Noel là ngày nào trong năm, bao nhiêu dương lịch?

  -