Mode nghĩa là gì

  -  

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ vnggroup.com.vn.

Bạn đang xem: Mode nghĩa là gì

Học những tự bạn phải tiếp xúc một giải pháp sáng sủa.


an arrangement of half steps & whole steps (= differences in sound) in an octave (= series of eight notes)
mode of transportation/locomotion/production The bicycle is still a crucial mode of transportation within Beijing.

Xem thêm: Cách Tiết Kiệm Tiền Thông Minh, 6 Dành Cho Tất Cả Mọi Người


a person"s or organization"s condition or way of behaving at a particular time, because of the situation they are in:
in emergency/crisis mode When you are managing a business in crisis mode, you have sầu lớn take tough decisions.

Xem thêm: Nghĩa Của " House Of Common Là Gì, Uk In Vietnam


in attack/defensive mode If stakeholders are seen as adversaries, this puts the organization in defensive mode.
*

to express your choice or opinion, especially by officially writing a mark on a paper or by raising your h& or speaking in a meeting

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn vnggroup.com.vn English vnggroup.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message