NỘI QUY

  -  
Website vnggroup.com.vn là sân nghịch giải trí cho những người yêu technology cùng kiến thức. Là vị trí mang đến phần đông gọi biết, rất nhiều tin tức mới nhất về công nghệ năng lượng điện tử, năng lượng điện tự động, technology báo cáo, viễn thông và đọc tin cho nhau các chiến thắng chuyên môn tiên tiến nhất. Để tách phần đông hiểu nhầm đáng tiếc họ vẫn :

Không bàn sự việc liên quan mang lại bao gồm trị.
Không bàn sự việc liên quan mang lại tôn giáo.
Không công kích cá nhân giỏi tổ chức nào.
Không làm vị trí điều đình giao thương mua bán các thành phầm không trực thuộc các phạm trù trang web.
Bài viết hoặc tứ liệu nhằm viết bài bác nên bao gồm nguồn dẫn nếu như chưa hẳn là chế tạo của khách hàng..