Hướng Dẫn Đặt Lệnh Mua Bán Chứng Khoán

  -  

1. Chọn tab “Giao dịch cổ phiếu”2. Chọn tab “Mua/bán”3. Chọn loại lệnh “Mua” hay “Bán” trong phần Loại lệnh.4. Nhập mã chứng khoán trong ô Mã chứng khoán5. Nhập vào số lượng chứng khoán trong ô Số lượng.6. Nhập giá (đơn vị 1000VND) vào ô Giá.

Bạn đang xem: Hướng dẫn đặt lệnh mua bán chứng khoán

*
" width="550" height="340" srcset="https://vnggroup.com.vn/huong-dan-dat-lenh-mua-ban-chung-khoan/imager_1_4122_700.jpg 550w, https://www.vnggroup.com.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-1-300x185.png 300w, https://www.vnggroup.com.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-1-400x247.png 400w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />

7. Nhấn nút “Mua” để đặt Lệnh mua hoặc nhấn nút “Bán” để đặt “Lệnh bán”.8. Hộp thoại xác nhận với thông tin lệnh đặt sẽ được hiện ra.

*
" width="550" height="309" srcset="https://vnggroup.com.vn/huong-dan-dat-lenh-mua-ban-chung-khoan/imager_2_4122_700.jpg 550w, https://www.vnggroup.com.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-2-300x169.png 300w, https://www.vnggroup.com.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-2-400x225.png 400w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />

9. Nhấn nút “Xác nhận” để đưa lệnh vào hệ thống, Nhấn nút “Quay lại” để điều chỉnh lại10. Để xem trạng thái lệnh, nhấn vào “Sổ lệnh”.11. Các lệnh không khớp vào cuối ngày sẽ tự động bị hủy. Những lệnh này không còn hiệu lực vào ngày giao dịch tiếp theo.

Xem thêm: Buffe Sen Tây Hồ Mới Nhất 2021 Tại Các Chi Nhánh, Buffet Sen Tây Hồ, 614 Lạc Long Quân, Hà Nội

II. HỦY/ SỬA LỆNH1. Vào Giao dịch cổ phiếu2. Vào Sổ lệnh

*
" width="550" height="338" srcset="https://vnggroup.com.vn/huong-dan-dat-lenh-mua-ban-chung-khoan/imager_3_4122_700.jpg 550w, https://www.vnggroup.com.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-3-300x184.png 300w, https://www.vnggroup.com.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-3-400x246.png 400w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />

3. Chọn lệnh mà bạn muốn sửa/hủy4. Nhấn nút Sửa/hủy nếu muốn sửa/hủy lệnh, màn hình sửa/hủy lệnh sẽ hiện ra như sau:a. Màn hình xác nhận sửa lệnh

*
" width="453" height="268" srcset="https://vnggroup.com.vn/huong-dan-dat-lenh-mua-ban-chung-khoan/imager_4_4122_700.jpg 453w, https://www.vnggroup.com.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-4-300x177.png 300w, https://www.vnggroup.com.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-4-400x237.png 400w" sizes="(max-width: 453px) 100vw, 453px" />

b. Màn hình xác nhận hủy lệnh

*
" width="467" height="255" srcset="https://vnggroup.com.vn/huong-dan-dat-lenh-mua-ban-chung-khoan/imager_5_4122_700.jpg 467w, https://www.vnggroup.com.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-05-300x164.png 300w, https://www.vnggroup.com.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-05-400x218.png 400w" sizes="(max-width: 467px) 100vw, 467px" />

5. Nhấn nút “Xác nhận” để hoàn tất.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giao Dịch Fbs - Đánh Giá Sàn Fbs Mới Nhất 06/08/2021

Chú ý: Quý nhà đầu tư chỉ được phép sửa/hủy lệnh khi lệnh đó chưa được thực hiện, hoặc lệnh mới thực hiện một phần.