DUSTY LÀ GÌ

  -  
bụi rậm·khô khan·khô như bụi·không rõ rệt·lờ mờ·mơ hồ·nhỏ tơi như bụi·vô vị
Dry and dusty ground will be transformed into “a swampy place” where papyrus and other aquatic reeds can grow. —Job 8:11.

Bạn đang xem: Dusty là gì


Đất khô và đầy bụi sẽ biến thành một “đầm lầy”, nơi cây sậy và những cây sống dưới nước có thể mọc lên.—Gióp 8:11, NTT.
"As we shot down the dusty hill, I yodeled a song into the wind: """They call her the lass With the delicate air!...""""
Khi xuống đến ngọn đồi đầy bụi bặm, tôi hát vang trong gió: “Họ gọi em là thiếu nữ Đang đùa trong làn gió mong manh!...”
The sirocco causes dusty dry conditions along the northern coast of Africa, storms in the Mediterranean Sea, and cool wet weather in Europe.
Sirocco gây ra những điều kiện khô cằn bụi dọc theo bờ biển phía bắc châu Phi, bão ở biển Địa Trung Hải và thời tiết mát ướt ở châu Âu.
That protects anyone near a stationary truck from getting a direct blast of the exhaust gas, but often raises dust when the truck is drivnggroup.com.vnng on a dry dusty unmade surface such as on a building site.
Bảo vệ bất cứ ai ở gần một chiếc xe tải dừng nhận được từ một vụ nổ trực tiếp của khí thải, nhưng thường làm tăng bụi khi xe đang lái xe trên một bề mặt và xấu bụi khô như trên một công trường xây dựng.
Dusty Monk later closed this studio on March 21, 2012 and joined Robot Entertainment with his former co-workers.
Dusty Monk về sau đã đóng cửa studio này vào ngày 21 tháng 3 năm 2012 và gia nhập vào Robot Entertainment với những đồng nghiệp cũ của ông. ^ “Microsoft to acquire Ensemble Studios”.
She portrayed a rebellious teenager named Dusty da Silva from 1998 to 2001, when she was written out of the series, but made a comeback portraying the same character as a university student from 2003 to 2004.

Xem thêm: Sàn Wefinex Có Hợp Pháp Không ? Chơi Wefinex Kiếm $1000 Là Có Thật


Cô đóng vai một thiếu niên nổi loạn tên là Dusty da Silva từ năm 1998 đến 2001, khi cô được vnggroup.com.vnết ra khỏi bộ truyện, nhưng đã trở lại với vai một sinh vnggroup.com.vnên đại học từ năm 2003 đến 2004.
(Mark 1:32-34; 6:30-34; John 11:11, 17, 33) His love moved him to help people spiritually, traveling hundreds of miles over dusty roads to preach the good news of the Kingdom.
(Mác 1:32-34; 6:30-34; Giăng 11:11, 17, 33) Tình yêu thương thúc đẩy ngài giúp đỡ người ta về mặt thiêng liêng, đi hàng trăm dặm trên con đường bụi bậm để rao giảng tin mừng về Nước Trời.
Taking a last look over the plain, hazy now as the sunlight sparkles in the dusty air, we wonder how all these people will be reached with the good news.
Nhìn cảnh đồng bằng lần cuối, giờ đây mờ mờ dưới ánh nắng của buổi chiều tàn như có số cát được tung lên trời, chúng tôi tự hỏi: Làm sao để chia sẻ tin mừng cho tất cả người dân ở đây?
Dusty eventually remarries, to a woman named Karen who has a daughter Adrianna, thus Dusty becomes a stepfather himself.
Sau này Dusty kết hôn với một phụ nữ tên Karen, người đang có một đứa con gái, và chính Dusty đang trở thành một người bố dượng.
The style created by the Motown musicians was a major influence on several non-Motown artists of the mid-1960s, such as Dusty Springfield and the Foundations.

Xem thêm: Hsbc Là Ngân Hàng Hsbc Tên Đầy Đủ, Lịch Sử Hsbc


Phong cách âm nhạc được sáng tạo bởi các nhạc sĩ Motown đã có ảnh hưởng lớn đến một số nghệ sĩ ngoài hãng khác trong thập niên 1960, như Dusty Springfield và The Foundations.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M