Trung đoạn là gì

  -  

+ Hình chóp là hình xuất hiện đáy là 1 trong đa giác và những mặt mặt là những tam giác gồm chung đỉnh.

Bạn đang xem: Trung đoạn là gì


*

Trên hình 1 ta bao gồm hình chóp $S.ACBD$, $SH ot mmpleft( ABCD ight)$, $S$ là đỉnh, $SH$ là mặt đường cao của hình chóp.

+ Hình chóp đều là hình chóp xuất hiện đáy là 1 đa giác đều, những mặt mặt là gần như tam giác thăng bằng nhau tất cả chung đỉnh (là đỉnh của hình chóp đều).


*

Trên hình ta bao gồm hình chóp tứ giác đều, $SO$ là mặt đường cao, $O$ là chổ chính giữa của mặt đường tròn đi qua các đỉnh của lục giác $ABCD$.

Đường cao $SK$ của mặt mặt gọi là trung đoạn của hình chóp.

+ Khi cắt hình chóp đều do mộ mặt phẳng tuy vậy song với đáy, phần hình chóp nằm trong lòng hai mặt phẳng đó với mặt phẳng đáy của hình chóp hotline là hình chóp cụt đều.

Mỗi mặt mặt của hình chóp cụt đều là một trong những hình thang cân.

Trên hình 2, ta tất cả hình chóp cụt tứ giác hầu hết $ABCD.A'B'C'D'$.


*


diện tích xung quanh của hình chóp đều bởi tích của nửa chu vi đáy và trung đoạn.

(S_xq = p.d) ($p$ là nửa chu vi đáy; $d$ là trung đoạn của hình chóp đều).


+ Diện tích toàn phần của hình chóp bởi tổng của diện tích s xung quanh và diện tích đáy.

+ Với hình chóp, để tính diện tích s xung quanh ta tính tổng diện tích của các mặt bên.

Xem thêm: 11/6 Là Cung Gì - Cung Song Tử Sinh Ngày 11 Tháng 6

+  Để tính diện tích xung quanh của hình chóp cụt đều, ta tính diện tích s một mặt mặt rồi nhân cùng với số mặt bên, hoặc lấy diện tích s xung quanh của hình chóp đều phệ trừ đi diện tích xung xung quanh của hình chóp mọi nhỏ.

3. Thể tích hình chóp đều+  Thể tích của hình chóp đều bằng $dfrac13$ diện tích s đáy nhân cùng với chiều cao: $V = dfrac13S.h$

( $S$ là diện tích đáy, $h$ là chiều cao)


+  Để tính thể tích của hình chóp cụt đều, ta mang thể tích của hình chóp đều khủng trừ đi thể tích của hình chóp rất nhiều nhỏ.

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: khẳng định mối quan hệ tình dục giữa các yếu tố (cạnh, khía cạnh phẳng…) vào hình chóp đều, hình chóp cụt đều.

Phương pháp:

+ thực hiện mối quan tiền hệ tuy vậy song cùng vuông góc giữa các đường thăng, những mặt phẳng, giữa mặt đường thẳng cùng mặt phẳng.

+ Sử dụng kiến thức và kỹ năng về hình chóp đều

Dạng 2: Tính độ dài cạnh, diện tích xung quanh, toàn phần với thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều.

Phương pháp:

Ta thường sử dụng các công thức sau:

 + diện tích s xung xung quanh của hình chóp đều bởi tích của nửa chu vi đáy với trung đoạn.

(S_xq = p.d) ($p$ là nửa chu vi đáy; $d$ là trung đoạn của hình chóp đều).

+ Diện tích toàn phần của hình chop bởi tổng của diện tích xung quanh và ăn mặc tích đáy.

+ Với hình chóp, nhằm tính diện tích s xung xung quanh ta tính tổng diện tích của các mặt bên.

+  Để tính diện tích s xung quanh của hình chóp cụt đều, ta tính diện tích s một mặt mặt rồi nhân cùng với số mặt bên, hoặc lấy diện tích s xung xung quanh của hình chóp đều lớn trừ đi diện tích xung xung quanh của hình chóp những nhỏ.

Xem thêm: Chỉ Báo Accumulation/Distribution, : Tích Tiểu Thành Đại!

+  Thể tích của hình chóp đều bởi $dfrac13$ diện tích đáy nhân với chiều cao $V = dfrac13S.h$

( $S$ là diện tích đáy, $h$ là chiều cao)

+  Để tính thể tích của hình chóp cụt đều, ta mang thể tích của hình chóp đều lớn trừ đi thể tích của hình chóp mọi nhỏ.