Toad là gì

  -  
a small, brown animal, similar khổng lồ a frog, that has big eyes và long bachồng legs for swimming & jumping:

Quý Khách đã xem: Toad là gì

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use tự vnggroup.com.vn.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một biện pháp đầy niềm tin.

In toads examined at the end of hibernation, fat reserves were negatively correlated with parasite intensity. If pulmonary damage, experienced during this same period, should compromise energetic expenditure & prey capture, then the ability of infected toads to survive hibernation could be prejudiced. The toads under the harrow are landlords, who will have sầu their rights denied them without payment of compensation. The area does not have any fascinating toads, but at the last count it had a colony of 6,000 burnt orchids. Special road signs advise motorists of 150 sites where migrating toads cross during the spawning season. He said that if there were the terminal would not be built, because natterjack toads are a protected species & one cannot build where they are. Các quan điểm của các ví dụ ko biểu đạt quan điểm của các chỉnh sửa viên vnggroup.com.vn vnggroup.com.vn hoặc của vnggroup.com.vn University Press hay của các nhà cấp phép.


Bạn đang xem: Toad là gì

*

*

*Xem thêm: Phân Biệt Chuối Tiêu Xanh Là Chuối Gì ? Tác Dụng Của Chuối Tiêu

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp loài chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vnggroup.com.vn English vnggroup.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications


Xem thêm: Vietnam Zip Code Việt Nam Là Gì ? Mã Bưu Chính 63 Tỉnh Thành Tại Việt Nam

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng China (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Nước Hàn Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 #verifyErrors

message