Here Là Gì

  -  

Trạng từ chỉ địa điểm mang đến họ biết khu vực chốn điều gì xảy ra. Các trạng từ bỏ chỉ địa chỉ hay được đặt sau động từ thiết yếu hoặc sau mệnh đề mà lại bọn chúng té nghĩa. Trạng trường đoản cú chỉ địa chỉ không bổ nghĩa cho tính trường đoản cú hoặc trạng từ bỏ khác. Một số ví dụ về trạng từ bỏ chỉ chỗ chốn: here, everywhere, outside, away, around

Ví DụJohn looked around but he couldn”t see the monkey.I searched everywhere I could think of.I”m going back to lớn school.Come in!They built a house nearby.She took the child outside.

Bạn đang xem: Here là gì

quý khách hàng sẽ xem: Here là gì

Đang xem: Over here là gì

Here với There

Here cùng there là đầy đủ trạng tự thông dụng duy nhất chỉ xứ sở. Chúng cung ứng một địa chỉ tương đối so với những người nói. Với đa số động từ bỏ hoạt động, here có nghĩa là “hướng đến hoặc sinh sống thuộc với những người nói” với there nghĩa là “giải pháp xa, hay không nghỉ ngơi thuộc với những người nói”.

CâuÝ Nghĩa
Come here!Come towards me.
The table is in here.Come with me; we will go see it together.
Put it there.Put it in a place away from me.
The table is in there.Go in; you can see it by yourself.

Xem thêm: Tỷ Giá Đồng Đô La Canada Hôm Nay, Tỷ Giá Chuyển Đổi Đô

Here với there được kết hợp với giới từ bỏ để tạo nên các cụm tự phổ cập.

Ví DụWhat are you doing up there?Come over here & look at what I found!The baby is hiding down there under the table.I wonder how my driver”s license got stuck under here.

Herethere được đặt ở đầu câu vào dấu chấm than hoặc Khi phải nhấn mạnh. Chúng được theo sau bởi vì đụng từ bỏ nếu nhà từ bỏ là danh từ, hoặc vị một đại từ ví như công ty ngữ là đại từ bỏ.

Trạng từ bỏ chỉ vị trí cũng là giới từ

đa phần trạng trường đoản cú cũng rất có thể được áp dụng làm cho giới từ. Lúc được áp dụng làm cho giới từ bỏ, chúng phải được theo sau do một danh trường đoản cú.

Trạng từ chỉ địa điểm chấm dứt bằng -where diễn đạt ý tưởng về địa chỉ nhưng không chỉ là định vị trí hoặc hướng cụ thể.

Ví DụI would lượt thích to go somewhere warm for my vacation.Is there anywhere I can find a perfect plate of spaghetti around here?I have nowhere to go.I keep running in to lớn Sally everywhere!

Trạng trường đoản cú chỉ vị trí ngừng bởi -wards

Trạng từ bỏ chỉ địa điểm xong bằng –ward biểu đạt hoạt động về 1 hướng cụ thể.

Ví DụCats don”t usually walk backwards.The ship sailed westwards.The balloon drifted upwards.We will keep walking homewards until we arrive sầu.

Cẩn thận: Towards là 1 trong giới từ bỏ, không phải là một trong những trạng từ bỏ, vì chưng vậy nó luôn luôn được theo sau vị một danh trường đoản cú hoặc một đại từ.

Xem thêm: Dịch Vụ Ngân Hàng Tại Chỗ ( Home Banking Là Gì ? Dịch Vụ Ngân Hàng Tại Chỗ (Home Banking) Là Gì

Trạng từ chỉ vị trí diễn đạt cả hoạt động và vị trí

Ví DụThe child went indoors.He lived và worked abroad.Water always flows downhill.The wind pushed us sideways.