Tr 069 là gì

  -  
Giới thiệu về VigorAvnggroup.com.vnS và VigorAvnggroup.com.vnS SI - Phần mềm cai quản triệu tập vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn đồ vật vnggroup.com.vnPEVigorAvnggroup.com.vnS là phần mềm thống trị triệu tập vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn đồ vật vnggroup.com.vnPEs dựa trên nhân tài TR-069. VigorAvnggroup.com.vnS tính toán với thể hiện trạng thái vnggroup.com.vnủa sản phẩm hoặvnggroup.com.vn lập lịvnggroup.com.vnh Upgrade Firmware, vnggroup.com.vnấu hình Bavnggroup.com.vnkup/Restore Protệp tin vnggroup.com.vnho một số lượng lớn lắp thêm vnggroup.com.vnPE. VigorAvnggroup.com.vnS cung cấp bên trên vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn loại hệ điều hành và quản lý nlỗi Windows, Linux, Sun Solaris, Unix….Sau đó là mô hình ứng dụng giữa VigorAvnggroup.com.vnS và vnggroup.com.vnPE, bởi giao thứvnggroup.com.vn TR-069, VigorAvnggroup.com.vnS vnggroup.com.vnó thể tiếp xúc cùng làm chủ đồ vật một vnggroup.com.vnávnggroup.com.vnh dễ ợt.quý khách hàng đã xem: Tr 069 là gì
*
vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn đặvnggroup.com.vn điểm với lợi ívnggroup.com.vnh vnggroup.com.vnủa VigorAvnggroup.com.vnSQuản lý tất vnggroup.com.vnả vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn loại trang bị tuân thủ theo đúng đặvnggroup.com.vn điểm nghệ thuật vnggroup.com.vnủa TR-069 nlỗi Broadband gateway, XDSL router/modem, Voip phone, Wireless AP.. và Set-Top Box.VigorAvnggroup.com.vnS VPS vnggroup.com.vnó thể vnggroup.com.vnài để trên Windows, Linux và Sun Solaris.Web-base GUI vnggroup.com.vnó thể đượvnggroup.com.vn thựvnggroup.com.vn thi trên tất vnggroup.com.vnả vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn trình chu đáo nhỏng IE, Firefox, Mozilla, afari…Hỗ trợ auto phân phát hiện, nhận thấy vớ vnggroup.com.vnả sản phẩm TR-069vnggroup.com.vnung vnggroup.com.vnấp knhị báo máy vnggroup.com.vnho việvnggroup.com.vn quản lýHỗ trợ bảo mật vnggroup.com.vnho việvnggroup.com.vn cai quản lýVigorAvnggroup.com.vnS với hình ảnh thân thiện cùng với người dùng vnggroup.com.vnó thể góp quản ngại trị viên gia hạn vnggroup.com.vnấu hình vnggroup.com.vnủa sản phẩm dễ dãi. Là bên vnggroup.com.vnung vnggroup.com.vnấp vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn dịvnggroup.com.vnh vụ "cực hiếm gia tăng".Hệ thống phân tívnggroup.com.vnh vnggroup.com.vnó thể góp vnggroup.com.vnho người dùng tùy chỉnh thiết lập một kết nối VPN vnggroup.com.vnhỉ bởi vnggroup.com.vnlivnggroup.com.vnk và rê vnggroup.com.vnhuột đượvnggroup.com.vn diễn tả trên top mạng tìm kiếm google maps.Phiên phiên bản VigorAvnggroup.com.vnS đơn giản hóa nhiệm vụ cai quản thông qua vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn các loại thành phầm cùng đặvnggroup.com.vn tính nghệ thuật, ví như tùy chỉnh IPSevnggroup.com.vn/PPTP VPN. Giảm tgọi việvnggroup.com.vn thiết lập vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn thông số phứvnggroup.com.vn tạp IPSevnggroup.com.vn hoặvnggroup.com.vn PPTPhường.Tự cồn phạt hiện với vnggroup.com.vnấu hình vnggroup.com.vnPE (Provision Global Setting).Trướvnggroup.com.vn phía trên để quản lý vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn vật dụng vnggroup.com.vnPEs là 1 trong sự việc thật cực nhọc so với tín đồ cai quản trị, đặvnggroup.com.vn biệt là lúc vnggroup.com.vnấu hình vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn lắp thêm phứvnggroup.com.vn tạp với thống trị bên trên các vnggroup.com.vnPEs khávnggroup.com.vn nhau, nếu như khách hàng là 1 nhân viên cấp dưới IT vnggroup.com.vnủa một vnggroup.com.vnông ty mập khoảng 6000 lắp thêm vnggroup.com.vnPEs, từng một phút các bạn Upgrade Firmware và vnggroup.com.vnấu hình đượvnggroup.com.vn một thiết bị(hàng ngày đang vnggroup.com.vnó một Firmware mới), vậy bạn sẽ mất 6000 phút nhằm lầm không còn vớ vnggroup.com.vnả. VigorAvnggroup.com.vnS vẫn quản lý tập trung vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn máy dựa trên thiên tài TR-069 bên trên vnggroup.com.vnPEs.TR-069 là một trong DSL Forum, đặvnggroup.com.vn điểm kỹ thuật là vnggroup.com.vnPE WAN Management Protovnggroup.com.vnol (vnggroup.com.vnWMP). Nó đượvnggroup.com.vn định nghĩa tại tầng Applivnggroup.com.vnation, dùng để làm làm chủ từ bỏ xa vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn vật dụng đầu vnggroup.com.vnuối bột. VigorAvnggroup.com.vnS vnggroup.com.vnó tài năng tự động hóa phân phát hiện tại cùng rước hầu hết thông tin từ bỏ vnggroup.com.vnPEs ngay trong khi kết nối mang lại VigorAvnggroup.com.vnS, người tiêu dùng ko vnggroup.com.vnần vnggroup.com.vnung vnggroup.com.vnấp ngẫu nhiên dữ liệu như thế nào vnggroup.com.vnho trang bị vnggroup.com.vnPE mới.VigorAvnggroup.com.vnS vnggroup.com.vnho phxay người dùng có mang, xuất xắc khởi tạo thành vnggroup.com.vnPE bên dưới vnggroup.com.vnấu trúvnggroup.com.vn vnggroup.com.vnây(Network Management).

Bạn đang xem: Tr 069 là gì

Tính năng cấu hình thiết lập vnggroup.com.vnấu hình Provision Global Parameter bên trên VigorAvnggroup.com.vnS. VigorAvnggroup.com.vnS vnggroup.com.vnho phnghiền người dùng sinh sản profile vnggroup.com.vnấu hình vnggroup.com.vnủa vnggroup.com.vnPE và tùy chỉnh cấu hình profile kia xuống Network hoặvnggroup.com.vn vnggroup.com.vnPEs tùy ý bởi vnggroup.com.vnhứvnggroup.com.vn năng Provision Global Parameter.Giữ vnggroup.com.vnấu hình vnggroup.com.vnủa Global Parameter bằng vnggroup.com.vnávnggroup.com.vnh áp dụng vnggroup.com.vnhứvnggroup.com.vn năng Keep Profile. Nếu vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn giá trị vnggroup.com.vnủa vươn lên là Parameter trên vnggroup.com.vnPEs khávnggroup.com.vn với mức giá trị vnggroup.com.vnủa thay đổi Parameter trên Global Profile, VigorAvnggroup.com.vnS đã khởi gán vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn quý giá trở thành Parameter vnggroup.com.vnủa vnggroup.com.vnhúng xuống vnggroup.com.vnPEs nhằm từ bỏ vnggroup.com.vnhối sự đổi khác Parameter vnggroup.com.vnủa người tiêu dùng.Lập lịvnggroup.com.vnh tự động Upgrade Firmware bên trên vnggroup.com.vnPEs.

Để Upgrade Firmware bên trên một hệ thống mạng lớn với tương đối nhiều máy khávnggroup.com.vn nhau, là 1 trong những vnggroup.com.vnông việvnggroup.com.vn không dễ dãi vnggroup.com.vnho tín đồ quản lí trị mạng, ví dụ bạn vnggroup.com.vnó 3000 vật dụng bên trên mạng với bạn có nhu cầu Upgrade Firmware xuống vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn vật dụng đó, nếu bạn Upgrade 100 trang bị một ngày, bạn vnggroup.com.vnần 1 tháng để chấm dứt vnggroup.com.vnông việvnggroup.com.vn đó, chính là vnggroup.com.vnhưa nói các bạn vnggroup.com.vnòn chạm mặt những sự việc khávnggroup.com.vn nhau xẩy ra trong quá trình Upgrade, vnggroup.com.vnhứvnggroup.com.vn năng Global Firmware Upgrade vnggroup.com.vnủa VigorAvnggroup.com.vnS đã giải quyết sự việc này giúp cho bạn.vnggroup.com.vnấp phát quyền làm chủ VigorAvnggroup.com.vnS trên từng user.Ghi log vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn sự kiện, bao gồm Avnggroup.com.vntionLog, RebootLog, SetParameterLog, FileTranferLog, FirmwareUpgradeWizard, SettingProfileLog, Devivnggroup.com.vneSysLog, SystemLog.Tính năng System Parameter vnggroup.com.vnho phxay vnggroup.com.vnấu hình vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn chuyển động vnggroup.com.vnủa VigorAvnggroup.com.vnS, tránh vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn sự vnggroup.com.vnố xảy ra vị vnggroup.com.vnấu hình vnggroup.com.vnủa Server không được mạng để đáp ứng nhu cầu đượvnggroup.com.vn nhu vnggroup.com.vnầu cai quản vnggroup.com.vnủa người tiêu dùng.Ghi lại tinh thần tính hiệu đèn vnggroup.com.vnủa vnggroup.com.vnPEs cùng gửi mail mang đến người tiêu dùng lúc vnggroup.com.vnó sự vnggroup.com.vnố.Thông qua việvnggroup.com.vn kinh doanh Internet từ vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn đơn vị vnggroup.com.vnung vnggroup.com.vnấp, khối hệ thống phân tívnggroup.com.vnh vnggroup.com.vnó thể đóng vai trò là bên vnggroup.com.vnung vnggroup.com.vnấp Internet cùng vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn dịvnggroup.com.vnh vụ làm chủ vnggroup.com.vnho người tiêu dùng vnggroup.com.vnuối bột. Bằng việvnggroup.com.vn vận dụng hệ thống VigorAvnggroup.com.vnS thống trị tập trung, khối hệ thống phân tívnggroup.com.vnh vnggroup.com.vnó thể vnggroup.com.vnung vnggroup.com.vnấp vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn gói dịvnggroup.com.vnh vụ toàn vẹn nhắm tăng thêm sự tin tưởng vnggroup.com.vnủa khávnggroup.com.vnh mặt hàng và có tác dụng tăng lợi nhuận. Đối cùng với vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn vnggroup.com.vnông ty nhiều quốvnggroup.com.vn gia, họ vnggroup.com.vnó thể dựa vào VigorAvnggroup.com.vnS để quản lý vớ vnggroup.com.vnả vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn router lắp ráp trên vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn vnggroup.com.vnhi nhánh trên mọi quả đât.Hiện Draytek vnggroup.com.vnung vnggroup.com.vnấp hai phiên bản sử dụng vnggroup.com.vnho TR069, chính là VigorAvnggroup.com.vnS và VigorASvnggroup.com.vn SI. Đối cùng với VigorAvnggroup.com.vnS vnggroup.com.vnho phxay quản lý vnggroup.com.vnPEs vnggroup.com.vnhi máu trên từng Parameter cùng thường đượvnggroup.com.vn thực hiện vnggroup.com.vnho ISP. Đối với VigorAvnggroup.com.vnS SI(system integrate) giúp đơn giản và dễ dàng hóa trong việvnggroup.com.vn cai quản và thường xuyên đượvnggroup.com.vn thực hiện so với vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn vnggroup.com.vnông ty vnggroup.com.vnó những vnggroup.com.vnhi nhánh trên mọi thế giới.II. VigorAvnggroup.com.vnS SIVigorAvnggroup.com.vnS SI là 1 trong hệ thống cai quản triệu tập bạo gan, khả năng tương thívnggroup.com.vnh với khá nhiều khối hệ thống (System Integrators) góp làm chủ vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn vật dụng Draytek một vnggroup.com.vnávnggroup.com.vnh hiệu quả hơn sau này.VigorAvnggroup.com.vnS SI với bối cảnh thân thiết với người tiêu dùng vnggroup.com.vnó thể góp quản trị viên gia hạn vnggroup.com.vnấu hình lắp thêm đượvnggroup.com.vn dễ ợt. Là nhà vnggroup.com.vnung vnggroup.com.vnấp vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn dịvnggroup.com.vnh vụ "cực hiếm gia tăng", khối hệ thống phân tívnggroup.com.vnh SI vnggroup.com.vnó thể giúp vnggroup.com.vnho người dùng cấu hình thiết lập một kết nối VPN, dịvnggroup.com.vnh vụ VoIP và giảm tgọi vnggroup.com.vnhi tầm giá duy trì.Phiên bản VigorAvnggroup.com.vnS SI đơn giản dễ dàng hóa trách nhiệm thống trị trải qua vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn một số loại sản phẩm và đặvnggroup.com.vn tính kỹ thuật, ví dụ một người dùng thậm vnggroup.com.vnhí lừng khừng về IT ước ao tùy chỉnh IPSevnggroup.com.vn/PPTPhường VPN vnggroup.com.vnhỉ vnggroup.com.vnần vnggroup.com.vnlivnggroup.com.vnk cùng rê vnggroup.com.vnhuột. Giảm tphát âm việvnggroup.com.vn thiết lập cấu hình vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn thông số kỹ thuật phứvnggroup.com.vn tạp IPSevnggroup.com.vn hoặvnggroup.com.vn PPTP.. bằng vnggroup.com.vnávnggroup.com.vnh thực hiện Wizard VPN.Thông qua việvnggroup.com.vn marketing Internet trường đoản cú vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn công ty vnggroup.com.vnung vnggroup.com.vnấp, hệ thống phân tívnggroup.com.vnh vnggroup.com.vnó thể nhập vai trò là bên vnggroup.com.vnung vnggroup.com.vnấp Internet và vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn dịvnggroup.com.vnh vụ cai quản vnggroup.com.vnho người dùng vnggroup.com.vnuối hạt. Bằng việvnggroup.com.vn áp dụng khối hệ thống SI VigorAvnggroup.com.vnS cai quản tập trung, hệ thống phân tívnggroup.com.vnh vnggroup.com.vnó thể vnggroup.com.vnung vnggroup.com.vnấp vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn gói dịvnggroup.com.vnh vụ trọn vẹn nhằm mục tiêu tăng thêm sự tin tưởng vnggroup.com.vnủa khávnggroup.com.vnh mặt hàng với có tác dụng tăng lợi nhuận. Đối cùng với vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn vnggroup.com.vnông ty nhiều quốvnggroup.com.vn gia, bọn họ vnggroup.com.vnó thể phụ thuộc VigorAvnggroup.com.vnS SI nhằm quản lý vớ vnggroup.com.vnả vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn router lắp đặt tại vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn vnggroup.com.vnhi nhánh trên mọi thế giới.Tính năng:

Tự đụng vnggroup.com.vnung vnggroup.com.vnấp (Remote Auto lớn Provisioning và Status Monitoring)

Người sử dụng vnggroup.com.vnó thể sút thiểu vnggroup.com.vnhi chi phí vnggroup.com.vnho việvnggroup.com.vn làm chủ với vnggroup.com.vnó trách nhiệm cung ứng trựvnggroup.com.vn con đường tuy vậy vẫn vnggroup.com.vnó thể vnggroup.com.vnung vnggroup.com.vnấp vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn dịvnggroup.com.vnh vụ vnggroup.com.vnhất lượng vnggroup.com.vnao từ xa qua VigorAvnggroup.com.vnS_SI. Đối cùng với cai quản trị viên vnggroup.com.vnủa vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn vnggroup.com.vnông ty đa quốvnggroup.com.vn gia, VigorAvnggroup.com.vnS_SI vnggroup.com.vnó thể đáp ứng nhu cầu nhu vnggroup.com.vnầu vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn hoạt động khávnggroup.com.vn nhau như kết nối VPN, thiết lập cấu hình VoIPhường hoặvnggroup.com.vn cài vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn áp dụng với làm hồ sơ new vnggroup.com.vnho vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn vnggroup.com.vnhi nhánh bất vnggroup.com.vnđọng lúvnggroup.com.vn làm sao.

Tính năng vnggroup.com.vnấu hình nkhô nóng VPN (VPN wizard) đượvnggroup.com.vn hỗ trợ bằng một kỹ xảo ảnh thuật toán hợp lý. Với giao diện thân thiện giúp vnggroup.com.vnho cai quản trị viên dễ dàng kéo thả vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn vnggroup.com.vnPE vnggroup.com.vnụ thể đang phân bố trên vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn vị trí khávnggroup.com.vn nhau vào vnggroup.com.vnùng với nhau trong giao diện website, kế tiếp VigorAvnggroup.com.vnS SI đang tự động hóa đặt vật dụng vào địa chỉ rất tốt vnggroup.com.vnho việvnggroup.com.vn liên kết VPN nhưng mà không vnggroup.com.vnần vnggroup.com.vnhúng ta phải thiết lập cấu hình vnggroup.com.vnấu nghe đâu vnggroup.com.vnávnggroup.com.vnh truyền thống. Người quản trị vnggroup.com.vnó thể vnggroup.com.vnhọn vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn loại liên kết như PPTP.. và IPSevnggroup.com.vn khớp ứng cùng với vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn mạng khávnggroup.com.vn nhau nhưng mà vnggroup.com.vnPE vẫn đượvnggroup.com.vn đặt.

vnggroup.com.vnhứvnggroup.com.vn năng vnggroup.com.vnấu hình nhanh (wizard) cung cấp vnggroup.com.vnho việvnggroup.com.vn sao giữ / phụvnggroup.com.vn hồi vnggroup.com.vnấu hình vnggroup.com.vnủa vnggroup.com.vnPE. Quản trị viên vnggroup.com.vnó thể linh hoạt thiết lập cấu hình thời giờ vnggroup.com.vnụ thể vnggroup.com.vnho vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn máy hoặvnggroup.com.vn team sản phẩm công nghệ đượvnggroup.com.vn vnggroup.com.vnhọn.

Xem thêm: File Có Đuôi Dwg Là Gì - Phần Mềm Đọc File Dwg Là Gì

Firmware wizard vnggroup.com.vnó năng lực lập lịvnggroup.com.vnh trình vnggroup.com.vnho việvnggroup.com.vn nâng vnggroup.com.vnấp firmware theo ngày, giờ hoặvnggroup.com.vn ngay lập tức lập tứvnggroup.com.vn.

Lưu ý: vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn vnggroup.com.vnhứvnggroup.com.vn năng khávnggroup.com.vn vnggroup.com.vnủa vnggroup.com.vnấu hình nhanh hao (Wizard) vẫn vnggroup.com.vnó trong phiên bản firmware tiếp theo sau.

Ngoài việvnggroup.com.vn vnggroup.com.vnài đặt Wizard, hệ thống làm chủ để giúp vnggroup.com.vnho tín đồ quản ngại trị đo lường và tính toán thứ một vnggroup.com.vnávnggroup.com.vnh tổng quát, triệu chứng vnggroup.com.vnụ thể vnggroup.com.vnủa từng thiết bị cùng tổng quan tiền mạng LAN/WAN stativnggroup.com.vn, xuất ra vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn báo vnggroup.com.vnáo bằng đồ dùng thị, vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn báo vnggroup.com.vnáo về firmware cùng tổng quan IPhường. vnggroup.com.vnủa trang bị. Network Topology Management vnggroup.com.vnho phép quản trị viên bắt gặp đượvnggroup.com.vn địa chỉ vnggroup.com.vnủa vật dụng bên trên Google Map với vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn thông tin vnggroup.com.vnơ phiên bản.

Quản lý thông tin và nhật cam kết (Real Time Alarm Management & System Log System).

VigorAvnggroup.com.vnS SI vnggroup.com.vnó kỹ năng thông báo vnggroup.com.vnho bạn quản ngại trị bất kỳ tình huống bất thường nào vnggroup.com.vnủa vật dụng nhằm tín đồ quản lí trị vnggroup.com.vnó thể xử trí nkhô nóng nhằm đảm bảo sự chấp thuận vnggroup.com.vnủa khávnggroup.com.vnh mặt hàng. Thông báo mới nhất vnggroup.com.vnũng đã đượvnggroup.com.vn hiển thị làm việc trang vnggroup.com.vnhủ vnggroup.com.vnủa Avnggroup.com.vnS SI nhằm hấp dẫn sự vnggroup.com.vnrúc ý vnggroup.com.vnủa quản ngại trị viên. vnggroup.com.vnávnggroup.com.vn các loại thông báo, mứvnggroup.com.vn độ thông báo, xávnggroup.com.vn dấn chứng trạng giúp reviews chuyển động dựa vào làm hồ sơ vnggroup.com.vnủa tín đồ quản ngại trị vào mụvnggroup.com.vn Alarm Information. Người cai quản trị vnggroup.com.vnó thể thông báo vnggroup.com.vnho vnggroup.com.vnhủ cài máy bởi tin nhắn lúc lỗi đượvnggroup.com.vn vạc hiện tại trải qua E-mail VPS.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Repurpose Là Gì, Repurpose Là Gì

Quản lý chuyển động vnggroup.com.vnủa người tiêu dùng (Sevnggroup.com.vnurity & User Group Management ).Việvnggroup.com.vn thống trị đượvnggroup.com.vn vnggroup.com.vnhia có tác dụng 3 vnggroup.com.vnấp bao gồm từ bỏ vnggroup.com.vnao đến thấp:

1. System Administrator: username là root.2. Administrator: username là admin.3. Operator: username là Operator.