THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

Chứng khoán là một lĩnh vực thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Với những người mới bắt đầu thì việc tìm hiểu sẽ khó khăn vì nhiều thuật ngữ và từ vựng chuyên ngành khá nhiều. Để giúp dễ dàng tiếp cận hơn, 4Life English Center (webmuanha.com) sẽ tổng hợp lại các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành chứng khoán thông dụng trong bài viết dưới đây!

*

1. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành chứng khoán

Securities industry: Ngành chứng khoán.Securities: Chứng khoán.Transfer of securities: Sự chuyển nhượng chứng khoán.Securities market: Thị trường chứng khoán.Speculative securites: Chứng khoán đầu cơ.Interest bearing securities: Chứng khoán sinh lãi.Investment securities: Chứng khoán đầu tư.Public securities: Chứng khoán nhà nước.Exchange of securities: Sự trao đổi chứng khoán.Fixed – yield securities: Chứng khoán có lợi tức cố định.Variable- yield securities: Chứng khoán có lợi tức thay đổi.Listed securities: Chứng khoán yết bảng, chứng khoán giao dịch được.Foreign securities: Chứng khoán nước ngoài.To give security: Nộp tiền bảo chứng.To deposit securities with…: Ký thác chứng khoán ở…To lay in stock: Đưa vào dự trữ.To have in stock: Có sẵn (hàng hóa).To stand security for someone: Đứng ra bảo đảm cho ai đó.To stock up: Mua tích trữ, cất vào kho, để vào kho.To lend money without securities: Cho vay không có vật bảo đảm.To take stock of…: Kiểm kê hàng trong kho…To take stock in…: Mua cổ phần của công ty…Unlisted securities: Chứng khoán không yết bảng.Unquoted securites: Chứng khoán không yết giá.Unweighted index: Chỉ số bất quân bình.Unquoted stock: Cổ phiếu không yết giá.Unlisted stock: Cổ phiếu không yết bảng.Index: Chỉ số, chỉ tiêu, nguyên tắc, chỉ đạo, mục lục.Annual stocktaking: Sự kiểm kê hàng năm.Advance against securities: Tiền cho vay.Bank stock: Vốn của ngân hàng.Bearer securities: Chứng khoán vô danh.Capital stock: Vốn phát hàng = Vốn cổ phần.Commodity price index: Chỉ số vật giá.Common stock: (Mỹ) Cổ phần thường.Cost of living index: Chỉ số giá sinh hoạt.Stockbroker: Người môi giới chứng khoán, người mua bán cổ phần chứng khoán.Volume index of exports: Chỉ số khối lượng hàng xuất khẩu.Weighted index: Chỉ số quân bình.Whole sale price index: Chỉ số giá bán buôn (bán sỉ).Dow jones index: Chỉ số Đao Giôn.Full paid stock: Cổ phần nộp đủ tiền.General stock: Cổ phiếu thông thường.Gilt – edged securities: Chứng khoán viền vàng, chứng khoán loại 1.Gilt – edged stock: Cổ phiếu loại 1.Government securities: Trái khoán nhà nước, công trái.Government stock: Chứng khoán nhà nước, công trái.Listed stock: Cổ phiếu yết bảng (Mỹ).Price and wages index: Chỉ số giá và lượng.Preference stock: Cổ phiếu ưu tiên.Production index: Chỉ số sản xuất.Purchase and sale of stock: Sự mua bán chứng khoán.Retail price index: Chỉ số giá bán lẻ.Realizable securities: Chứng khoán có thể bán được (có thể đổi thành tiền được).Registered securities: Chứng khoán ký danh.Marketable securities: Chứng khoán lưu thông, chứng khoán giao dịch được.Negotiable securities: Chứng khoán có thể chuyển nhượng được.Pledging of securities: Sự thế chấp chứng khoán.Quoted securities: Chứng khoán được định giá.Security: Vật bảo đảm, tiền bảo đảm, sự bảo đảm, chứng khoán.Stock: Cổ phiếu, kho dự trữ, hàng trong kho, vốn.Stock in hand = Stock in trade = Stock on hand: Hàng có sẵn, hàng tồn kho.Stock – account = Stock – book: Sổ nhập và xuất hàng.Stock borrowed: Chứng khoán được gia hạn thanh toán.Stock carried: Chứng khoán được gia hạn thanh toán.Stockjobbery: Sự đầu cơ chứng khoán.Stockjobbing: Sự đầu cơ chứng khoán.Stocklist: Bảng giá chứng khoán.Stock broking: Người môi giới chứng khoán.Stock certificate: Giấy chứng nhận có cổ phần.Stock exchange: Sở giao dịch chứng khoán.Stock operator: Người buôn chứng khoán.Stock circles: Giới giao dịch chứng khoán.Stockman (Mỹ): Người coi kho.Stock market: Thị trường chứng khoán.Stockpile //: Kho dự trữ, dự trữ.Stockroom: Buồng kho.Stock tip: Sự mách nước riêng cho việc giao dịch chứng khoán.Stockholder: Người giữ chứng khoán.Stockist: Người tích trữ hàng.Stockjobber: Người đầu cơ chứng khoán.Stocktaking: Sổ kiểm kê hàng, sự kiểm kê hàng.Stock turnover: Sự luân chuyển hàng.Security of bearer: Chứng khoán không tên, chứng khoán vô danh.Securities for debt: Sự bảo đảm một món nợ.Securities for someone: Sự bảo đảm cho ai.Từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành chứng khoánSecurities industry :. Securities :. Transfer of securities : Sự. Securities market : Thị trường chứng khoán. Speculative securites : Chứng khoán đầu tư mạnh. Interest bearing securities : Chứng khoán sinh lãi. Investment securities : Chứng khoán góp vốn đầu tư. Public securities : Chứng khoán nhà nước. Exchange of securities : Sự trao đổi chứng khoán. Fixed – yield securities : Chứng khoán có lợi tức cố định và thắt chặt. Variable – yield securities : Chứng khoán có cống phẩm biến hóa. Listed securities : Chứng khoán yết bảng, chứng khoán thanh toán giao dịch được. Foreign securities : Chứng khoán quốc tế. To give security : Nộp tiền bảo chứng. To deposit securities with … : Ký thác chứng khoán ở … To lay in stock : Đưa vào dự trữ. To have in stock : Có sẵn ( sản phẩm & hàng hóa ). To stand security for someone : Đứng ra bảo vệ cho ai đó. To stock up : Mua tích trữ, cất vào kho, để vào kho. To lend money without securities : Cho vay không có vật bảo vệ. To take stock of … : Kiểm kê hàng trong kho … To take stock in … : Mua CP của công ty … Unlisted securities : Chứng khoán không yết bảng. Unquoted securites : Chứng khoán không yết giá. Unweighted index : Chỉ số bất quân bình. Unquoted stock : Cổ phiếu không yết giá. Unlisted stock : Cổ phiếu không yết bảng. Index : Chỉ số, chỉ tiêu, nguyên tắc, chỉ huy, mục lục. Annual stocktaking : Sự kiểm kê hàng năm. Advance against securities : Tiền cho vay. Bank stock : Vốn của ngân hàng nhà nước. Bearer securities : Chứng khoán vô danh. Capital stock : Vốn phát hàng = Vốn CP. Commodity price index : Chỉ số vật giá. Common stock : ( Mỹ ) Cổ phần thường. Cost of living index : Chỉ số giá hoạt động và sinh hoạt. Stockbroker : Người môi giới chứng khoán, người mua và bán CP chứng khoán. Volume index of exports : Chỉ số khối lượng hàng xuất khẩu. Weighted index : Chỉ số quân bình. Whole marketing price index : Chỉ số giá bán sỉ ( bán sỉ ). Dow jones index : Chỉ số Đao Giôn. Full paid stock : Cổ phần nộp đủ tiền. General stock : Cổ phiếu thường thì.


Bạn đang xem: Thị trường chứng khoán tiếng anh là gì


Xem thêm: Kháng Sinh Phổ Rộng Là Gì ? Thuốc Kháng Sinh Là Gì, Phân Loại Và Tác Dụng


Xem thêm: Mệnh Thuỷ Hợp Đá Màu Gì Để Mang Lại May Mắn, Tài Lộc Phong Thủy


Gilt – edged securities : Chứng khoán viền vàng, chứng khoán loại 1. Gilt – edged stock : Cổ phiếu loại 1. Government securities : Trái khoán nhà nước, công trái. Government stock : Chứng khoán nhà nước, công trái. Listed stock : Cổ phiếu yết bảng ( Mỹ ). Price and wages index : Chỉ số giá và lượng. Preference stock : Cổ phiếu ưu tiên. Production index : Chỉ số sản xuất. Purchase and marketing of stock : Sự mua và bán chứng khoán. Retail price index : Chỉ số giá kinh doanh nhỏ. Realizable securities : Chứng khoán hoàn toàn có thể bán được ( hoàn toàn có thể đổi thành tiền được ). Registered securities : Chứng khoán ký danh. Marketable securities : Chứng khoán lưu thông, chứng khoán thanh toán giao dịch được. Negotiable securities : Chứng khoán hoàn toàn có thể chuyển nhượng ủy quyền được. Pledging of securities : Sự thế chấp chứng khoán. Quoted securities : Chứng khoán được định giá. Security : Vật bảo vệ, tiền bảo vệ, sự bảo vệ, chứng khoán. Stock : Cổ phiếu, kho dự trữ, hàng trong kho, vốn. Stock in hand = Stock in trade = Stock on hand : Hàng có sẵn, hàng tồn dư. Stock – account = Stock – book : Sổ nhập và xuất hàng. Stock borrowed : Chứng khoán được gia hạn giao dịch thanh toán. Stock carried : Chứng khoán được gia hạn thanh toán giao dịch. Stockjobbery : Sự đầu tư mạnh chứng khoán. Stockjobbing : Sự đầu tư mạnh chứng khoán. Stocklist : Bảng giá chứng khoán. Stock broking : Người môi giới chứng khoán. Stock certificate : Giấy ghi nhận có CP. Stock exchange : Sở thanh toán giao dịch chứng khoán. Stock operator : Người buôn chứng khoán. Stock circles : Giới thanh toán giao dịch chứng khoán. Stockman ( Mỹ ) : Người coi kho. Stock market : Thị trường chứng khoán. Stockpile / / : Kho dự trữ, dự trữ. Stockroom : Buồng kho. Stock tip : Sự mách nước riêng cho việc thanh toán giao dịch chứng khoán. Stockholder : Người giữ chứng khoán. Stockist : Người tích trữ hàng. Stockjobber : Người đầu tư mạnh chứng khoán. Stocktaking : Sổ kiểm kê hàng, sự kiểm kê hàng. Stock turnover : Sự luân chuyển hàng. Security of bearer : Chứng khoán không tên, chứng khoán vô danh. Securities for debt : Sự bảo vệ một món nợ. Securities for someone : Sự bảo vệ cho ai .