Phân số thập phân

  -  

Để giúp những em ôn tậpPhân số thập phân, Học 247 mời những em tìm hiểu thêm bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này để giúp những em ôn tập thật xuất sắc bàiPhân số thập phân


1.1. Lý thuyết

a) Các phân số: ( frac310) ; ( frac5100) ; ( frac171000) ; ... gồm mẫu mã số là 10; 100; 1000; ... gọi là những phân số thập phân.

Bạn đang xem: Phân số thập phân

b) Nhận xét:

( frac35=frac3.25.2=frac610) ; ( frac74=frac7.254.25=frac175100); ( frac20125=fractrăng tròn.8125.8=frac1601000); ....

Một số phân số hoàn toàn có thể viết thành phân số thập phân.

Xem thêm: Tỉ Số Ev/Ebit, Ev/Ebitda Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

1.2. Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa

Bài 1 SGK trang 8: Đọc các phân số thập phân:

(frac910;frac21100;frac6251000;frac20051000000)

Giải

Chín phần mười;

Hai mươi kiểu mẫu phần trăm;

Sáu trăm nhì mươi lăm phần nghìn;

Hai ngàn không trăm linch năm phần triệu.

Bài 2 SGK trang 8: Viết các phân số thập phân:

Bảy phần mười; hai mươi phần trăm; tư trăm bảy mươi lăm phần nghìn; một trong những phần triệu.

Xem thêm: Timo Khác Với Những Ngân Hàng Timo Là Gì, Thẻ Timo Là Gì

Giải

Bảy phần mười:(frac710)

Hai mươi phần trăm:(frac20100)

Bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn:(frac4751000)

Một phần triệu:(frac11000000)

Bài 3 SGK trang 8: Phân số như thế nào bên dưới đây là phân số thập phân?

(frac37;frac410;frac10034;frac171000;frac692000)

Giải

Các phân số thập phân là:(frac410;frac171000)

Bài 4 SGK trang 8: Viết số tương thích vào ô trống:

a)(frac72 = frac7 imes ...2 imes ... = frac...10) b)(frac34 = frac3 imes ...4 imes ... = frac...100)

c)(frac630 = frac6:...30:... = frac...10) d)(frac64800 = frac64:...800:... = frac...100)

Giải

(eginarraylfrac910;frac21100;frac6251000;frac20051000000frac410;frac171000\frac37;frac410;frac10034;frac171000;frac692000\a),,,frac72 = frac7 imes 52 imes 5 = frac3510\b),,frac34 = frac3 imes 254 imes 25 = frac75100\c),,frac630 = frac6:330:3 = frac210\d),,frac64800 = frac64:8800:8 = frac8100endarray)


Bài 1: Viết những phân số sau thành phân số thập phân:

(frac132;,frac1140;frac325;frac21250;frac1200.)

Giải

Phân số thập phân là phân số tất cả chủng loại số là 10; 100; 1000;…Để viết các phân số đã mang lại thành phân số thập phđon đả vận dụng đặc điểm cơ bản của phân số: Nhân tử số với mẫu số của mỗi phân số cùng với một số trong những phù hợp.

(frac132 = frac13,,x,,52,,,x,,5 = frac650100)

(frac1140 = frac11,,x,,2540,,x,,25 = frac2751000)

(frac325 = frac32,,x,,205,,x,,20 = frac640100)

(frac21250 = frac21,,x,,4250,,x,,4 = frac841000)

(frac1200 = frac1,,x,,5200,,x,,5 = frac51000)

Bài 2: Viết các phân số sau thành phân số thập phân rồi xếp theo thiết bị trường đoản cú trường đoản cú nhỏ cho lớn:

(frac1120;frac910;frac725;frac6001000;frac1950)

Giải

(frac1120 = frac11,,x,,,520,,x,,,5 = frac55100;)

(frac910 = frac9,,x,,1010,,x,,10 = frac99100;)

(frac725 = frac7,,x,,,425,,x,,,4 = frac28100;)

(frac6001000 = frac600,,:101000,,:,,10 = frac60100;)

(frac1950 = frac19,,x,,250,x,,2 = frac38100)

Bài 3: Điền số tương thích vào các ô trống:

(frac32 = frac3,,,x,, m<... m>2,,x,, m<... m> = frac m<... m>10)

(frac35 = frac3,,,x,,, m<... m>5,,x,,, m<... m> = frac m<... m>100)

(frac840 = frac8,,,,:,,, m<... m>40,,,:,,, m<... m> = frac m<... m>10)

(frac54900 = frac54,,,:,,, m<... m>,,900,,,:,,, m<... m> = frac<...>100)

Giải

(frac32 = frac3,,,x,, m<... m>2,,x,, m<... m> = frac m<... m>10) tuyệt (frac32 = frac3,,,x,, m<5>2,,x,, m<5 m> = frac m<15>10)

(frac35 = frac3,,,x,,, m<... m>5,,x,,, m<... m> = frac m<... m>100) tuyệt (frac35 = frac3,,,x,,, m<20 m>5,,x,,, m<20 m> = frac m<60>100)

(frac840 = frac8,,,,:,,, m<... m>40,,,:,,, m<... m> = frac m<... m>10) tốt (frac840 = frac8,,,,:,,, m<4>40,,,:,, m<4 m> = frac m<2 m>10)

(frac54900 = frac54,,,:,,, m<... m>,,900,,,:,,, m<... m> = frac<...>100) hay (frac54900 = frac54,,,:,,, m<9>,,900,,,:,,, m<9 m> = frac<6>100)