UYÊN BÁC LÀ GÌ

  -  
uyên bác tt. Sâu-xa, rộng-rãi: Học-vấn uyên-bác.

Bạn đang xem: Uyên bác là gì

Nguồn tham khảo: Từ điển - Lê Văn Đức
uyên bác - tt (H. uyên: sâu rộng; bác: rộng) Sâu rộng : Học thức uyên bác của một học giả.
Nguồn tham khảo: Từ điển mở - Hồ Ngọc Đức
uyên bác tt. Có kiến thức sâu rộng về nhiều lĩnh vực khoa học và đời sống: học vấn uyên bác o kiến thức uyên bác o nhà nghiên cứu uyên bác.
Nguồn tham khảo: Đại Từ điển Tiếng Việt
uyên bác tt (H. uyên: sâu rộng; bác: rộng) Sâu rộng: Học thức uyên bác của một học giả.
Nguồn tham khảo: Từ điển - Nguyễn Lân
uyên bác tt. Sâu xa, rộng-rãi . || Bậc uyên-bác. Điều uyên-bác.
Nguồn tham khảo: Từ điển - Thanh Nghị
uyên bác .- Có kiến thức rộng và sâu: Nhà học giả uyên bác.

Xem thêm: Hệ Số Thanh Toán Ngắn Hạn Là Gì? Công Thức Tính Và Ý Nghĩa Phã¢N Tã­Ch

Nguồn tham khảo: Từ điển - Việt Tân
uyên bác Sâu-xa rộng-rãi: Học-vấn uyên-bác.
Nguồn tham chiếu: Từ điển - Khai Trí

* Tham khảo ngữ cảnh
Ông đốc nói tiếp : Mà học vấn lại uyên bác .
Còn cái học vấn uyên bác , kết quả của kinh lịch , khiếu thẩm thức cái đẹp , lối nhìn về mọi điều thị phi , khả năng phân biệt tốt xấu , tài văn chương tinh tế... bao nhiêu điều phức tạp ấy phải chờ đến tuổi chín chắn mới nên cho đọc.
Rồi ông lắc đầu , ông lè lưỡi , ý bảo rằng sợ lắm , chính mình cũng sợ lắm , mà cỡ các cậu thì càng phải nên biết sợ ngay thì vừa , nên nhớ là sau có hối cũng không kịp ! Lại nói những chuyện xa xôi hơn một chút : Trong tâm trí của chúng tôi , Xuân Diệu là một trong những nhà thơ thông thái , nhà thơ của những kiến thức uyên bác .

Xem thêm: 1 Yên Bằng Bao Nhiêu Đồng - 1 Yên Nhật Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam (Vnd)

Ông lại thiệp liệp sử sách , rất hâm mộ huyền giáo1048 , thông hiểu xung điển1049 , nổi tiếng đương thời là người uyên bác .