GREEN WITH ENVY LÀ GÌ

  -  

Kính xin chào quí vị thính trả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 12 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bởi vì Hằng Tâm cùng Brandon phú trách nát.quý khách hàng vẫn xem: Green with envy là gì

The two idioms we’re learning today are GREEN WITH ENVY và MAKE UPhường ONE’S MIND.

Bạn đang xem: Green with envy là gì

Quý Khách sẽ xem: Green with envy là gì

Trong bài học kinh nghiệm bây giờ, hai thành ngữ ta học tập là GREEN WITH ENVY với MAKE UPhường ONE’S MIND.


*

*

Mai Lan và Mike’s are at an tự động park. Mike wants to lớn buy a oto. He can’t afford a new one, so they are going to lớn see a used-oto dealer và test drive one that Mike has seen before.

Mai Lan cùng Mike đang ở vị trí chào bán xe cộ tương đối. Mike mong thiết lập một chiếc xe cộ tuy nhiên không tồn tại tiền tải xe cộ bắt đầu, chính vì như thế hai người lại một tiệm bán xe cộ cũ nhằm lái thử một cái xe pháo Mike vẫn ngắm.

MIKE: Mai Lan, this dealership is known as quite honest. There’s a good chance we’ll find a car we are pleased with.

Mai Lan, hãng buôn xe cộ này còn có tiếng là hơi lương thiện nay. Hy vọng họ đã tìm kiếm được một mẫu xe cộ bọn họ ưa chuộng.

MAI LAN: I can see that they have sầu a good selection. If you don’t lượt thích a Honda, you can choose a Toyota. Look at that red Honda Civic.

Tôi thấy được là họ bao gồm một lô xe pháo nhằm chọn. Nếu anh không ưa thích xe Honda thì anh hoàn toàn có thể lựa chọn một mẫu Toyota. Nhìn chiếc xe Honda Civic đỏ kìa.

MIKE: What a nice car! It looks almost brvà new. Not a single scratch!

Cái xe pháo rất đẹp quá. Trông gần như là mới toanh. Không bao gồm đến một dấu xước !

MAI LAN: Your cousin Luke’s oto is the same color. He bought it new, didn’t he?

Xe của Luke, anh họ anh, cũng màu này. Anh ta mua xe cộ đó new, phải ko ?

MIKE: Yes, yes! It’s a very expensive sầu car. His friends were green with envy when they saw it.

Đúng. Nó cao cấp lắm. Quý khách hàng của Luke “green with envy” thấy lúc cái xe pháo.

MAI LAN: Green with envy? Spell the words for me.

Green with envy ? Đánh vần các chữ kia đến tôi.

MIKE: Green is the color green G-R-E-E-N, envy is spelled E-N-V-Y. this expression means a feeling of disnội dung because of another person’s advantages.

Green là blue color lá cây, G-R-E-E-N. Envy, sự tị tức, đánh vần làE-N-V-Y. Từ này có nghĩa là cảm hứng tức tối vì tín đồ khác có lợi điểm rộng mình.

MAI LAN: So they were green with envy , that means they became jealous or envious, they had a strong desire to have sầu a oto like Luke’s.

Vậy bầy chúng ta “xanh phương diện do tị tức”, nghĩa là ganh tức lắm, ao ước tất cả chiếc xe như xe pháo của Luke.

MIKE: That’s right. Well, Luke’s friends are not mean people. I may be a bit harsh on them.

Đúng điều này. Nhưng các bạn của Luke không hẳn là những người xấu tính. Có lẽ tôi sẽ tương đối hà khắc với bọn họ.

MAI LAN: Well, to be green with envy means lớn be jealous. I was green with envy when Laura won first place in the track meet. I can say that in a joking manner, too. Right?

Vậy, “lớn be green with envy” Tức là ghen tuông tức. Tôi cũng “green with envy” Khi Laura win hạng duy nhất vào cuộc thi chạy. Tôi cũng nói cách khác những điều đó một biện pháp đùa rỡn, bắt buộc không ?

MIKE: That’s right. It depends on your tone of voice.

Đúng nạm. Tùy theo các giọng nói của cô.

MAI LAN: OK. Here’s the oto that the salesman suggested we thử nghiệm drive. Do you want lớn look at more cars or thử nghiệm drive sầu this one now?

MIKE: So far, I have sầu three in mind: the red Hondomain authority Civic, the gray Toyota Camry và the White Ford. I will kiểm tra drive sầu all three.

Cho tới hiện giờ, tôi nghĩ về cho tới tía chiếc : xe pháo Honda Civic đỏ, xe Toyota Camry xám và xe cộ Ford Trắng. Tôi sẽ lái thử cả ba.

MAI LAN: Can I thử nghiệm drive them too? I want khổng lồ find out if the feelings are different.

Cho tôi lái thử với được không ? Tôi mong mỏi biết ta gồm cảm xúc không giống nhau khi lái đông đảo xe cộ này sẽ không.

MIKE: Mai Lan, only if you are always nice lớn me !

Với ĐK là cô thời điểm nào cũng dễ thương với tôi !

MAI LAN: Come on, Mike! I’ve sầu been always too nice to lớn you. I think you should treat me better.

Ồ, Mike ! Tôi luôn luôn luôn thừa đáng yêu với anh.Tôi suy nghĩ anh rất cần được cư xử giỏi hơn với tôi đấy nhé.

Xem thêm: Lên Sàn Chứng Khoán Tiếng Anh Là Gì ? Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tiếng Anh Là Gì

MAI LAN: Yeah! Let’s demo drive all three!

Hay quá. Chúng ta lái demo cả tía xe pháo nhé !

(30 minutes later)

MIKE: OK. Now that we have sầu tested all three, tell me what you think.

Rồi. Chúng ta vẫn lái test cả bố, mang lại tôi biết cô suy nghĩ gì.

MAI LAN: The Honda Civic is best. Let’s get it.

Cái Hondomain authority Civic cực tốt. Mua chiếc đó đi anh.

MIKE: It may be the best car, but its price may not be the best for my pocketbook!

Cái xe cộ đó hoàn toàn có thể là xe rất tốt tuy vậy giá chỉ của nó có thể chưa phải rất tốt đến túi tiền của mình.

MAI LAN: So, what are you going lớn bởi vì now?

Vậy anh làm thế nào đây ?

MIKE: I can’t hóa trang my mind.

Tôi thiết yếu “make up my mind”.

MAI LAN: “I can’t ảo diệu my mind”? What bởi you mean?

“I can’t hóa trang my mind” ? Anh mong muốn nói gì cố gắng ?

MIKE: “I can’t hóa trang my mind” means I cannot come khổng lồ a decision.

Tôi bắt buộc “trang điểm my mind” tức thị tôi không quyết định được.

MAI LAN: I underst&. You must consider the price as well as the chất lượng of the car.

Tôi hiểu rồi. Anh cần suy nghĩ cho tới giá xe cũng như xe có tốt không.

MIKE: Now I know you’re smart.

Bây giờ đồng hồ tôi biết cô logic.

MAI LAN: Don’t make fun of me, Mike. I realize we have to think carefully when we buy an expensive sầu sản phẩm.

Đừng rỡn tôi, Mike. Tôi dìm thức được là chúng ta đề xuất suy nghĩ kỹ khi mua một món sản phẩm đắt tiền.

MIKE: That’s why I can’t trang điểm my mind yet. I have sầu to look at my budget a bit more.

Vì vậy nhưng tôi chưa ra quyết định được. Tôi nên xem lại tài chính của tôi.

MAI LAN: Now, you are smart!

Bây tiếng anh là người khôn !

MIKE: You can help me biến hóa my mind by telling me your opinion.

Cô rất có thể giúp tôi quyết định bằng phương pháp đến tôi biết chủ ý của cô ý.

MAI LAN: I like the Honda Civic. But as you said, you need to look at your budget, then make your decision.

Tôi thích hợp dòng Hondomain authority Civic. Nhưng, như anh nói, anh đề nghị xem xét lại tiền của của anh ấy rồi mới quyết định được.

MIKE: Yes. And I have sầu to ảo diệu my mind fast, before someone else buys this Hondomain authority.

Đúng. Và tôi nên quyết định nhanh khô, trước lúc người không giống sở hữu mất cái Honda đó.

MAI LAN: And I won’t be green with envy when you buy that oto. I’ll enjoy it with you if you let me!

Và tôi sẽ không còn tị tức Khi anh download chiếc xe đó. Tôi vẫn thuộc vui hưởng trọn cái xe với anh, nếu anh cho tôi cơ hội kia.

MIKE: Alright, Mai Lan. You’ll find out tomorrow.

Xem thêm: Tặng Bút Có Ý Nghĩa Gì - Gợi Ý Tặng Bút Cho Từng Đối Tượng

Hôm nay chúng ta vừa học tập nhị thành ngữ : green with envy nghĩa là ghen tức và make up one’s mind tức thị đưa ra quyết định. Hằng Tâm cùng Brandon xin hứa gập lại quí vị vào bài học tới.