Nostro Là Gì

  -  
Sự khác biệt giữa một tài khoản Nostro và Vostro là gì? - 2022 - Talkin go money

How great leaders inspire action | Simon Sinek (Tháng Tư 2022).

Bạn đang xem: Nostro là gì

How great leaders inspire action | Simon Sinek (Tháng Tư 2022).
*

Table Of Contents:
*

a:

Nostro và vostro chỉ đơn giản là hai tên khác nhau, hoặc các thuật ngữ, được sử dụng để mô tả cùng một tài khoản ngân hàng. Các điều khoản được sử dụng khi một ngân hàng có tiền gửi tiền của một ngân hàng khác, thường là liên quan đến giao dịch quốc tế hoặc các giao dịch tài chính khác.

Cả hai ngân hàng phải ghi lại số tiền được lưu trữ bởi một ngân hàng thay mặt cho ngân hàng khác. Thuật ngữ nostro và vostro được sử dụng để phân biệt giữa hai bộ hồ sơ kế toán được lưu giữ bởi mỗi ngân hàng. Một tài khoản nostro là thuật ngữ được sử dụng bởi ngân hàng A để tham khảo tài khoản "https://vnggroup.com.vn/nostro-la-gi/imager_2_4250_700.jpgcủa chúng tôi"https://vnggroup.com.vn/nostro-la-gi/imager_2_4250_700.jpg được giữ bởi một ngân hàng khác, ngân hàng B. Nostro có nghĩa là "https://vnggroup.com.vn/nostro-la-gi/imager_2_4250_700.jpgcủa chúng tôi"https://vnggroup.com.vn/nostro-la-gi/imager_2_4250_700.jpg và đó là một cách vnggroup.com.vnết tắt để nói về "https://vnggroup.com.vn/nostro-la-gi/imager_2_4250_700.jpgtiền của chúng tôi có trong tiền gửi tại ngân hàng của bạn . "https://vnggroup.com.vn/nostro-la-gi/imager_2_4250_700.jpg Tài khoản nostro là hồ sơ của ngân hàng có tiền đặt cọc tại ngân hàng khác. Các tài khoản này thường được sử dụng để đơn giản hóa các giao dịch thương mại và ngoại hối.

Tài khoản Vostro là thuật ngữ được sử dụng bởi ngân hàng B, trong đó tiền của ngân hàng A được gửi. Vostro có nghĩa là "https://vnggroup.com.vn/nostro-la-gi/imager_2_4250_700.jpgcủa bạn"https://vnggroup.com.vn/nostro-la-gi/imager_2_4250_700.jpg và nói đến "https://vnggroup.com.vn/nostro-la-gi/imager_2_4250_700.jpgtiền của bạn có trong tiền gửi tại ngân hàng của chúng tôi."https://vnggroup.com.vn/nostro-la-gi/imager_2_4250_700.jpg Tài khoản vostro cũng giống như bất kỳ tài khoản khác được giữ bởi ngân hàng. Tài khoản là một khoản tiền nợ hoặc được duy trì bởi một bên thứ ba, thường là một ngân hàng khác, nhưng nó có thể là một công ty hoặc một cá nhân. Các ngân hàng ở Anh Quốc hoặc Hoa Kỳ thường có một tài khoản vostro thay mặt ngân hàng nước ngoài. Tài khoản vostro được giữ bằng tiền của quốc gia có tiền đặt cọc.

Hãy xem ví dụ. GTBank, một ngân hàng Nigeria, nhận được rất nhiều tiền được gửi đến cho khách hàng ở nhà từ Mỹ dưới hình thức chuyển tiền. Vì GTBank không có mặt tại Hoa Kỳ, nên nó ký một hợp đồng với Citibank, nơi nó có một tài khoản mở từ xa cho GTBank bằng đô la Mỹ. Bằng cách này, số tiền mà khách hàng và doanh nghiệp Hoa Kỳ gửi cho người giữ tài khoản GTBank tại Nigeria sẽ được gửi vào tài khoản mà GTBank có với Citibank. Khoản tiền gửi này sẽ được Citibank chuyển qua SWIFT đến tài khoản USD của GTBank tại Nigeria. GTBank nhận được các khoản tiền bằng đô la, chuyển đổi nó thành tiền tệ địa phương i. e. naira, và gửi nó vào tài khoản địa phương của người nhận.

Xem thêm: Có Tiền Nên Đầu Tư Gì ? Mách Bạn Những Cách Đầu Tư Với Số Tiền Nhỏ

Theo quan điểm của GTBank, tài khoản USD của ngân hàng Citibank là tài khoản Nostro. Theo quan điểm của Citibank, họ đang nắm giữ một tài khoản Vostro cho GTBank bằng đô la Mỹ.

Đối với cả hai tài khoản nostro và vostro, ngân hàng trong nước i. e. ngân hàng đang giữ tài khoản, hoạt động như người chăm sóc cho tài khoản và đôi khi được gọi là ngân hàng "https://vnggroup.com.vn/nostro-la-gi/imager_2_4250_700.jpgfacilitator"https://vnggroup.com.vn/nostro-la-gi/imager_2_4250_700.jpg. Tài khoản Nostro có số dư nợ được coi là tài sản tiền mặt.Ngược lại, các tài khoản vostro với số dư tín dụng được coi là nợ. Kế toán trên máy vnggroup.com.vn tính cho phép dễ dàng kết hợp các tài khoản nostro và vostro bằng cách sử dụng dấu hiệu "https://vnggroup.com.vn/nostro-la-gi/imager_2_4250_700.jpg+"https://vnggroup.com.vn/nostro-la-gi/imager_2_4250_700.jpg hoặc "https://vnggroup.com.vn/nostro-la-gi/imager_2_4250_700.jpg-"https://vnggroup.com.vn/nostro-la-gi/imager_2_4250_700.jpg trong hệ thống kế toán tương ứng của ngân hàng.

Chúng tôi có nhiều điều hơn về những điều khoản này - hãy kiểm tra Tài khoản "https://vnggroup.com.vn/nostro-la-gi/imager_2_4250_700.jpgNostro"https://vnggroup.com.vn/nostro-la-gi/imager_2_4250_700.jpg từ đâu đến? và sự khác biệt giữa một tài khoản Nostro và tài khoản ngân hàng thông thường là gì?


Sự khác biệt giữa tài khoản vãng lai và tài khoản vốn là gì?

*

Tìm hiểu cách phân biệt giữa tài khoản vốn và tài khoản vãng lai, hai thành phần của cán cân thanh toán trong thương mại quốc tế.

Sự khác biệt giữa tài khoản tài chính và tài khoản vốn là gì?

*

Hiểu các thành phần của cán cân thanh toán của một quốc gia. Tìm hiểu về sự khác biệt giữa tài khoản tài chính của một quốc gia và tài khoản vốn.

Xem thêm: Trước Khi Đi Ngủ Nên Ăn Gì Trước Khi Đi Ngủ Để Tăng Cân Nhanh Chóng?

Sự khác biệt giữa tài khoản Nostro và tài khoản ngân hàng thông thường là gì?

*

ĐọC về sự khác nhau giữa một tài khoản ngân hàng nostro, tài khoản ngân hàng vostro và tài khoản tiền gửi không kỳ hạn tiêu chuẩn thường được sử dụng.