Stock Option Là Gì

  -  
a contract for the right khổng lồ buy and sell shares at a later date or within a certain period at a particular price:


Bạn đang xem: Stock option là gì

It"s like persuading people to lớn buy stock options baông chồng immediately after the 1987 stoông xã market crash.
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use tự vnggroup.com.vn.Học các từ bỏ bạn phải giao tiếp một bí quyết lạc quan.


the right of an executive sầu or other employee to lớn buy shares in their company at a lower price than usual:
*

the act of collecting or producing money for a particular purpose, especially for a charity

Về Việc này
*

Trang nhật ký cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*Xem thêm: Các Chỉ Số Giá Là Gì ? Cách Tính Chỉ Số Cpi Đơn Giản, Dễ Dàng

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vnggroup.com.vn English vnggroup.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Tìm Hiểu Về Nhu Cầu Là Gì? Tháp Nhu Cầu Trong Marketing Là Gì?

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語