POLITBURO LÀ GÌ

  -  

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ vnggroup.com.vn.Học các từ bạn phải tiếp xúc một phương pháp đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Politburo là gì

*

the authority given lớn an elected group of people, such as a government, to persize an action or govern a country

Về câu hỏi này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép


Xem thêm: Tại Sao Cần Bãi Bỏ Luật Chống Độc Quyền ( Antitrust Là Gì ? Ý Nghĩa Của Antitrust Law Trong Tiếng Anh

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vnggroup.com.vn English vnggroup.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Con Cái Tiếng Anh Là Gì - Con Cái Trong Tiếng Anh Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語