INRI LÀ GÌ

  -  

From “The Religion Teacher”Từ loạt bài bác “Giáo Lý Viên” vị Jared trình bàyvới Peter Tran diễn dịch

Ý nghĩa chữ INRI bên trên Thánh Giá với trong Kinh Thánh

*
Xin phân biệt:

Cross = Thánh giá bán, tức hình 2 thanh hao gỗ đã nhập vào nhau tuy nhiên không tồn tại corpus Christi, tức không tồn tại Chúa Giêsu đóng góp đinh… thường bắt gặp địa điểm những nhà thời thánh Tin Lành.

Bạn đang xem: Inri là gì

*
Crucifix = Tượng chuộc tội, tức bao gồm thánh giá chỉ cùng corpus Christi. Nhà Thờ Tin Lành ko cần sử dụng. Vì căn cứ vào Xuất Hành 20.5, Chúa cnóng tạc vẽ họa tượng cùng tôn thờ ngẫu tượng. Cũng như Mục sư Tin Lành ko được Hotline là Cha do Chúa dạy vào Matt. 23.9 “Không được call ai bên dưới đất là Cha…”

Nhưng hay bà con Công giáo không tách biệt thánh giá bán cùng tượng ảnh chuộc tội… vì “khác nhau đưa ra cho mệt!”. Nhiều hơn “sẽ thân quen vậy rồi!” nlỗi Cha xứ nói “xuống cuối công ty thờ!” có nghĩa là “xuống đầu nhà thờ!” Ai cũng đọc “bao gồm xác” như vậy.

*
Hầu không còn những hình họa chuộc tội đều có lắp chữ INRI trên đầu thánh giá bán, bên trên hình thân thể Chúa Giêsu Chịu tử nàn. Những chữ nầy là viết tắt của câu bởi giờ đồng hồ Latin: “Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum” Vần “I” vào giờ Latin thành “J” giữa những ngôn từ Anh Pháp yêu cầu có thể viết là Jesus Nazarenus Rex Judaeorum = Jesus of Nazareth, King of the Jews – Giêsu thành Nazareth, là vua tín đồ Do Thái.

Xem thêm: Cổ Phiếu Ưu Đãi Cổ Tức - Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức Là Gì


Câu nầy với chữ viết tắt INRI bên trên thánh giá chỉ tới từ bài xích tường thuật cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu được ghi vào Kinc Thánh: “Trên đầu Chúa Giêsu, bọn họ treo bảng án cáo giác Chúa rằng “Đây là Giêsu, vua dân Do Thái!” nhỏng trong Matthêu 27:37. Chính Philasơn đã viết cùng treo trên thánh giá hàng chữ “Giêsu Nazareth là vua dân Do Thái!”. Kinh thánh còn nói: Nhiều tín đồ Do Thái vẫn đọc được dòng chữ bên trên, vì vị trí đóng góp đinch Chúa Giêsu ngay gần thành phố; với chiếc chữ trên được viết bằng giờ đồng hồ Do Thái, Latin và Hy Lạp. Nên hồ hết thầy cả lãnh đạo của Do Thái đang đạo đạt với Philađánh rằng: Xin đừng viết “Vua tín đồ Do Thái!”, dẫu vậy đề xuất sửa là “Tên nầy từ thừa nhận bản thân là Vua dân Do Thái”. Nhưng Philađánh vẫn trả lời “Cái gì Ta viết là kể nhỏng xong, không cầm đổi!” (Gioan 19:19-22).

Xem thêm: Copy That Là Gì - Copy That Có Nghĩa Là Gì

*
Ý nghĩa của biểu tượng INRI đối với chúng ta hôm nay là Chúa Giêsu là vua thiệt đầu tiên những vua, Chúa bên trên các Chúa. bởi vậy câu nói bên trên thuở đầu được viết để chế giễu Chúa Giêsu lại trở thành sự xưng tụng và tôn vinch Chúa Giêsu là vua.

INRI Meaning on the Cross and in the Bible

What does the INRI stand for on a crucifix? The letters INRI are printed on a scroll pinned above the body toàn thân of Jesus on most crucifixes. The letters st& for the Latin phrase “Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum.” The “I” in Latin becomes a “J” so: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum = Jesus of Nazareth, King of the Jews This phrase và the acronym INRI on the cross comes from the passion narratives in the Bible: Over his head they put the charge against hlặng, which read, “This is Jesus, the King of the Jews.” (Matthew 27:37) “Pilate also had “ written & put on the cross. It read, ‘Jesus of Nazareth, the King of the Jews.’ Many of the Jews read this inscription, because the place where Jesus was crucified was near the city; và it was written in Hebrew, in Latin, and in Greek. Then the chief priests of the Jews said lớn Pilate, ‘Do not write, ‘The King of the Jews,’ but, ‘This man said, I am King of the Jews.” Pilate answered, ‘What I have written I have written."” (John 19:19-22) The meaning of this symbol for us today is that Jesus truly is the King of Kings, Lord of Lords. He is our king. So, what was written lớn moông chồng Jesus is now written on the cross lớn atdemo khổng lồ the truth that Jesus Christ is king!