Tế Bào Xôma Là Gì

  -  

Các ự khác biệt chính giữa tế bào xôma và tế bào trứng là tế bào xôma là tế bào lưỡng bội có tổng ố 46 nhiễm ắc thể trong khi tế bà

Nội Dung:

Các sự khác biệt chính giữa tế bào xôma và tế bào trứng là tế bào xôma là tế bào lưỡng bội có tổng số 46 nhiễm sắc thể trong khi tế bào trứng là tế bào đơn bội chứa 23 nhiễm sắc thể.Bạn đang xem: Tế bào xôma là gì

Tế bào là đơn vị nhỏ nhất của sự sống. Do đó, nó là khối xây dựng của các sinh vật sống. Có nhiều loại tế bào khác nhau trong một cơ thể sống. Tuy nhiên, tất cả các ô này có thể nhóm thành hai loại chính; cụ thể là tế bào xôma và tế bào sinh dục. Tế bào xôma là những tế bào sinh học tham gia vào quá trình hình thành cơ thể của một sinh vật. Tế bào sinh dục là những tế bào tham gia vào quá trình sinh sản hữu tính. Có hai loại tế bào sinh dục; cụ thể là tinh trùng hoặc tế bào sinh dục nam và trứng hoặc tế bào sinh dục nữ.Bạn đang xem: Tế bào xôma là gì

1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Tế bào Xôma là gì 3. Tế bào trứng là gì 4. Điểm giống nhau giữa tế bào xôma và tế bào trứng 5. So sánh song song - Tế bào xôma và tế bào trứng ở dạng bảng 6. Tóm tắt

Tế bào Xôma là gì?

Bất kỳ tế bào sinh học nào không phải là tế bào sinh dục hoặc giao tử được gọi là tế bào xôma. Ngoài ra, tế bào xôma là tế bào sinh dưỡng. Chúng chứa đầy đủ số lượng nhiễm sắc thể và do đó, chúng là tế bào lưỡng bội (2n). Trong bộ gen của tế bào xôma, có 46 nhiễm sắc thể trong số 23 cặp.

Bạn đang xem: Tế bào xôma là gì


*

Tế bào xôma hình thành do kết quả của quá trình nguyên phân. Và những tế bào này liên quan đến vnggroup.com.vnệc hình thành cơ thể của một sinh vật.

Xem thêm: Giao Dịch Ngoại Hối Ở Việt Nam Có Hợp Pháp Không? Forex Là Gì

Tế bào trứng là gì?

Tế bào trứng có thể dung hợp với giao tử đực và tạo thành hợp tử có thể phát triển thành sinh vật đa bào.

Xem thêm: Nãªn ĂN Rau G㬠đÁ»ƒ GiảM Cã¢N Nhanh NhấT Cho Ngæ°Á»I Bã©O GiảM Mỡ

Điểm giống nhau giữa tế bào xôma và tế bào trứng là gì?

Sự khác biệt giữa tế bào xôma và tế bào trứng là gì?

Tóm tắt - Tế bào xôma vs Tế bào trứng

Tóm lại sự khác biệt giữa tế bào xôma và tế bào trứng, một cách ngắn gọn, tế bào xôma là bất kỳ tế bào sinh học nào được tìm thấy trong cơ thể không phải là tế bào sinh dục. Tế bào xôma là tế bào lưỡng bội và tham gia vào quá trình hình thành cơ thể sinh vật đa bào. Tế bào trứng là một loại tế bào sinh dục (tế bào sinh dục cái) được tìm thấy trong các cơ thể sống. Nó là một tế bào đơn bội với 23 nhiễm sắc thể chưa ghép đôi và tham gia vào quá trình sinh sản hữu tính. Tế bào trứng tạo thành hợp tử để phát triển thành sinh vật mới.