp có tỷ lệ biến phí cao hơn định phí thì chỉ số DOL sẽ lớn. Khi chỉ số đòn bẩy kinh doanh có giá trị càng cao thì những thay đổi của doanh thu sẽ tác động rất nhạy đến sự thay đổi của lợi nhuận.


*
Lợi ích đòn bẩy kinh doanh mang lại

Chỉ cần doanh số tăng lên một mức nhỏ thì lợi nhuận có thể tăng lên một cách đáng kể. Khi các mức doanh số càng ở gần điểm hòa vốn thì độ lớn đòn bẩy kinh doanh càng tăng.Những biến động của doanh thu và lợi nhuận có thể được theo dõi ngay trên chỉ số DOL mà không cần đến các báo cáo chi tiết về doanh thu và chi phí. Một doanh nghiệp chỉ cần tiến gần đến điểm hòa vốn thì dù doanh thu tăng một lượng rất nhỏ cũng sẽ mang về một lượng lớn lợi nhuận.

Thêm nữa khi nhìn vào kết cấu công thức ta sẽ thấy ngay trong các khoản chi phí kinh doanh thì chi phí cố định chiếm phần khá lớn. Điều này có nghĩa rằng lợi nhuận trước lãi vay và thuế sẽ tăng lên khi doanh thu càng tăng.Và điều này cũng đúng với trường hợp ngược lại đó là doanh thu giảm nhiều, tỷ lệ giảm của lợi nhuận trước thuế và lãi vay càng nhiều. DOL là điều kiện thuận lợi nhưng cũng là rủi ro trong kinh doanh của các doanh nghiệp.

Nghệ thuật đòn bẩy kinh doanh là vấn đề mà nhiều nhà quản trị quan tâm. Chi phí cố định của một doanh nghiệp và tổng chi phí là căn cứ để đo lường đòn bẩy kinh doanh. Tại điểm kinh doanh hòa vốn, doanh số mà doanh nghiệp thu về đã đủ để chi trả cho tất cả các chi phí. Lúc này lợi nhuận của doanh nghiệp đang ở mức bằng không.

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Hóa Duyên Là Gì ? Từ Điển Tiếng Việt Hóa Duyên Là Gì


*
Nghệ thuật đòn bẩy kinh doanh

Chỉ số đòn bẩy kinh doanh cao có nghĩa là doanh nghiệp đang có tỷ lệ chi phí cố định lớn. Doanh số tăng mạnh sẽ kéo theo sự thay đổi về lợi nhuận. Tuy nhiên với những doanh nghiệp có chi phí biến đổi lớn đồng nghĩa với việc mỗi lần bán hàng doanh nghiệp sẽ thu được phần lợi ích nhỏ.

Như vậy có thể thấy đòn bẩy kinh doanh DOL cho nhà quản trị nhận thấy rõ sự tác động qua lại lẫn nhau giữa yếu tố ra của thị trường và quy mô kinh doanh. Người làm công tác quản trị có thể dựa vào chỉ số DOL để đưa ra những quyết định đầu tư sao cho hợp lý.

Mỗi quyết định đưa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Cần cân nhắc đến chỉ số DOL để gia tăng tối đa tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu. Hơn nữa những rủi ro kinh doanh cũng cần được cân nhắc trong trường hợp sản phẩm của doanh nghiệp không đạt được đến điểm hòa vốn.

2. Mối liên hệ giữa đòn bẩy kinh doanh và các yếu tố khác

2.1. Tác động của rủi ro kinh doanh lên đòn bẩy kinh doanh

Rủi ro kinh doanh hình thành trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Sự dao động của tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản hay không chắc chắn về lợi nhuận là một trong những yếu tố mang lại rủi ro kinh doanh. Những rủi ro này thuộc chỉ số đòn bẩy kinh doanh DOL.


*
Tác động của rủi ro kinh doanh lên đòn bẩy kinh doanh

Theo thời gian bất kỳ ngành nào cũng có thể chịu ảnh hưởng của rủi ro. Những yếu tố chủ yếu tác động tới tỷ lệ rủi ro có thể kể đến như là sự biến động về các yếu tố đầu vào, sự thay đổi về mức giá sản phẩm đầu ra, cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh, khả năng điều chỉnh giá bán sản phẩm, mức độ đa dạng và tốc độ tăng trưởng của sản phẩm.

2.2. Đòn bẩy kinh doanh kết hợp đòn bẩy tài chính

Trong khi đòn bẩy kinh doanh chỉ ra mức độ của chi phí kinh doanh cố định trong tổng chi phí kinh doanh thì bẩy tài chính chỉ phụ thuộc vào hệ số nợ. Tại những doanh nghiệp có chi phí cố định cao thì mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy kinh doanh lớn. Đòn bẩy tài chính không phụ thuộc vào chi phí biến đổi hay chi phí cố định của doanh nghiệp. Vì thế đòn bẩy tài chính sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến các hệ số sinh lời tài chính.


Khi đòn bẩy kinh doanh không còn tác động thì đòn bẩy tài chính sẽ làm thay đổi hệ số sinh lời tài chính. Đó là lý do mà những nhà kinh doanh thường sử dụng đòn bẩy kinh doanh là đòn bẩy cấp một và tiếp tục sử dụng đòn bẩy tài chính là đòn bẩy cấp hai.Sự kết hợp của hai loại đòn bẩy này được gọi là đòn bẩy tổng hợp. Đòn bẩy tổng hợp chỉ ra mức độ ảnh hưởng của sự thay đổi doanh thu, sản lượng tiêu thụ đến hệ số sinh lời tài chính.

Mức độ tác động của đòn bẩy tổng hợp sẽ không giống nhau tại những mức doanh thu khác nhau. Nó cũng được dùng để đánh giá mức độ rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính của doanh nghiệp.Khi sử dụng đòn bẩy tổng hợp nhà quản trị cần phổi hợp hai loại đòn bẩy linh hoạt để gia tăng được hệ số sinh lời tài chính. Tuy nhiên sự an toàn về mặt tài chính của doanh nghiệp cũng là yếu tố không thể xem nhẹ.

Nội dung bài viết đã cung cấp những thông tin cơ bản nhất về đòn bẩy kinh doanh trong kế toán quản trị. Hy vọng rằng bạn sẽ vận dụng thật tốt những kiến thức về đòn bẩy để mang về lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Run Out Là Gì Và Cấu Trúc Run Out Of Trong Tiếng Anh


Kế toán quản trị là lĩnh vực xác định thực trạng tài chính kế toán của doanh nghiệp. Những công thức kế toán quản trị được xác định ra sao hãy cùng tham khảo bài viết bên dưới.