TRA TỪ GRANT

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền khô Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
grant
*
grantdanh từ bỏ trang bị được mang đến bởi vì một mục tiêu sệt biệt; tài trợ; trợ cấp cho student grants học tập bổng lớn award sometoàn thân a retìm kiếm grant mang đến ai một khoản trợ cấp cho nghiên cứu you can get a grant to lớn repair/towards the repair of your house anh hoàn toàn có thể được một khoản trợ cấp để sửa chữa/mang đến câu hỏi sưa chữa nhà của anh (pháp lý) sự chuyển nhượng bởi khế ướcnước ngoài rượu cồn tự đồng ý cho hoặc chất nhận được (điều yêu thương cầu); ban cho; chấp nhận khổng lồ grant a favour gia ơn, ban ơn to lớn grant somebody a permission khổng lồ vì chưng something được cho phép ai thao tác gì lớn grant a request đồng ý lời thỉnh cầu the minister granted journalists an interview bộ trưởng liên nghành có thể chấp nhận được những bên báo phỏng vấn ban cái gì mang lại ai một biện pháp đồng ý hoặc hợp pháp; cung cấp these lands were granted to our family in perpetuity hồ hết mảnh đất nền này đã làm được cấp lâu dài đến gia đình chúng tôi she was granted a pension bà ta được cung cấp một khoản lương hưu chấp nhận hoặc gật đầu đồng ý (đồ vật gi là thật); thừa nhận to grant the truth of what sometoàn thân says công nhận điều ai nói là thật I grant he"s been ill, but that doesn"t excuse hlặng tôi ưng thuận là hắn bị nhỏ, nhưng lại điều đó ko biện hộ đến hắn được I grant you she"s a clever woman, but I wouldn"t work for her tôi chấp nhận với anh rằng cô ta là fan lũ bà ranh mãnh, tuy nhiên tôi chẳng muốn làm việc đến cô ta to take something for granted cho điều gì là đúng, mang lại điều gì là phân minh I take it for granted you have sầu read this book tôi cứ coi như thể anh phát âm cuốn sách này rồi lớn take somebody/something for granted cho là vấn đề đương nhiên He never praises his wife: He just takes her for granted Hắn chẳng lúc nào khen vợ: Hắn đến đó là cthị xã đương nhiên
*
/grɑ:nt/ danh tự sự mang lại, sự ban đến, sự cấp cho đến trợ cung cấp to make a grant khổng lồ somebody trợ cung cấp đến ai sự nhượng, sự nhịn nhường lại (của cải, quyền...) (pháp lý) sự chuyển nhượng bởi khế ước !capitation tiền trợ cung cấp nước ngoài rượu cồn tự cho, ban (ơn), cấp to lớn grant a favour gia ơn, ban ơn to lớn grant somebody a permission khổng lồ vì chưng something được cho phép ai thao tác gì xác định, công nhận, cho rằng to lớn take for granted cho rằng tất nhiên, cho là vấn đề tất nhiên nhượng (của nả, quyền...)
*