Em có ước gì đâu

  -  

Trên đời này không tồn tại gì là độc nhất cả, tình thương chỉ với cảm hứng thiên nhiên đi qua cuộc đời mình, nhưng nó vẫn theo thời gian cùng lòng bạn mà biến đổi. Nếu như bạn kia xa lánh mình, thì hãy học tập giải pháp chờ đón. Hãy nhằm thời hạn cọ sạch sẽ vết thương, để vai trung phong hồn bản thân lắng lại rồi nỗi đau của mình cũng sẽ dần bặt tăm. Đừng ao ước một tình thân hoàn hảo và tuyệt vời nhất, cũng chớ thổi phồng nỗi đau Khi nó không còn...


x youtube.com/watch?v=76lr10j9uLs"},"title":"%u1EAE","url":"https://www.youtube.com/watch?v=JEe7HJ_ndbQ","title":"M","url":"https://www.youtube.com/watch?v=YSqtv-3ijk8","title":"M","url":"https://www.youtube.com/watch?v=umqzEWyMw2U","title":"%u1ED8","url":"https://www.youtube.com/watch?v=slkCwdwrOZE","title":"T","url":"https://www.youtube.com/watch?v=EUjoLCkJMGw","title":"%u0110","url":"https://www.youtube.com/watch?v=D6uW8qCJT-A","title":"I","url":"https://www.youtube.com/watch?v=vo9Fja5x04o","title":"%u1EC0","url":"https://www.youtube.com/watch?v=eiUe8MUlZVU","title":"U","url":"https://www.youtube.com/watch?v=hkxvZvZDqBo","title":"K","url":"https://www.youtube.com/watch?v=WfMofcmjxhM","title":"%CC","url":"https://www.youtube.com/watch?v=XRuDQ6aYeD0","title":"D","url":"https://www.youtube.com/watch?v=VI0oxc4NVHU","title":"I","url":"https://www.youtube.com/watch?v=fQAhaft7JOE","title":"%u1EC6","url":"https://www.youtube.com/watch?v=OXasI7ozPz4","title":"U","url":"https://www.youtube.com/watch?v=yJu0U8oVYbE">}" >
*
*