Ordnance là gì

  -  
Giới thiệu Tin tức Nghiên cứu vãn - Trao đổi Đào tạo Tuyển sinh Sinc viên

Ordinance với Ordnance chỉ khác nhau một chữ phải bạn học giờ Anh hay bị lầm lẫn lúc viết.Bạn sẽ xem: Ordnance là gì

1. Official và Officious

Danh từ official Tức là một người có địa chỉ quyền lực tối cao. Khi là 1 tính trường đoản cú, official có nghĩa là được ủy quyền, thẩm quyền, hoặc các tính năng của một văn phòng.

Bạn đang xem: Ordnance là gì

Tính trường đoản cú officious Có nghĩa là từ tôn vinh giỏi băng xăng, thừa hồi hộp để giúp đỡ hoặc hỗ trợ tư vấn. Officious thường mang một ý nghĩa tiêu cực.

Ví dụ:

- With only two days of official negotiating time left, hope of progress was quickly evaporating at the climate talks.

(Với chỉ nhì ngày thời hạn thương lượng chính thức còn sót lại, hi vọng về việc tiến bộ đã gấp rút bốc hơi trên các cuộc bọn phán về khí hậu).

- Officious young seminarians tried lớn organize the crowd into lines.

(Những học viên ngôi trường đạo tphải chăng lăng xăng sẽ nỗ lực nhằm xếp chỗ đông người theo hàng).

2. Obsolescent với Obsolete

Tính tự obsolescent dùng làm chỉ quy trình trở thành lạc hậu hoặc không hề bổ ích. Danh trường đoản cú tương xứng là obsolescence.

Tính từ obsolete có nghĩa là không thể có lợi - lạc hậu vào kiến tạo, phong thái, hoặc chế tạo.

Ví dụ:

- R.L. Trask notes that an obsolescent vật phẩm is one that"s “dropping out of use but is not yet entirely gone, while something that is obsolete has completely disappeared from use”.

Xem thêm: Tác Dụng Của Đậu Trắng Là Đậu Gì ? Thông Tin Bạn Cần Biết Thông Tin Bạn Cần Biết

- The "computer" as a discrete entity - CPU, screen, keyboard, and other accessories - that sits on one"s desk, or fits in a carrying case, is doomed khổng lồ go the way of all obsolescent technologies. The future will be "ubiquitous computing", intelligence embedded throughout our working & living environments.

(“Máy tính” như một thực thể đơn nhất - CPU, screen, keyboard, cùng những phú khiếu nại không giống - bỏ trên bàn của một bạn, hoặc để vừa trong thùng đưa đi được, đã là công nghệ lạc hậu. Tương lai sẽ là máy tính hoàn hảo có mặt mọi các địa điểm vào môi trường số với làm việc của chúng ta).

- The Pony Express was started in 1860 và shut down only sixteen months later, rendered obsolete by the completion of the intercontinental telegraph.

(Pony Express đang bắt đầu vào thời điểm năm 1860 cùng đóng cửa chỉ mười sáu mon sau đó bởi sự lạc hậu vào vấn đề thực hiện điện tín liên lục địa).

3. Ordinance với Ordnance

Danh tự ordinance dùng để làm duy nhất lệnh, lao lý, hoặc phong tục lâu lăm.

Danh tự ordnance dùng để chỉ sản phẩm công nghệ quân sự chiến lược, ví dụ như trang bị, đạn dược, và các mẫu xe chiến đấu.

Ví dụ:

- In June 1992, Chicago enacted an anti-gang ordinance that prohibited citizens from standing together "with no apparent purpose" in any public place.

(Trong mon 6/1992, Chicago sẽ phát hành một sắc lệnh kháng băng đảng cnóng bạn dân không được đứng cùng mọi người trong nhà “không có mục đích rõ ràng” sống bất cứ địa điểm công cộng).

Xem thêm: Cách Sử Dụng Tinder - Bạn Có Đang Sử Dụng Tinder Đúng Cách

(Sau lúc nhì trái bom chưa nổ đã có phân phát hiện nay bên trên những trang web kiến tạo, chuyên gia cách xử lý bom đạn vẫn vận tải những các loại đạn dược cho một vị trí an toàn).

Quiz:

(a)_____ letters and forms sometimes come across as unsympathetic or officious. (official/officious)

(b) On The Office, Steve Carell played a confident, articulate buffoon with a serious attitude và an _____ manner. (official/officious)

(c) The team manager met with the authorities but played no _____ role in the investigation. (official/officious)

(d) People are tired of being pushed around by _____ civil servants. (official/officious)

(e) The store is making efforts lớn use less energy, reduce emissions, and recycle _____ machines. (obsolescent/obsolete)

(f) Although CD writers are ______, writable CD discs continue lớn sell by the billions. (obsolescent/obsolete)

(g) In 1998, an estimated 20 million computers became ______ every year. (obsolescent/obsolete)

(h) A New York City _____ said that street preachers could not hold public meetings without first obtaining a permit from the police commissioner. (ordinance/ordnance)

(i) Because General Aurvà had written the book on ammunition storage, he wanted lớn inspect the _____ depot. (ordinance/ordnance)

(j) Even now, doctors in Misrata are reporting an uptick in amputations, a common result of unexploded _____ . (ordinance/ordnance)

Đáp án: http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/hoc-tieng-anh/phan-biet-3-cap-tu-chu-o-hay-bi-nham-3456329-p2.html