Lai Phân Tích

  -  

B.kiểm tra tính trạng lệ thuộc vào môi trường hoặc lệ thuộc kiểu ren.

Bạn đang xem: Lai phân tích

C.kiểm tra gen nằm trên NST thường hoặc bên trên NST giới tính.

D.kiểm tra kiểu gen của một tính trạng ở trạng thái đồng hợp tuyệt dị hợp.

Lời giải:

Đáp án: Dkiểm tra kiểu gen của một tính trạng ở trạng thái đồng hợp tuyệt dị hợp

Giải thích:

- Lai so sánh là phxay lai giữa các cá thể mang tính chất trạng trội với các cá thể mang tính chất trạng lặn nhằm kiểm tra kiểu gene của cá thể mang tính chất trạng trội là thuần chủng hay là không.

- Nếu đời nhỏ đồng tính thì cá thể trội đem lai là thuần chủng.

- Nếu đời con gồm sự phân tính thì cá thể trội đem lai không thuần chủng

*

Cùng Top lời giải tìm kiếm hiểu bỏ ra tiết hơn vềlai phân tíchnhé:

1. Lai đối chiếu là gì?

Phép lai đối chiếu là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trạng trội cần xác định kiểu gen với cơ thể mang tính chất trạng lặn.

-Kết quả:

+ Nếu kết quả của phnghiền lai là đồng tính thì cá thể mang ý nghĩa trạng trội gồm kiểu gene đồng hợp (AA).

Xem thêm: Hóa Chaos Nghĩa Là Gì, Hoá Chaos Là Từ Game Nào Mà Ra, (Từ Điển Anh Hoá Chaos Là Từ Game Nào Mà Ra

+ Nếu kết quả của phép lai là phân tính thì cá thể mang tính chất trạng trội gồm kiểu ren dị hợp (Aa).

*

- Mỗiphép lai trên được gọi là phép lai so sánh.

Thông thường Khi nói tới kiểu ren của một cơ thể, người ta chỉ xét một vài ba cặp gen liên quan tớ các tính trạng đang được quyên tâm như: kiểu gen AA quy định hoa tím, kiểu gen aa quy định hoa trắng. Kiểu ren chứa cặp gen gồm 2 gene tương ứng giống nhau gọi là thể đồng hợp như: AA - thể đồng hợp trội, aa - kiểu đồng hợp lặn. Kiểu ren chứa cặp ren gồm 2 ren tương ứng không giống nhau gọi là thể dị hợp (Aa). Như vào thí nghiệm của Menđen, tính trạng trội hoa tím ở F2 vày 2 kiểu gen AA cùng Aa thuộc biểu hiện.

2. Ý nghĩa của tương quan liêu trội - lặn

-Tương quan trội – lặn là hiện tượng phổ biến ở nhiều tính trạng trên cơ thể thực vật, động vật và người.

-Ví dụ: Ở cà chua tính trạng quả đỏ, nhẵn, thân cao là tính trạng trội. Tính trạng quả rubi, tất cả lông tơ, thân thấp là tính trạng lặn. Ở chuột: tính trạng lông đen, ngắn là trội, lông trắng, dài là lặn.

-Để xác định được tương quan tiền trội lặn người ta sử dụng phnghiền lai phân tích:

Ví dụ:

P: AA × aa

F1: Aa

F1 × F1: Aa × Aa

F2 bao gồm tỷ lệ KG: 1AA : 2Aa : 1aa

KH: 3 trội : 1 lặn

- Ýnghĩa của tương quan tiền trội – lặn:

+ Trong chọn giống nhằm đáp ứng nhu cầu: xác định những tính trạng ao ước muốn cùng tập trung nhiều gen quý vào 1 kiểu gen để tạo giống có giá trị cao. Người ta dựa vào tương quan tiền trội – lặn.

Xem thêm: Tham Gia Cùng Klook Tuyển Dụng Tháng 5 2021, Klook Travel

+ Để rời sự phân li tính trạng diễn ra (ở F1) làm cho xuất hiện tính trạng xấu (tính trạng lặn) ảnh hưởng tới phẩm chất cùng năng suất vật nuôi, cây trồng người ta phải kiểm tra độ thuần chủng của giống dựa vào phnghiền lai phân tích.

3. Trội không hoàn toàn:

Trội không trọn vẹn là hiện tượng di truyền vào đó kiểu hình của F1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ còn F2 bao gồm tỉ lệ kiểu hình là 1:2:1