Giá Máy Đào Bitcoin

  -  

Trước thực trạng giá bitcoin không kết thúc biến động kéo theo đó giá thiết bị đào coin cũng đổi khác liên tục theo ngày. Bởi vì vậy, để các nhà chi tiêu dễ dàng tò mò về ngân sách chi tiêu của các dòng máy đào coin từ đó cân đối chi phí chi tiêu thì vnggroup.com.vn sẽ tổng hợp báo giá máy đào coin mới nhất dưới đây.


Bảng giá sản phẩm đào coin, trâu cày coin mới nhất

Bảng giá sản phẩm đào Bitcoin

Tên sản phẩmĐơn giá(VNĐ)Lợi nhuận / ngày (VND)Ghi chú
Antminer T9+ 10.5th/S6.500.000100.000order 15-20 ngày
Ebang Ebit E1010.000.00050.000order 15-20 ngày
Antminer S9I 13.5TH/S10.000.000127.000order 15-20 ngày
Antminer S9 13.5 TH/S9.500.000127.000order 15-20 ngày
Antminer S9k-13.5TH/s10.000.000100.000order 15-20 ngày
Antminer S17-56TH/S90.000.000160.000order 15-20 ngày
Antminer S19J PRO 104TH/S330.000.000772.000order 15-20 ngày
Antminer S19 – 95TH/S300.000.000550.000order 15-20 ngày

Bảng giá vật dụng coin Asic

Tên sản phẩmĐơn giá(VNĐ)Lợi nhuận / ngày (VND)Ghi chú
Antminer T9+ 10.5th/S6.500.000100.000order 15-20 ngày
Ebang Ebit E1010.000.00050.000order 15-20 ngày
Antminer S9I 13.5TH/S10.000.000127.000order 15-20 ngày
Antminer S9 13.5 TH/S9.500.000127.000order 15-20 ngày
Antminer S9k-13.5TH/s10.000.000100.000order 15-20 ngày
Antminer S17-56TH/S90.000.000160.000order 15-20 ngày
Antminer S19J PRO 104TH/S330.000.000772.000order 15-20 ngày
Antminer S19 – 95TH/S300.000.000550.000order 15-20 ngày
Antminer L7 – 9500MH/s350.000.0002.600.000order 15-20 ngày
Antminer L3+26.000.000165.000order 15-20 ngày
ANTMINER L3++ 580MH/S28.000.000350.000order 15-20 ngày

Bảng giá sản phẩm đào Litecoin Miner

Tên sản phẩmĐơn giá(VNĐ)Lợi nhuận / ngày (VND)Ghi chú
Antminer D7380.000.0001.000.000order 15-20 ngày
Antminer L7 – 9500MH/s350.000.0002.600.000order 15-20 ngày
Antminer L3+26.000.000165.000order 15-20 ngày
ANTMINER L3++ 580MH/S28.000.000350.000order 15-20 ngày

Bảng giá thiết bị đào Cryptonight

Tên sản phẩmĐơn giá(VNĐ)Lợi nhuận / ngày (VND)Ghi chú
Antminer B720.000.000260.000order 15-20 ngày
DRAGONMINT X2 MINER 248KH/S15.000.000100.000order 15-20 ngày
ANTMINER X310.000.00050.000order 15-20 ngày

Bảng giá sản phẩm đào ETH

Bản giá trâu đỏ áp dụng VGA AMDTên sản phẩmĐơn giá(VNĐ)/ Dàn 8 vgaLợi nhuận / ngàyGhi chú
Máy đào coin RX 470 4G cũ (ETC Tốc 240Mhz)55.000.000200.000Sẵn hàng
Máy đào coin RX 570 4G cũ (ETC Tốc 240Mhz)55.000.000200.000Sẵn hàng
Máy đào coin RX 570, 580 8G cũ (Tốc 240Mhz)85.000.000450.000Sẵn hàng
Máy đào coin RX 580 8G New (Tốc 240Mhz)98.000.000450.000Sẵn hàng
Máy đào coin RX 5600 6G (Tốc 320Mhz)145.000.000500.000Sẵn hàng
Máy đào coin RX 5600XT 6G (Tốc 340Mhz)155.000.000600.000Sẵn hàng
Máy đào coin RX 6600 6G (Tốc 230Mhz)125.000.000350.000Sẵn hàng
Máy đào coin RX 6600XT 6G (Tốc 250Mhz)135.000.000450.000Sẵn hàng
Máy đào coin RX 6700XT 12G (Tốc 376Mhz)195.000.000680.000Sẵn hàng
Máy đào coin RX 6900XT 16G (Tốc 500Mhz)325.000.000950.000Sẵn hàng
Bảng giá trâu Xanh sử dụng VGA NvidiaTên sản phẩmĐơn giá(VNĐ)/ Dàn 8 vgaLợi nhuận / ngàyGhi chú
Máy đào coin GTX 1060 3G cũ (ETC Tốc 190Mhz)45.000.000180.000Sẵn hàng
Máy đào coin GTX 1060 6G cũ (Tốc 200Mhz)60.000.000300.000Sẵn hàng
Máy đào coin RX 570, 580 8G cũ (Tốc 240Mhz)85.000.000450.000Sẵn hàng
Máy đào coin GTX 1660 6G cũ(Tốc 210Mhz)68.000.000400.000Sẵn hàng
Máy đào coin GTX 1660ti 6G cũ(Tốc 250Mhz)110.000.000450.000Sẵn hàng
Máy đào coin GTX 1660s 6G cũ(Tốc 250Mhz)115.000.000450.000Sẵn hàng
Máy đào coin GTX 1660ti 6G(Tốc 250Mhz)118.000.000600.000Sẵn hàng
Máy đào coin GTX 1660s 6G(Tốc 250Mhz)120.000.000450.000Sẵn hàng
Máy đào coin RTX 2060 6G(Tốc 250Mhz)125.000.000450.000Sẵn hàng
Máy đào coin RTX 2060s 6G(Tốc 350Mhz)175.000.000680.000Sẵn hàng
Máy đào coin RTX 3060 12G(Tốc 300Mhz)145.000.000550.000Sẵn hàng
Máy đào coin RTX 3060ti 8G(Tốc 340Mhz)175.000.000650.000Sẵn hàng
Máy đào coin RTX 3070 8G(Tốc 340Mhz)198.000.000650.000Sẵn hàng
Máy đào coin RTX 3070ti 8G(Tốc 380Mhz)245.000.000650.000Sẵn hàng
Máy đào coin RTX 3080 10G(Tốc 570Mhz)300.000.0001.000.000Sẵn hàng
Máy đào coin RTX 3080ti 12G(Tốc 720Mhz)390.000.0001.300.000Sẵn hàng
Máy đào coin RTX 3090 (Tốc 928Mhz)480.000.0001.600.000Sẵn hàng

Bảng giá sản phẩm đào coin cũ

Tên sản phẩmĐơn giá(VNĐ)/ Dàn 8 vgaLợi nhuận / ngàyGhi chú
Máy đào coin RX 470 4G cũ (ETC Tốc 240Mhz)55.000.000200.000Sẵn hàng
Máy đào coin RX 570 4G cũ (ETC Tốc 240Mhz)55.000.000200.000Sẵn hàng
Máy đào coin RX 570, 580 8G cũ (Tốc 240Mhz)85.000.000380.000Sẵn hàng
Máy đào coin GTX 1060 3G cũ (ETC Tốc 190Mhz)40.000.000180.000Sẵn hàng
Máy đào coin GTX 1060 6G cũ (Tốc 200Mhz)65.000.000300.000Sẵn hàng
Máy đào coin GTX 1070 8G cũ(Tốc 220Mhz)80.000.000350.000Sẵn hàng
Máy đào coin GTX 1070ti 8G cũ(Tốc 250Mhz)100.000.000450.000Sẵn hàng
Máy đào coin GTX 1080 8G cũ(Tốc 288Mhz)95.000.000500.000Sẵn hàng
Máy đào coin GTX 1080ti 11G cũ(Tốc 300Mhz)115.000.000550.000Sẵn hàng
Máy đào coin GTX 1660 6G cũ(Tốc 210Mhz)75.000.000350.000Sẵn hàng
Máy đào coin GTX 1660s 6G cũ(Tốc 250Mhz)115.000.000400.000Sẵn hàng
Máy đào coin GTX 2060 6G cũ(Tốc 250Mhz)115.000.000400.00Sẵn hàng
Máy đào coin GTX 2060s 8G cũ(Tốc 350Mhz)145.000.000600.000Sẵn hàng
Máy đào coin RTX 3070ti 8G cũ(Tốc 380Mhz)210.000.000650.000Sẵn hàng
Máy đào coin RTX 3080 10G(Tốc 570Mhz) cũ250.000.0001.000.000Sẵn hàng
Máy đào coin RTX 3080ti 12G(Tốc 720Mhz) cũ320.000.0001.300.000Sẵn hàng
Máy đào coin RTX 3090 (Tốc 928Mhz) cũ420.000.0001.600.000Sẵn hàng

Kết luận