MENACE LÀ GÌ

  -  
(2 Kings 16:5-9) Later, when menaced by the military forces of Babylon, she appealed lớn Egypt for support & Pharaoh responded, sending an army to lớn help. —Jeremiah 37:5-8; Ezekiel 17:11-15.

Bạn đang xem: Menace là gì


Sau đó, khi bị quân đội Ba-by-lôn nạt dọa, Giu-nhiều bèn cầu cứu vãn xin Ê-díp-sơn tiếp viện cùng Pha-ra-ôn đáp ứng nhu cầu bằng cách gửi một đoàn quân mang đến giúp (Giê-rê-ngươi 37:5-8; Ê-xê-chi-ên 17:11-15).
A sneak peek of the episode "Mushroom Menace" aired on September 5, năm nhâm thìn, prior khổng lồ the official premiere date.
Một sneak peek của bộ phim truyện "Mushroom Menace" phạt sóng vào trong ngày 05 tháng 9 năm năm 2016, trước ngày reviews chính thức.
The menacing flames began khổng lồ follow the wild grass up the mountainside, endangering the pine trees và everything else in their path.
Ngọn gàng lửa đầy doạ dọa bước đầu thiêu diệt cỏ dở người bên trên sườn núi, tạo nguy hiểm đến mọi cây thông cùng đa số lắp thêm không giống nằm tại vị trí hướng của ngọn gàng lửa vẫn cháy lan.
An increase of lawlessness —a truly menacing development since the original Greek word suggests contempt for known laws of God.
“Tội-ác thêm nhiều” tốt sự bất-pháp tăng thêm là 1 trong hiện tượng lạ đặc biệt quan trọng đáng lo bởi vì từ ngữ Hy-lạp được dịch như thế hướng đẫn sự khinch thường các lề nguyên tắc của Đức Chúa Trời.
When we hesitate, he makes a menacing gesture to his throat that leaves no doubt about what will happen if we refuse to lớn comply.
Khi thấy Shop chúng tôi chần chờ, ông ta đưa tay lên cổ, có tác dụng một hành động bắt nạt dọa đã giết mổ giả dụ chúng tôi ko nghe lời.
Let each of us live sầu so that the menacing jaws of camouflaged caterpillars find no place, not now or ever, in our lives so that we will remain “firm in the faith of Christ, even unto lớn the end” (Alma 27:27).
Mỗi tín đồ họ hãy sinh sống sao cho hầu như bộ hàm đầy hăm dọa của những nhỏ sâu bướm sẽ ngụy trang không tìm kiếm được khu vực, hiện thời cũng như mãi sau đây, vào cuộc sống thường ngày của chúng ta nhằm bọn họ luôn luôn đứng “vững chắc vào đức tin nơi Đấng Ky Tô cho tới cùng” (An Ma 27:27).

Xem thêm: Tiêu Chuẩn En Là Gì, Nghĩa Của Từ Én, Nghĩa Của Từ Én Trong Tiếng Việt


Mr. Grinsle is the assistant principal of Martin"s school, and believes Martin to lớn be a menace, due lớn his transformations.
Ông Grinsle là hiệu phó của ngôi trường Martin, với tin rằng Martin là 1 trong những mối nạt dọa, vì chưng sự đổi khác của ông.
Often the central menace of a work of horror fiction can be interpreted as a metaphor for the larger fears of a society.
Thường thì các mọt doạ dọa chính yếu của một tác phẩm đáng sợ viễn tưởng có thể được đọc nhỏng một phép ẩn dụ mang lại số đông nỗi lo sợ to hơn trong buôn bản hội.
Stalin, assuming that Japan và Germany could menace the Soviet Union once again by the 1960s, thus quickly imposed Moscow-dominated governments in the springboards of the Nazi onslaught: Poland, Romania, và Bulgaria.
Stalin nhận định rằng Nhật với Đức có thể một lần tiếp nữa ăn hiếp doạ Liên Xô vào thập kỷ 1960, bởi vì vậy mang đến việc ông lập cập dựng lên một biện pháp áp đặt những chính phủ nước nhà trong vùng đệm giải pháp ly Phát xít: Ba Lan, Romania với Bulgaria.
We"re finding out what makes hyên menacing and at the same time endearing & funny & strange và unexpected, & everything a robot never is."
Chúng tôi sẽ khám phá xem điều gì sẽ khiến cho hắn trngơi nghỉ phải hăm dọa tuy nhiên cũng dễ thương, hài hước, kỳ cục cùng bất thần mang đến như thế, đầy đủ sản phẩm mà lại một bé robot không bao giờ có."
But for most of the human centuries night was a synonym for the darkness that brought all the menace of the unknown.
Nhưng so với đa số các thời đại của loại bạn, ban đêm đồng nghĩa với nhẵn về tối đầy sự nạt dọa của rất nhiều điều bí mật.
According lớn The Phantom Menace production notes, "The role required a young woman who could be believable as the ruler of that planet, but at the same time be vulnerable và open."
Theo hầu như tư liệu vào quy trình cung cấp Bóng ma đe dọa, "Vai diễn yêu cầu một bạn phụ nữ ttốt, đủ chững chàng để rất có thể được tin tưởng là bạn dẫn đầu cả một hành tinh, mà lại vẫn nhạy bén cùng tháo dỡ msinh hoạt."
But when we went to speak with her, when we took this photograph, the slaveholders were still menacing us from the sidelines.
Nhưng lúc chúng tôi mang lại thì thầm với cô ấy, lúc chụp bức ảnh này, phần đông chủ bầy tớ vẫn doạ dọa công ty chúng tôi bên ngoài lề.
I was becoming fanciful in the midst of my industrious scribbling; và though, when the scratching of my pen stopped for a moment, there was complete silence and stillness in the room, I suffered from that profound disturbance and confusion of thought which is caused by a violent and menacing uproar -- of a heavy gale at sea, for instance.

Xem thêm: Lục Thông Là Gì - Tam Minh Lục Thông


Tôi đã trở thành kì ảo trọng điểm cù scribbling của tớ với mặc dù, lúc xước cây viết của tớ tạm dừng mang lại một thời điểm, trọn vẹn lặng ngắt và sự im tĩnh vào chống, tôi đề xuất Chịu đựng đựng trường đoản cú đó sâu sắc náo loạn cùng lầm lẫn cho rằng kia là do một đấm đá bạo lực cùng đe dọa náo cồn - một cơn gió Khủng trên biển khơi, ví dụ.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M