Tune Out Là Gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Tune out là gì
Bạn đang xem: Tune out là gì

*

*

*Xem thêm: Thuê Bao Dcom Là Gì - Gói Cước Dcom 4G Viettel

*

tune /tju:n/ danh từ
điệu (hát...), giai điệu sự đúng điệu; sự hoà âmto sing in tune: hát đúngto sing out of tune: hát sai, hát lạc điệu (nghĩa bóng) sự hoà hợp sự hoà thuậnto be in tune with somebody: hợp với ai, hoà thuận với ai sự cao hứng, sự hứng thúI am not in tune for a talk this evening: tôi không thấy hứng thú nói chuyện tối nayto change one"s tune; to sing another tune (nghĩa bóng) đổi giọng, đổi thái độto the tune of five million với số tiền là năm triệu ngoại động từ (âm nhạc) lên dây so dây (đàn) (nghĩa bóng) làm cho hoà hợp, làm cho phù hợp, làm cho ăn giọng, làm cho ăn khớpyou"ll have to tune your theories to the new conditions of life: anh phải làm cho những lý thuyết của anh phù hợp với những điều kiện mới của cuộc sống (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) điều chỉnh (máy...) nội động từ (+ with) hoà hợp với, hoà nhịp với, ăn giọng với, ăn khớp với (đen & bóng)to tune in điều chỉnh làn sóng (truyền thanh)to tune in to Pekin: bắt đài Bắc kinhto tune up lên dây, so dây (dàn nhạc) bắt đầu chơi (nhạc); bắt đầu hát(đùa cợt) bắt đầu nhé (trẻ con...)âm điệuchỉnh dẫnđiều chỉnhtune up: điều chỉnh (động cơ)điều hưởngsự điều hưởngLĩnh vực: toán & tinchỉnhout of tune: hiệu chỉnh saitune (up): cân chỉnh động cơtune up: điều chỉnh (động cơ)tune up: điều chỉnhtune up: hiệu chỉnhvặn (núm chỉnh)Lĩnh vực: vật lýlàm cộng hưởngtune inbắt (làn sóng)tune upnâng cấptune withđiều hòatune withhòa hợp với o xem tuning


Xem thêm: Cloud Computing Là Gì ? Thời Đại Cách Mạng Cloud Computing Là Gì?

*

tune

Từ điển Collocation

tune noun

ADJ. little He hummed a little tune as he washed the dishes. | good, nice | familiar, popular, traditional, well-known, well-loved | catchy, memorable | lively, uplifting | dance, hymn | signature, theme

VERB + TUNE give sb, hum, play (sb), sing, whistle She gave us a tune on the piano. | hum/sing along with | compose, write | pick out The kids were picking out a popular tune on the old piano. | carry, hold He wasn"t allowed in the choir because he couldn"t hold a tune.

PHRASES to the tune of sth The crowd were singing ‘Give us jobs, not more cuts!’ to the tune of ‘Happy Birthday To You’.

Từ điển WordNet

n.

the property of producing accurately a note of a given pitch

he cannot sing in tune