Refer Nghĩa Là Gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Refer nghĩa là gì

*
*
*

refer
*

refer /ri"fə:/ nước ngoài động từ quy, quy mang đến, quy vàoto refer one"s failure to lớn...: quy sự thua cuộc là ở trên... gửi cho (ai, tổ chức nào) để chu đáo, giao đến phân tích giải quyếtthe matter must be referred to a tribunal: vụ việc cần được gửi mang đến một toà án để xét xửkhổng lồ refer a question to lớn someone"s decision: giao một sự việc đến ai quyết định chỉ dẫn (ai) mang lại hỏi (bạn nào, tổ chức nào)I have sầu been referred lớn you: người ta chỉ tôi đến hỏi anhkhổng lồ refer oneself: viện vào, phụ thuộc, nhờ cậy vàoI refer myself to your experience: tôi dựa vào kinh nghiệm của anh nội hễ từ coi, tmê mẩn khảoto lớn refer khổng lồ one"s watch for the exact time: xem đồng hồ để tìm hiểu đúng mấy giờto refer lớn a documemt: tham khảo một tài liệu ám chỉ, nói tới, kể đến, đề cập đếndon"t refer lớn the matter again: đừng nhắc tới vấn đề ấy nữathat is the passage he referred to: chính là đoạn ông ta nói đến tìm về, viện vào, dựa vào, nhờ cậy vàoto lớn refer lớn somebody for help: tìm về ai để nhờ cậy ai góp đỡ; nhờ vào cậy sự trợ giúp của ai bao gồm tương quan cho tới, gồm quan hệ tình dục cho tới, gồm dính dáng vẻ tớito lớn refer lớn something: có tương quan tới việc gì hỏi ý kiếnlớn refer to somebody: hỏi chủ ý airefer khổng lồ drawer ((viết tắt) R.D.) trả lại người lĩnh séc (vào ngôi trường thích hợp ngân hàng chưa thanh toán thù được)referring khổng lồ your letter (thương nghiệp) tiếp sau bức thỏng của ông
tyêu thích chiếuLĩnh vực: tân oán & tinchỉ, hướng theorefer torút vềrefer khổng lồ asmệnh danhrefer lớn drawerhướng dẫn tín đồ rút ít tiền

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): referee, reference, referral, refer, referee


*Xem thêm: Base Nghĩa Là Gì ? (Từ Điển Anh Base Tiếng Anh Là Gì

*

*

refer

Từ điển Collocation

refer verb PHRASAL VERBS refer khổng lồ sb/sth

ADV. briefly, in passing He referred to lớn the report in passing. | specifically | commonly The disease was commonly referred khổng lồ as ‘the green sickness’. | frequently, often | generally, usually | sometimes | always | never | jokingly

VERB + REFER be used to lớn The term ‘alexia’ is used lớn refer to any acquired disorder of reading.

PREP. as She always referred lớn Ben as ‘that nice man’.

Từ điển WordNet


v.

think of, regard, or classify under a subsuming principle or with a general group or in relation khổng lồ another

This plant can be referred to a known species

send or direct for treatment, information, or a decision

refer a patient khổng lồ a specialist

refer a bill to lớn a committee
Xem thêm: 1 Vnd To Xbt - 1 Vnd To Btc (Vietnam Dong To Bitcoin) Fx Convert

File Extension Dictionary

ReferBib Document

English Synonym and Antonym Dictionary

refers|referred|referringsyn.: allude direct point recommkết thúc send