PASSOVER LÀ LỄ GÌ

  -  
Khi chúng ta nhớ tới tính biểu tượng của Lễ Vượt Qua, sự hiểu biết và niềm vui của chúng ta đến từ sự xác thực của Sự Phục Sinh sẽ sâu đậm hơn.

Bạn đang xem: Passover là lễ gì


*

Tôi yêu thích Lễ Phục Sinh, một ngày lễ tưởng nhớ tới việc Chúa Giê Su Ky Tô giải phóng cho con cái của Thượng Đế khỏi cảnh nô lệ của sự chết và ngục giới.

Nhưng 1500 năm trước Sự Phục Sinh, có một ngày thánh tương tự để tưởng nhớ tới Đức Giê Hô Va đã giải phóng cho con cái của Y Sơ Ra Ên khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập.

Lễ Phục Sinh nhắc chúng ta nhớ đến sự hy sinh chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi; Lễ Vượt Qua báo trước về điều đó. Hai lễ này có thể cùng giúp cho chúng ta hiểu sâu hơn về Sự Phục Sinh. Dưới đây chỉ là một vài mối liên quan giữa Lễ Vượt Qua và Lễ Phục Sinh:

Lễ Vượt Qua

Lễ Phục Sinh

1. Lễ Vượt Qua đặt trọng tâm vào chiên con làm vật hy sinh, chiên con đực, không tì vết, (xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 12:5), không gãy một cái xương nào (xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 12:46).

1. Chúa Giê Su là Chiên Con của Thượng Đế (xin xem Giăng 1:29), giải thoát khỏi tội lỗi và chẳng một cái xương nào bị gãy (xin xem Giăng 19:36).

2. Bánh không men, giải thoát khỏi sự sa đọa, một phần của bữa yến tiệc Lễ Vượt Qua (xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 12:8, 15).

2. Chúa Giê Su là Bánh của Sự Sống, mà trong Ngài không có điều gì là không trong sạch (xin xem Giăng 6:35).

3. Rau đắng, một biểu tượng của cảnh nô lệ của dân Y Sơ Ra Ên, một phần của bữa yến tiệc Lễ Vượt Qua (xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 12:8).

Xem thêm: Hội Chứng Hoa Tulip Và Mối Liên Hệ Giữa Bong Bóng Hoa Tulip, So Sánh Hội Chứng Hoa Tulip Với Bitcoin

3. Chúng ta có thể phải chịu nô lệ bởi tội lỗi, nhưng vì Chúa Giê Su đã uống chén đắng cay ấy (xin xem GLGƯ 19:18), nên chúng ta có thể khắc phục tội lỗi qua Sự Chuộc Tội của Ngài (xin xem 1 Cô Rinh Tô 15:22).

4. Bữa yến tiệc Lễ Vượt Qua cần phải được ăn một cách hối hả (xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 12:11).

4. Xác của Đấng Cứu Rỗi đã được chuẩn bị để chôn cất trong sự hối hả (xin xem Giăng 19:31).

5. Những người tin mà đã lấy huyết đem bôi lên cửa nhà đều được cứu khỏi cái chết thể xác (xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 12:7, 13).

5. Những người tin mà “áp dụng máu chuộc tội của Đấng Ky Tô” (Mô Si A 4:2) vào cuộc sống của họ qua sự hối cải và các giáo lễ thiêng liêng đều có thể được cứu khỏi cái chết thuộc linh lẫn cái chết thể xác.

6. Cái ngày sau khi Con Đầu Lòng của Đức Chúa Cha bị giết chết, những người Y Sơ Ra Ên bị cầm tù đã được công khai thả tự do (xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 12:29–32).

6. Cái ngày sau khi Con Đầu Lòng bị giết chết, Chúa Giê Su đã rao truyền sự tự do cho những kẻ bị giam cầm trong Thế Giới Linh Hồn (xin xem GLGƯ 138:18, 31, 42).

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Bulk Material Là Gì, Nghĩa Của Từ Bulk Material Trong Tiếng Việt


Tôi Có Thể Làm Gì?

Khi anh chị em dự phần Tiệc Thánh, hãy nghĩ về cách điều này có thể được coi là “Lễ Vượt Qua của chúng ta, sự tưởng nhớ tới sự an toàn và giải cứu và cứu chuộc của chúng ta” (Jeffrey R. Holland, “This Do in Remembrance of Me,” Ensign, Nov. 1995, 68).

Khám Phá Thêm

Hãy tìm kiếm thêm cách để làm cho mùa Lễ Phục Sinh được tốt hơn trong tạp chí Liahona bài “Cuộc Hành Trình Cuối Cùng đầy Cô Đơn của Đấng Cứu Rỗi.”