Số tiền chênh lệch tiếng anh là gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese vnggroup.com.vnVietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage TranslationTừ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)


Bạn đang xem: Số tiền chênh lệch tiếng anh là gì

*

chênh lệch uneven; unequal; differential; of different levels Thuế biểu chênh lệch Differential tariff Giá cả chênh lệch The prices are of different levels Lực lượng hai bên vô cùng chênh lệch Both sides" strength is very unequal difference; disparity; disproportion Chênh lệch tỷ giá chỉ Exchange difference Sự chênh lệch tuổi tác Age difference/gap; disparity/disproportion in age Họ chênh lệch nhau ba tuổi There"s a three-year gap between them; They"re three years apart Chênh lệch số phiếu thai Ballot margin


Xem thêm: Tử Vi Tuổi Đinh Sửu 1997 Nữ 1997 Hợp Màu Gì Năm 2022? Sinh Năm 1997 Hợp Màu Gì

*Xem thêm: Internet Banking Và Mobile Banking, Mobile Banking Là Gì

Uneven, unequal, of different levels giá cả chênh lệch the prices are of different levels lực lượng phía 2 bên hết sức chênh lệch both sides" strength is very unequal hạn chế triệu chứng tLong trọt và chăn nuôi cải tiến và phát triển còn chênh lệch nhau khổng lồ vì chưng away with the still uneven development of crop growing and animal husbandry