E-Government Là Gì

  -  
You may be trying to access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts & reload this page.Bạn sẽ xem: E-government là gìBạn vẫn xem: E-government là gì bạn đang xem: E-government là gì


Bạn đang xem: E-government là gì

*

*

Trong khuôn khổ bài viết này, người sáng tác sẽ đề cập đến các khái niệm “Chính tủ điện tử”, “Chính phủ số”, mối tương tác giữa 2 định nghĩa này cũng như kinh nghiệm triển khai thực tiễn tại một số đất nước và lời khuyên cho Việt Nam. Phần 1 - có mang “Chính đậy số” vào mối đối sánh tương quan với định nghĩa “Chính tủ điện tử” Quan điểm của OECD Năm 2014, tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) lần thứ nhất đưa ra khuyến cáo về những chiến lược cơ quan chỉ đạo của chính phủ số. Vào đó, OECD khác nhau rõ giữa cơ quan chính phủ điện tử (nơi technology được áp dụng để cải tiến hiệu trái các quá trình hiện hữu) và cơ quan chỉ đạo của chính phủ số (nơi các dịch vụ được hình thành phát minh và hỗ trợ theo mọi cách thay đổi và trí tuệ sáng tạo nhờ gồm sự hỗ trợ của các technology hiện đại). Nỗ lực thể, OECD khái niệm như sau: Chính tủ điện tử (E-Government) là việc chính phủ nước nhà sử dụng các công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), nhất là Internet, như một lao lý để đạt được công dụng tốt hơn. Chính che số (Digital Government) là việc thực hiện các công nghệ số, như một trong những phần thiết yếu trong các chiến lược văn minh hóa cơ quan chính phủ để tạo ra các quý giá công. Quy trình này dựa trên một hệ sinh thái cơ quan chỉ đạo của chính phủ số bao gồm các tác nhân tương quan đến chủ yếu phủ, các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức triển khai xã hội và người dân, shop sự tạo ra và truy cập dữ liệu, thương mại & dịch vụ và nội dung trải qua sự shop với chủ yếu phủ. Quan điểm của liên hiệp quốc báo cáo sơ bộ về khảo sát Chính phủ điện tử mới nhất năm 2018 của câu kết quốc (chưa phải báo cáo chính thức) cũng đề cập cả 2 khái niệm chính phủ nước nhà số và cơ quan chỉ đạo của chính phủ điện tử, nhưng lại ranh giới giữa 2 quan niệm này vẫn tồn tại tương đối mờ, một vài nơi gần như không tồn tại sự phân biệt. Mặc dù nhiên, có một điểm bắt đầu là trong report này, liên hiệp quốc đã giới thiệu một khung phương thức luận bắt đầu để review Chính đậy điện tử của những nước, yêu cầu những nước buộc phải có các ưu tiên về Chương trình biến hóa số (Digital Agenda) và những nguyên tắc về cơ quan chỉ đạo của chính phủ số (Digital Gov. Principles). Khung phương thức luận mới nối liền với các phương châm trong lịch trình 2030 của liên hiệp quốc về cách tân và phát triển bền vững. Đồng thời, báo cáo này cũng giới thiệu khái niệm khung chính phủ nước nhà số (digital government framework) được minh họa trên Hình 1, bao quát các vấn đề cùng lĩnh vực khác nhau liên quan cho việc hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến cho những người dân, doanh nghiệp.

TT

Đặc trưng

Tính chất

1

Các nguyên tắc đối với dịch vụ của chính phủ nước nhà số

• mặc định là số hóa • Không dựa vào thiết bị, nhắm tới thiết bị cầm tay • kiến tạo dịch vụ lấy người dùng làm trung trung ương • Số hóa trọn vẹn • cơ quan chính phủ là căn nguyên (Platform)

2

Các khối tiêu chuẩn (Building Blocks) của cơ quan chỉ đạo của chính phủ số

• Một cổng duy nhất • dữ liệu được tích vừa lòng và chia sẻ trong toàn thể khu vực công • những dịch vụ liên bộ, liên ngành hoặc liên vùng được chia sẻ • hạ tầng của cơ quan chỉ đạo của chính phủ được dùng chung • các mạng cảm biến và kĩ năng phân tích tài liệu được cải thiện • an ninh thông tin mạng và đảm bảo tính riêng biệt tư

3

Kỹ năng và yếu tố dẫn dắt của chính phủ nước nhà số

• tài năng lãnh đạo cùng điều hành cơ quan ban ngành • Đổi bắt đầu trong nội bộ chính phủ • biến đổi kỹ năng cùng văn hóa

Bảng 1: những đặc trưng chủ yếu của chính phủ số theo ngân hàng Thế giới

mon 01 năm 2018, tại hội thảo chiến lược khởi rượu cồn Chương trình đánh giá mức độ sẵn sàng Dữ liệu mở và chính phủ số trên Việt Nam, đại diện Ngân hàng rứa giới cho biết Chính phủ các nước đang cố gắng đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công trực tuyến nhằm mục tiêu tạo thuận lợi cho những người dân, đồng thời đảm bảo sự tuyên chiến đối đầu trên thị trường, quyền riêng bốn của công dân và quyền hạn của fan tiêu dùng, tạo ra tiền đề cho cơ quan chỉ đạo của chính phủ số. Quan điểm của một vài hãng support CNTT 02 hãng tứ vấn technology thông tin hàng đầu thế giới là Gartner (Mỹ) và Ovum (Anh) đều đã nhắc khái niệm cơ quan chỉ đạo của chính phủ số với giải pháp tiếp cận tương tự như OECD, thay thể: hãng Gartner năm năm trước đưa ra định nghĩa cơ quan chỉ đạo của chính phủ số là: “Chính phủ được thiết kế theo phong cách và quản lý nhằm tận dụng dữ liệu số để về tối ưu hóa, biến hóa và tạo nên các dịch vụ của chính phủ”. Năm 2015, thương hiệu Gartner đưa ra khái niệm về mô hình trưởng thành và cứng cáp của cơ quan chính phủ số (Gartner’s Digital Government Maturity Model), trong các số đó đề cập 5 quy trình tiến độ chính để tiến tới cơ quan chính phủ thông minh, được nêu tại Bảng 2.

Xem thêm: Khoảng Lùi Công Trình Là Gì ? Quy Định Về Khoảng Lùi Xây Dựng


Xem thêm: Dự Án Ico Là Gì ? Tìm Hiểu Chi Tiết Về Ico Xu Hướng Đầu Tư Mới Nổi Của Thế Giới


Chính phủ

Điện tử

Mở

Tập trung vào Dữ liệu

Hoàn toàn số hóa

Thông minh

Mức độ trưởng thành

01 Khởi đầu

02 Đang phân phát triển

03 Được xác lập

04 Được quản lý

05 tối ưu hóa

Giá trị cốt lõi

Sự tuân thủ

Sự minh bạch

Giá trị lập hiến

Sự đổi khác từ dấn thức sâu sắc

Sự bền vững

Mô hình dịch vụ

Phản ứng tiêu cực (reactive)

Bậc trung

Tiên phong chủ động (proactive)

Tích hợp

Dự báo

Nền tảng

CNTT là trung tâm

Khách mặt hàng là trung tâm

Dữ liệu là trung tâm

Mọi vật là trung tâm

Hệ sinh thái là trung tâm

Hệ sinh thái

Chính che là trung tâm

Đồng sáng tạo dịch vụ

Nhận thức

Gắn kết

Tiến hóa

Yếu tố dẫn dắt

Công nghệ

Dữ liệu

Kinh doanh

Thông tin

Đổi new sáng tạo

Công nghệ cốt lõi

Kiến trúc hướng thương mại & dịch vụ (SOA)

Quản trị bối cảnh lập trình áp dụng (API)

Mở bất kể dữ liệu nào

Chuẩn hóa theo môđun

Trí tuệ (nhân tạo)

Thông số đánh giá chính

% dịch vụ trực tuyến

Số tập tài liệu mở

% cải thiện về kết quả, KPI

% thương mại dịch vụ mới với lỗi thời

Số tế bào hình hỗ trợ dịch vụ mới

Bảng 2: tế bào hình trưởng thành và cứng cáp của cơ quan chỉ đạo của chính phủ số theo Gartner

Trong đó, chính phủ điện tử chỉ là giai đoạn đầu tiên. Quy trình 2 là dữ liệu mở, quy trình 3 là tài liệu làm trung tâm (data-centric), tiến độ 4 là số hóa trả toàn, và giai đoạn 5 là biến đổi thành cơ quan chính phủ thông minh. Điểm mấu chốt tại đây là: cơ quan chính phủ số chưa hẳn là đích mang đến cuối cùng, mà là 1 phương tiện nhằm hiện thực hóa các dịch vụ chắc chắn và giá tốt của thiết yếu phủ. Trong bản báo cáo năm 2016 về những xu hướng technology của chính phủ nước nhà cần lưu ý, hãng sản xuất Ovum đã tóm lại các giải pháp của chính phủ nước nhà điện tử truyền thống cuội nguồn đang dần trở phải lỗi thời, và các tổ chức sẽ ngày càng mong muốn triển khai chính phủ nước nhà số. Báo cáo cũng mang lại rằng các mô hình trưởng thành của cơ quan chính phủ số sẽ thay đổi theo quan điểm về phạm vi quyền hạn pháp lý Chính phủ. Một trong những tổ chức của chính phủ đang nỗ lực tăng tốc giao tiếp với người dân, còn một trong những khác vẫn đã vật lộn tìm phương pháp cải tiến, tăng cấp các các bước và hệ thống xử lý nội bộ. Tóm lại, cơ quan chỉ đạo của chính phủ số nhờ vào việc sử dụng và tái sử dụng các dữ liệu hoạt động, tài liệu thống kê địa lý và phân tích cải thiện nhằm dễ dàng hóa việc sử dụng những dịch vụ cho những người dùng. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ số tạo ra thông tin từ tài liệu để cung ứng và cải thiện quá trình ra ra quyết định và để tạo nên các thương mại & dịch vụ công bắt đầu theo các mô hình mới đồng thời bức tốc tính hiệu quả và máu kiệm ngân sách vận hành trong nhiều năm hạn. Sự biến đổi và tiến hóa từ cơ quan chỉ đạo của chính phủ điện tử sang chính phủ số được minh họa trên Hình 2, còn Định nghĩa chính phủ điện tử và chính phủ nước nhà số của Việt Nam cũng tương tự các tổ chức quốc tế được nêu vào Bảng 3 mặt dưới.

 

Hình 2: Sự biến hóa từ chính phủ nước nhà điện tử sang cơ quan chính phủ số

 

 

Chính che điện tử

Chính đậy số/Kinh tế số

Việt Nam

Chính che số không được định nghĩa thừa nhận tại Việt Nam

Ngân hàng quả đât (WB)

CPĐT kể tới việc những cơ quan liêu của chính phủ nước nhà sử dụng công nghệ thông tin để chuyển đổi mối tình dục giữa chính phủ với fan dân, doanh nghiệp, và với những cơ quan liêu trong cơ quan chỉ đạo của chính phủ với nhau. (World Bank, 2002)

NHTG chưa đưa ra một định nghĩa núm nào là CPS. Báo cáo phát triển chũm giới năm nhâm thìn “Lợi ích số” giới thiệu một khung desgin CPS, trong những số ấy thể chế, kỹ năng, hạ tầng số dùng chung là những nền tảng gốc rễ cơ phiên bản nhằm tạo nên các giải pháp số cho chính phủ, công ty lớn và tín đồ dân. Các nền tảng số này kết hợp với tầm nhìn chỉ huy và kế hoạch số đang tận dụng được các tác dụng số dựa trên tăng trưởng, việc làm, với dịch vụ

Liên hiệp quốc

Định nghĩa CPĐT: là việc sử dụng Internet với mạng toàn cầu để cung cấp tin và thương mại dịch vụ của cơ quan chính phủ cho công dân. (Liên hòa hợp quốc, 2006; AOEMA, 2005). Cơ quan chỉ đạo của chính phủ điện tử đa số đề cập tới việc sử dụng công nghệ thông tin (CNTT), technology thông tin và truyền thông media (ICT) với các technology viễn thông dựa vào web khác để nâng cao và / hoặc nâng cao hiệu quả và kết quả của cung cấp dịch vụ trong khu vực công

LHQ chưa đưa định nghĩa ví dụ về CPS, mặc dù trong bạn dạng khảo sát gần nhất về E-Gov, lhq có chuyển vào Khung cơ quan chính phủ số như công cụ chủ yếu để triển khai CPĐT

OECD

Gartner

Chính đậy điện tử là giai đoạn thứ nhất của 5 cung cấp độ: chính phủ điện tử, cơ quan chỉ đạo của chính phủ mở, chính phủ lấy tài liệu làm trung tâm, chính phủ nước nhà số, chính phủ thông minh

Chính phủ được thiết kế và quản lý và vận hành nhằm tận dụng dữ liệu số để về tối ưu hóa, thay đổi và tạo thành các thương mại & dịch vụ của bao gồm phủ

Bảng 3: Định nghĩa cơ quan chỉ đạo của chính phủ điện tử và cơ quan chính phủ số của nước ta và những tổ chức quốc tế (Bài viết vẫn được liên tiếp với Phần II - nhận định về mối liên hệ giữa 2 khái niệm, tởm nghiệm thực tiễn triển khai cơ quan chỉ đạo của chính phủ số tại một trong những nước cải tiến và phát triển và khuyến nghị cho Việt Nam) Võ táo tợn Linh Cục kiểm soát TTHC

 http://www.oecd.org/gov/digital-government/Recommendation-digital-government-strategies.pdf http://www.oecd.org/gov/digital-government/Digital-Government-Strategies-Welfare-Service.pdf

 Giá trị công là những ích lợi cho làng hội, gồm thể biến đổi tùy theo cách nhìn hoặc tác nhân, bao gồm: (1) hàng hóa, thương mại dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu của người sử dụng và công dân; (2) những lựa chọn về tiếp tế để thỏa mãn nhu cầu kỳ vọng của fan dân về công lý, công bằng, hiệu lực, hiệu quả; (3) các tổ chức công có hiệu suất cao, tổ chức tốt để thể hiện những ưu tiên cùng nguyện vọng của công dân; (4) phân phối công bình và hiệu quả; (5) sử dụng các nguồn lực đúng theo lệ để tiến hành các mục tiêu công; cùng (6) thay đổi và ưng ý nghi với hồ hết ưu tiên cùng nhu cầu luôn luôn luôn vắt đổi.

 http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN97854.pdf

 https://publicadministration.un.org/en/About-Us/Who-We-Are/Organisational-Chart

 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24402

 http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Danh-gia-muc-do-san-sang-cho-Chinh-phu-so-tai-Viet-Nam/20181/23201.vgp

 https://www.gartner.com/doc/2715517/digital-government-journey-digital-business

 https://www.gartner.com/smarterwithgartner/when-less-becomes-more-the-journey-to-digital-government

 https://ovum.informa.com/resources/product-content/it0022-000527 https://www.cio.com.au/article/590551/e-government-pass-digital-government-future-report