Revolving Credit Là Gì

  -  
an arrangement between a ngân hàng & a business that allows the business to borrow a particular amount of money, và then to borrow more money if part of the original loan is paid back:


Bạn đang xem: Revolving credit là gì

Renewal of the company"s £250m revolving credit facility would almost certainly guarantee its survival.
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ vnggroup.com.vn.Học những tự bạn phải tiếp xúc một cách đầy niềm tin.


*

a type of nhảy đầm where two people use special steps and movements khổng lồ bởi dances such as the waltz or tango together

Về bài toán này
*

Trang nhật ký kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*Xem thêm: Tăng Lipid Máu Là Gì - Các Phương Pháp Điều Trị Tăng Lipid Máu

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn vnggroup.com.vn English vnggroup.com.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ cùng Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Giá Cpt Hiện Tại - Giá Cryptaur, Giá Cpt Hôm Nay, Diễn Biến Phức Tạp

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語