Kiều Đồn Là Gì

  -  
伅 đồn • 囤 đồn • 坉 đồn • 屯 đồn • 忳 đồn • 敦 đồn • 炖 đồn • 純 đồn • 纯 đồn • 肫 đồn • 臀 đồn • 臋 đồn • 芚 đồn • 豘 đồn • 豚 đồn • 軘 đồn • 飩 đồn • 饨 đồn • 魨 đồn • 鲀 đồn

Quý khách hàng đang xem: Kiều đồn là gì

1. (Tính) Khó khăn. ◎Như: “truân triên” 屯邅 trở ngại, vất vả. § Còn viết là 迍邅. ◇Đường Nguyễn Trãi 阮廌: “Bán sinc rứa lộ thán truân triên” 半生世路嘆屯邅 (Kí hữu 寄友) Nửa đời người, than cho con đường đời gian khổ vất vả.2. (Danh) Tên thị trấn, có nghĩa là huyện “Truân Lưu” 屯留, trực thuộc tỉnh “Sơn Tây” 山西, China.3. (Danh) Họ “Truân”.4. Một âm là “đồn”. (Động) Họp, tụ hội, tích tụ. ◎Như: “đồn tập” 屯集 tập trung, “đồn lương” 屯糧 tàng trữ lương thực.5. (Động) Đóng quân bảo vệ. ◇Lí Tmùi hương Ẩn 李商隱: “Đãn văn lỗ kị nhập, Bất kiến Hán binch đồn” 但聞虜騎入, 不見漢兵屯 (Hành lắp thêm tây giao tác 行次西郊作) Chỉ nghe quân giặc cưỡi ngựa vào, Không thấy quân Hán đóng góp trại che chở.6. (Động) Đóng quân khai phá, tLong trọt. ◎Như: “đồn điền” 屯田.


Bạn đang xem: Kiều đồn là gì


Xem thêm: New Chợ Bitcoin Sài Gòn - Cách Mua Bán Bitcoin Trên Chợ Đen An ToànXem thêm: Cơ Psoas Là Gì - Dc Vitality & Strength Vn

◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Ngô dục đồn binch Bộc Dương, dĩ thành đỉnh túc đưa ra thế” 吾欲屯兵濮陽, 以成鼎足之勢 (Đệ thập tốt nhất hồi) Ta muốn đóng góp đồn sống Bộc Dương, để thành cố kỉnh chân vạc. § Ghi chú: Bây giờ họp fan knhị khẩn ruộng rẫy cũng điện thoại tư vấn là “đồn điền” 屯田.7. (Động) Chất gò, làm trsinh hoạt trinh nữ. ◎Như: “đại tuyết đồn môn” 大雪屯門 tuyết phệ tủ nghẽn cửa. ◇Tdiệt hử truyện 水滸傳: “Đồn nhai tắc hạng, đô lai khán nghênh đại trùng” 屯街塞巷, 都來看迎大蟲 (Đệ nhị thập tam hồi) (Người đông) nghẽn con đường chật ngõ, phần đa lại coi cọp.8. (Danh) Thôn trang, làng quê. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Tha thị hương thơm đồn lí đích nhân, lão thật” 他是鄉屯裡的人, 老實 (Đệ tam thập cửu hồi) Bà ấy là fan nhà quê, thật thà.9. (Danh) Trại binh, quân doanh. ◇Trương Hành 張衡: “Vệ úy nhập đồn, chình ảnh dạ tuần trú” 衛尉入屯, 警夜巡晝 (Tây kinh phụ 西京賦) Vệ úy vào doanh trại, ngày đêm canh chống tuần xét.10. (Danh) Họ “Đồn”.① Khó, khó khăn tiến tới được call là truân cừu 屯邅.② Một âm là đồn. Ðồn, họp. Chỗ đông binch duy trì các khu vực xung yếu Điện thoại tư vấn là đồn. Ðóng binch có tác dụng ruộng Điện thoại tư vấn là đồn điền 屯田. Bây tiếng họp tín đồ knhì khẩn ruộng nương cũng hotline là đồn điền là do nghĩa ấy.③ Cái gò khu đất.① Tụ tập, cất giữ: 屯糧 Chứa hẹn đựng hoa màu. (Ngr) Đóng quân: 屯兵 Đóng quân; ② Đống đất; ③ Thôn, xóm: 屯子 Thôn; 皇姑屯 Thôn Hoàng Cô.đồn ải 屯隘 • đồn binch 屯兵 • đồn điền 屯田 • đồn luỹ 屯壘 • đồn lương 屯糧 • đồn trúc 屯戍 • đồn tích 屯積 • đồn trú 屯駐• Bi phẫn thi - 悲憤詩 (Thái Diễm)• Đông Đồn nguyệt dạ - 東屯月夜 (Đỗ Phủ)• Lâm chung thì tác - 臨終時作 (Phan Đình Phùng)• Luân Đài ca phụng tống Phong đại phu xuất sư tây chinh - 輪臺歌奉送封大夫出師西征 (Sầm Tham)• Lưu Hoa Môn - 留花門 (Đỗ Phủ)• Phụng hoạ ngự chế “Kỳ khí” - 奉和御製奇氣 (Vũ Dương)• khuyến mãi bắc sứ Lý Tư Diễn - 贈北使李思衍 (Trần Nhân Tông)• Tây Lương kỹ - 西涼伎 (Bạch Cư Dị)• Trúc đưa ra ca kỳ 9 - 竹枝歌其九 (Tôn Tung)• Vân Đồn - 雲屯 (Nguyễn Trãi)