Recent

  -  
For example, the Umm al-Qura calendar used in Saudi Arabia was reformed several times in recent years.

Bạn đang xem: Recent


Chẳng hạn, Lịch Umm al-Qura của Ả Rập Xê Út phải cải cách cách thức tính toán những lần trong nhiều năm quay trở về đây.
Re-infection from more recent versions of Conficker are allowed through, effectively turning the vulnerability into lớn a propagation backdoor.
vnggroup.com.vnệc có thể chấp nhận được tái lây truyền vị các phiên phiên bản mới rộng của Conficker sẽ trở nên lỗ hổng thành một cửa hậu lây truyền một bí quyết tác dụng.
If your khách sạn has recently rebranded, you can update your business name by editing your business information.
Nếu khách sạn của doanh nghiệp gần đây đã đổi uy tín, chúng ta cũng có thể cập nhật thương hiệu công ty lớn của bản thân mình bằng cách sửa đổi thông báo công ty lớn.
Have sầu we sensed the sacred và holy feeling surrounding this celestial spirit, so recently sent by our Father in Heaven to lớn its newly created, pure little body?
Chúng ta vẫn bao gồm cảm hứng thiêng liêng với thánh thiện bao quanh linh hồn thiên thượng này, new vừa được Cha Thiên Thượng gửi đến thân thể thanh khô khiết mới vừa mới được tạo thành không?
Trong những năm ngay sát đây, tôi kết hợp với đội nói giờ Gujarati cũng đội trong cùng Phòng Nước Ttránh.
This Mã Sản Phẩm is well understood theoretically & strongly supported by recent high-precision astronomical observations such as WMAP..
Mô hình năm được nắm rõ một bí quyết kim chỉ nan và được hỗ trợ không nhỏ vì quan liêu giáp thiên văn uống học tập gẩn đây tất cả độ đúng chuẩn cao như là WMAP..
Hewlett had recently broken up with Olliver & Albarn was at the end of his highly publicised relationship with Justine Frischmann of Elastica.
Hewlett thời điểm đó vừa mới chia ly với Olliver và Albarn đang dần trong quy trình tiến độ cuối của quan hệ công khai minh bạch tương đối ầm ĩ cùng với Justine Frischmann của Elastica.
More recently, however, some have doubted this theory, because Hetepheres is not known to lớn have borne the title Hemet-nesut (meaning "king"s wife"), a title indispensable lớn confirm a queen"s royal status.
Tuy nhiên, ngay gần đây gồm một số học giả đang nghi vấn về trả ttiết này, bởi vì Hetepheres vẫn không được biết rõ là đã từng với tước hiệu Hemet-nesut tuyệt chưa (tước đoạt hiệu này có nghĩa là "bạn vk của đức vua"), đấy là một tước hiệu luôn luôn phải có để xác minh địa vị hoàng tộc của một nàng hoàng.
When General Doolittle toured the growing Eglin Field facility in July 1942 with commanding officer Col. Grandison Gardner, the local paper of record (the Okaloosa News-Journal, Crestvnggroup.com.vnew, Florida), while reporting his presence, made no mention of his still-secret recent training at Eglin.
lúc vị tướng mạo vừa được thăng chức Doolittle đi thăm những đại lý vừa mới được không ngừng mở rộng của trường bay Eglin hồi tháng 7 năm 1942 cùng với Đại tá Chỉ huy trưởng Grandison Gardner, tờ báo địa pmùi hương Okaloosa News-Journal, trên Crestvnggroup.com.vnew, Florida, trong khi cung cấp tin về sự hiện diện của ông, đã không thể đề cùa tới bài toán huấn luyện và đào tạo tại Eglin cơ hội này còn đang rất được giữ kín.
When I was recently assigned to lớn a conference in the Mission vnggroup.com.vnejo California Stake, I was touched by an account of their four-stake New Year’s Eve youth dance.
Gần đây khi được hướng đẫn mang lại một đại hội làm vnggroup.com.vnệc Giáo Khu Mission vnggroup.com.vnejo California, tôi xúc rượu cồn trước một mẩu chuyện về buổi nhảy đầm Tất Niên của thanh niên vào tư lãnh thổ.

Xem thêm: 1 Pax Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Pax Từ Điển Du Lịch Viết Tắt Của Từ Gì


In recent years, MTV has re-aired other programs from other vnggroup.com.vnacom-owned networks, such as BET"s College Hill, and VH1 programs I Love sầu Thủ đô New York and Flavor of Love sầu.
Trong những năm gần đây, MTV đã tiếp tục tái phát sóng chương trình không giống từ bỏ mạng vnggroup.com.vnacom những nước không giống, chẳng hạn như College Hill của BET cùng I Love sầu Thành Phố New York và Flavor of Love của VH1.
Hãy đối chiếu đều điều Kinch Thánh tiên tri với đầy đủ báo cáo ngay sát đây được trích bên dưới, với rồi bao gồm bạn hãy đưa ra tóm lại.
Gần đây, tuy nhiên, nó đã có được một phần mngơi nghỉ để được cho phép trong một vài ba ngôi trường thích hợp nhằm lai tạp giữa ngựa Anh cùng ngựa Pháp.
However, in recent times (2006 & later), it can be freely downloaded from Microsoft Download Center in form of ISO images for CD/DVD releases are no longer published quarterly.
Tuy nhiên, trong thời hạn sát đây (2006 về sau), người dùng hoàn toàn có thể sở hữu miễn giá tiền nội dung thỏng vnggroup.com.vnện tự Trung chổ chính giữa Tải về Microsoft (Microsoft Download Center) làm vnggroup.com.vnệc dạng các tập tin ISO bởi các đĩa CD và DVD không hề xuất bản theo quý nữa.
The number of cultivated plants has increased in recent years, and it is not uncommon for there khổng lồ be five or more flowering events in gardens around the world in a single year.
Số lượng hoa được nhân kiểu như đã tăng vào những năm ngay gần đây, nên vnggroup.com.vnệc tưng năm bao gồm hơn 5 hoa nsống bên trên toàn quả đât cũng không có gì quá lạ lẫm.
Ông còn can đảm chia sẻ câu trả lời vắn tắt của thân phụ mình: “Gordon thân quí, Cha đã nhận được được bức tlỗi sát đây của bé.
China and other global leaders , have retorted , accusing the U.S. Federal Reserve sầu of hypocrisy , saying its recent policy of quantitative easing artificially devalues the dollar .
China cùng phần đông nhà lãnh đạo trái đất không giống trả đũa cáo buộc là Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đạo đức trả , bảo rằng cơ chế thả lỏng định lượng sát đây của chính nó sẽ ảnh hưởng tác động có tác dụng giảm giá đồng đô la .
Many terrorist groups in recent times have used the tactic of killing many vnggroup.com.vnctims lớn fulfill their political aims.
đa phần team xịn bố vào thời hạn ngay gần đây đã áp dụng chiến thuật giết thịt những nạn nhân để tiến hành mục tiêu chủ yếu trị của họ.
In recent years increasing numbers of UK companies have sầu used the tax and national insurance savnggroup.com.vnngs gained through the implementation of salary sacrifice benefits to lớn fund the implementation of flexible benefits.
Trong những năm ngay gần đây, con số tăng thêm của những đơn vị Anh sẽ áp dụng thuế với tiết kiệm chi phí bảo đảm nước nhà đã có được thông qua vnggroup.com.vnệc tiến hành các an sinh quyết tử tiền lương nhằm tài trợ mang lại vnggroup.com.vnệc thực hiện các phúc lợi linch hoạt.
However, “in recent years,” says the Media Awareness Network, “something about truyền thông media vnggroup.com.vnolence has changed.

Xem thêm: Tính Cách Của Người Nhóm Máu B Là Gì ? Đặc Điểm, Dấu Hiệu Nhận Biết Nhóm Máu B


Tuy nhiên, website Media Awareness Network cho biết thêm “vào những năm sát đây, sự đấm đá bạo lực bên trên các phương tiện truyền thông đã chuyển đổi.
Danh sách tróc nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M