PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ

  -  

Biểu đồ có khả năng kỳ diệu là biến các số trừu tượng thành trực quan đẹp có thể đọc được. Thông thường, chúng tôi cảm thấy bối rối trong quá trình chọn biểu đồ phù hợp nhất để trực quan hóa dữ liệu. Để hỗ trợ người dùng về việc này, vnggroup.com.vn Analytics cung cấp một tính năng độc đáo là tự động đề xuất biểu đồ tốt nhất phù hợp với dữ liệu bạn đang vẽ khi thiết kế biểu đồ.

Bạn đang xem: Phân tích biểu đồ

Hướng dẫn chọn biểu đồ này là một hướng dẫn đơn giản cho phép bạn chọn biểu đồ tốt nhất để trực quan hóa dữ liệu của mình. Hướng dẫn này cũng cung cấp cho bạn thông tin chuyên sâu ở mức cao đằng sau công thức được vnggroup.com.vn Analytics sử dụng để tự động đề xuất biểu đồ phù hợp nhất cho bạn.


*

Biểu đồ cột/thanh

Chọn biểu đồ này để so sánh dữ liệu được phân loại thành các nhóm riêng biệt. Dù đó là doanh số của bạn trong mỗi quý hoặc là so sánh điểm số giữa các đội.


Biểu đồ cột/thanh xếp chồng

Biểu đồ này cho thấy sự đóng góp của các ngăn riêng lẻ tạo nên các cột. Ví dụ: doanh số bán hàng tính theo quý (được biểu thị dưới dạng ngăn) cho từng khu vực


*

*

Biểu đồ kết hợp

Như tên gọi cho thấy, đây là sự kết hợp của biểu đồ thanh và đường. Chọn biểu đồ này khi bạn có hỗn hợp các loại chuỗi dữ liệu. Hoặc để thể hiện một chuỗi dữ liệu bổ sung cùng với dữ liệu chính. Ví dụ: nếu tổng doanh số giữa các khu vực được thể hiện bằng các thanh, doanh số trung bình và ROI có thể được thể hiện dưới dạng các đường riêng lẻ trong cùng một biểu đồ.


Biểu đồ hình tròn (Pie Chart)

Sử dụng biểu đồ này để tìm hiểu mức đóng góp của các phần trong cả tập hợp. Ví dụ như chi phí nào trong tháng này chiếm nhiều nhất trong biểu đồ hình tròn về thu nhập của bạn. Hoặc ví dụ như là phân phối kinh doanh giữa các khu vực.

Biến thể: Hình tròn 3D (3D Pie).


*

*

Biểu đồ hình khuyên (Ring Chart)

Biểu đồ vành khuyên gần giống với biểu đồ hình tròn được thể hiện dưới dạng vòng/vành khuyên. Biểu đồ này cũng thể hiện sự đóng góp của các phần cho toàn bộ tập hợp.


Biểu đồ Web

Chọn biểu đồ này để nghiên cứu so sánh các chuỗi dữ liệu khác nhau. Biểu đồ radar so sánh các giá trị của một số chuỗi dữ liệu được biểu thị bằng các dấu dữ liệu, liên quan đến một điểm trung tâm.

Biến thể: Web được điền.


Biểu đồ phễu (Funnel Chart)

Chọn biểu đồ này để thể hiện dòng/giảm lũy tiến của một số liệu kinh doanh qua các giai đoạn. Ví dụ: trực quan hóa việc chuyển đổi khách hàng tiềm năng của bạn thành doanh số thực tế qua các giai đoạn như khách hàng tiềm năng đủ điều kiện tiếp thị, khách hàng tiềm năng để bán cho và khách hàng tiềm năng thu được.


Biểu đồ đường (Line Chart)

Chọn biểu đồ này để trực quan hóa xu hướng của tất cả các chuỗi dữ liệu trong mọi khoảng thời gian. Cũng giống như đường đi của tàu lượn siêu tốc mà cổ phiếu yêu thích của bạn đã trải qua trong quý vừa qua.

Xem thêm: Tỷ Giá Eth Hôm Nay - Giá Ethereum (Eth) Hôm Nay 15/08

Biến thể: Bước, đường liền mạch.


Biểu đồ phân tán (Scatter Chart)

Biểu đồ phân tán thường được sử dụng để vẽ đồ thị dữ liệu rời rạc với các khoảng không đều nhau. Biểu đồ này được sử dụng để so sánh giữa hai trục số không giống như biểu đồ đường, trong đó một trục không bao giờ là số.


Biểu đồ vùng (Area Chart)

Biểu đồ vùng che phủ vùng bên dưới các đường, do đó giúp bạn dễ dàng so sánh các mức dữ liệu. Biểu đồ này chủ yếu hữu ích để nhấn mạnh sự thay đổi về số liệu theo thời gian. Chẳng hạn, thay đổi số liệu kinh doanh trong một khoảng thời gian cụ thể.

Biến thể: Vùng có điểm, vùng liền mạch, vùng liền mạch có điểm.


Biểu đồ vùng xếp chồng (Stacked Area Chart)

Một biểu đồ vùng xếp chồng lên nhau cho thấy mối quan hệ của các phần với tổng thể. Với biểu đồ này, xem các ngăn xếp hoặc các yếu tố riêng lẻ đã đóng góp bao nhiêu vào tổng giá trị theo thời gian.

Biến thể: Vùng xếp chồng với các điểm, Vùng đơn giản xếp chồng, Vùng đơn giản xếp chồng với điểm.


Biểu đồ bullet

Biểu đồ bullet làm nổi bật một thang đo chính và so sánh thang đo này với giá trị mục tiêu, liên quan đến các phạm vi hiệu suất định tính, như kém, thỏa đáng và tốt. Biểu đồ bullet thường có thể được sử dụng làm widget trong bảng chỉ số vì có rất nhiều thông tin trong một không gian nhỏ hơn.


Biểu đồ mặt số (Dial Chart)

Chọn biểu đồ này để chỉ ra giá trị hiện tại trong một phạm vi. Nó tương tự như biểu đồ hình đạn nhưng các giá trị được hiển thị trên mặt số. Biểu đồ mặt số là sự phù hợp hoàn hảo cho bảng chỉ số kinh doanh và điều hành của bạn.


Biểu đồ bong bóng (Bubble Chart)

Chọn biểu đồ này nếu bạn muốn thêm một mức khác - kích thước vào trực quan hóa của bạn. Biểu đồ bong bóng cực kỳ hữu ích trong việc làm nổi bật trọng số của một số liệu dữ liệu.


Biểu đồ bong bóng đóng gói (Packed Bubble Chart)

Như tên gọi, Bong bóng đóng gói thể hiện dữ liệu trong một cụm các vòng tròn hoặc bong bóng. Biểu đồ này được sử dụng để hiển thị các giá trị không cần đến trục. Bạn có thể sử dụng biểu đồ bong bóng đóng gói để trực quan hóa một lượng dữ liệu lớn trong một không gian nhỏ.

Xem thêm: Mạng Sơn Đầu Hỏa Hợp Màu Gì, Sinh Năm Nào, Hợp Màu Gì, Mệnh Gì?


Hy vọng rằng bạn sẽ thấy hướng dẫn chọn biểu đồ này hữu ích. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ dữ liệu thô nào thành hình ảnh biểu đồ đẹp và chuyên sâu như trên bằng vnggroup.com.vn Analytics.